Avtale prosesser
 
 
 

Finansiering og transaksjonsbistand

Hjelp til å kapitalisere gjennom riktige transaksjoner til rett tid og på rett beslutningsgrunnlag. Gode råd til selskapstransaksjoner på ulike stadier.

Få hjelp med transaksjoner

 

Få styr på kapital og og selskapstransaksjoner

I Norge kjøpes, selges og fusjoneres et stadig voksende antall selskaper hvert år. Målsetningene for disse transaksjonene er flere, men vekst står som et sentralt element i de fleste.

I sin enkleste form måles vekst kun i økt omsetning eller bunnlinje, men vekst kan også innebære å få tilført resurser, kompetanse, teknologi og tilgang til markeder. Dette innebærer at selskapet som kjøper opp må ta mange hensyn når det skal ta over et annet selskap - fallgruvene er mange. Uansett hva målet med kjøpet eller salget er: mange transaksjoner har vist seg ikke å gi de utslag som den kjøpende part så for seg.

Finansiering og støtteordninger 
- hjelp til innhenting av støtteordninger

Det finnes mange ulike måter å finansiere virksomheten og hente kapital på. Hvordan virksomheten er finansiert er helt kritisk for å oppnå de målene som er satt, være en stabil arbeidsplass og være bærekraftig over tid. Bedrifter kan hente betydelige summer gjennom nasjonale og internasjonale FoU-program og andre tilskuddsmidler. Vi bistår med analyser over finansieringsmuligheter, strukturere finansieringen og bistand til å skrive søknader til støtteordninger.

Les mer om rådgiving innen finansieringsmuligheter • Finne optimal finansieringsstruktur
 • Finansieringskilder
 • Støtteordninger

Få hjelp med finansiering

Selskapstransaksjoner
- Sørg for gode, trygge og verdiskapende prosesser

I Norge kjøpes, selges og fusjoneres et stadig voksende antall selskaper hvert år. Målsetningene for disse transaksjonene er flere, men vekst står som et sentralt element i de fleste. I tillegg til vekst i form av økt omsetning eller bunnlinje, kan vekst også innebære å få tilført ressurser, kompetanse, teknologi og tilgang til markeder. Dette innebærer at selskapet som kjøper opp må ta mange hensyn når det skal ta over et annet selskap - fallgruvene er mange.

Les mer om muligheter innen selskapstransaksjoner • Kjøp og salg av virksomheter
 • Fisjon
 • Fusjon
 • Kapitaltransaksjoner
 • Generasjonsskifte

Få hjelp til selskapstransaksjoner

Verdivurdering og finansiell modellering 
- bistand i hele prosessen

Med lang erfaring innenfor finansiell modellering og ulike metoder for verdivurderinger bistår vi virksomheter med analyser og innsikt som kvalitetssikrer og understøtter beslutningsgrunnlaget. 

Les mer om hjelp til verdivurdering og finansiell modellering • Verdivurdering
 • Finansiell modellering
 • Scenarioplanlegging

Få hjelp med verdivurdering og finansiell modellering

Snakk med våre eksperter på rådgivning

Mats Lorentsen Head of Advisory Midt/Nord

Mats Lorentsen

Head of Advisory Midt/Nord

Kåre Thommessen

Head of Advisory Øst
Margrethe Augestad Head of Advisory Øst

Margrethe Augestad

Head of Advisory Innlandet

Truls Christian Waage

Head of Advisory Vest

Få kontakt med en rådgiver

Finn ut hva vi kan gjøre for deg og din bedrift. Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt for en uforpliktende prat.

Du kan også ringe oss på telefon  40 10 40 18

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Oversikt

Finansiering og støtteordninger 
- hjelp til innhenting av støtteordninger

Det finnes mange ulike måter å finansiere virksomheten og hente kapital på. Hvordan virksomheten er finansiert er helt kritisk for å oppnå de målene som er satt, være en stabil arbeidsplass og være bærekraftig over tid. Bedrifter kan hente betydelige summer gjennom nasjonale og internasjonale FoU-program og andre tilskuddsmidler. Vi bistår med analyser over finansieringsmuligheter, strukturere finansieringen og bistand til å skrive søknader til støtteordninger.

Les mer om rådgiving innen finansieringsmuligheter

 • Finne optimal finansieringsstruktur
 • Finansieringskilder
 • Støtteordninger

Få hjelp med finansiering

Selskapstransaksjoner
- Sørg for gode, trygge og verdiskapende prosesser

I Norge kjøpes, selges og fusjoneres et stadig voksende antall selskaper hvert år. Målsetningene for disse transaksjonene er flere, men vekst står som et sentralt element i de fleste. I tillegg til vekst i form av økt omsetning eller bunnlinje, kan vekst også innebære å få tilført ressurser, kompetanse, teknologi og tilgang til markeder. Dette innebærer at selskapet som kjøper opp må ta mange hensyn når det skal ta over et annet selskap - fallgruvene er mange.

Les mer om muligheter innen selskapstransaksjoner

 • Kjøp og salg av virksomheter
 • Fisjon
 • Fusjon
 • Kapitaltransaksjoner
 • Holdingselskap
 • Generasjonsskifte

Få hjelp til selskapstransaksjoner

Verdivurdering og finansiell modellering 
- bistand i hele prosessen

Med lang erfaring innenfor finansiell modellering og ulike metoder for verdivurderinger bistår vi virksomheter med analyser og innsikt som kvalitetssikrer og understøtter beslutningsgrunnlaget. 

Les mer om hjelp til verdivurdering og finansiell modellering

 • Verdivurdering
 • Finansiell modellering
 • Scenarioplanlegging

Få hjelp med verdivurdering og finansiell modellering