top banner image
 
 
 

Finansiering og støtteordninger

Finansiering via støtteordninger kan bistå med kapital til vekst og utvikling uten at eiere må skyte inn mer kapital. Få profesjonell hjelp til å finne den optimale finansieringsstrategien.

Hjelp til å få på plass finansiering

Plattform for sunn og stabil vekst

Hvordan virksomheten er finansiert er helt kritisk for å oppnå de målene som er satt, være en stabil arbeidsplass og være bærekraftig over tid. 

Visste du at din virksomhet har mulighet til å hente ut betydelige summer gjennom nasjonale og internasjonale FoU-program og andre tilskuddsmidler? Våre rådgivere overvåker markedet og ser muligheten i hvert enkelt selskap. Vi kan også bistå med å analysere dagens finansieringsstruktur i virksomheten og hjelpe deg med å optimalisere denne med tanke på ønsket måloppnåelse. 

Rådgivere bistår med:

 • Overvåking av tilskuddsmarkedet
 • Analyse av dagens finansieringsstruktur
 • Optimalisering av finansieringsstrukturen
 • Finansieringskilder
 • Støtteordninger

Riktig søknad kan gi stor uttelling

Om ønskelig kan vi bistå med utarbeidelse av søknadene basert på inngående innsikt til de givende organs metodikk og vurderingskriterier. Basert på vår erfaring og kunnskap skriver vi lettfattelige søknader som fremhever det innovative, potensialet og FoU-utfordringene. Ved større søknader bistår vi med presentasjoner, nåverdimodeller, og andre vedlegg. Vi hjelper deg med å innfri formelle krav som å bistå i søk etter samarbeidspartner eller innhenting av annen dokumentasjon.

Våre rådgivere tilbyr bistand på søknader til eksempelvis:

 • EU-midler
 • Innovasjon Norge
 • Skattefunn

Bistand på søknader:

 • EU-midler
 • Innovasjon Norge
 • Skattefunn

Kontakt våre eksperter

Vi tar gjerne en titt på hva vi kan gjøre for deg og bedriften din.

Ring 40 10 40 18  eller send inn skjema, så tar vi kontakt for en uforpliktende prat.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.