Håndtrykk avtale salg
 
 
 

Corporate Finance

Hjelp til å kapitalisere gjennom riktige transaksjoner til rett tid og på rett beslutningsgrunnlag. Gode råd til selskapstransaksjoner på ulike stadier.

Få hjelp med Corporate Finance

 

Riktige transaksjoner er gull verdt

Få hjelp til å kapitalisere gjennom å foreta riktige transaksjoner til rett tid. Våre spesialister har industriell kompetanse, lang erfaring fra komplekse transaksjoner og tilbyr rådgivning innenfor de fleste typer selskapstransaksjoner.

I Norge kjøpes, selges og fusjoneres et stadig voksende antall selskaper hvert år. Målsetningene for disse transaksjonene er flere, men vekst står som et sentralt element i de fleste.

I sin enkleste form måles vekst kun i økt omsetning eller bunnlinje, men vekst kan også innebære å få tilført resurser, kompetanse, teknologi og tilgang til markeder. Dette innebærer at selskapet som kjøper opp må ta mange hensyn når det skal ta over et annet selskap - fallgruvene er mange. Uansett hva målet med kjøpet eller salget er: mange transaksjoner har vist seg ikke å gi de utslag som den kjøpende part så for seg.

Corporate Finans-konsulentene bistår med:

 • Finansiering og støtteordninger
 • Selskapstransaksjoner
 • Verdivurderinger og finansiell modellering

 

Oversikt

Finansiering og støtteordninger 
- hjelp til innhenting av støtteordninger

Det finnes mange ulike måter å finansiere virksomheten og hente kapital på. Hvordan virksomheten er finansiert er helt kritisk for å oppnå de målene som er satt, være en stabil arbeidsplass og være bærekraftig over tid. Bedrifter kan hente betydelige summer gjennom nasjonale og internasjonale FoU-program og andre tilskuddsmidler. Vi bistår med analyser over finansieringsmuligheter, strukturere finansieringen og bistand til å skrive søknader til støtteordninger.

Les mer om rådgiving innen finansieringsmuligheter

 • Finne optimal finansieringsstruktur
 • Finansieringskilder
 • Støtteordninger

Få hjelp med finansiering

Selskapstransaksjoner
- Sørg for gode, trygge og verdiskapende prosesser

I Norge kjøpes, selges og fusjoneres et stadig voksende antall selskaper hvert år. Målsetningene for disse transaksjonene er flere, men vekst står som et sentralt element i de fleste. I tillegg til vekst i form av økt omsetning eller bunnlinje, kan vekst også innebære å få tilført ressurser, kompetanse, teknologi og tilgang til markeder. Dette innebærer at selskapet som kjøper opp må ta mange hensyn når det skal ta over et annet selskap - fallgruvene er mange.

Les mer om muligheter innen selskapstransaksjoner

 • Kjøp og salg av virksomheter
 • Fisjon
 • Fusjon
 • Kapitaltransaksjoner
 • Holdingselskap
 • Generasjonsskifte

Få hjelp til selskapstransaksjoner

Verdivurdering og finansiell modellering 
- bistand i hele prosessen

Med lang erfaring innenfor finansiell modellering og ulike metoder for verdivurderinger bistår vi virksomheter med analyser og innsikt som kvalitetssikrer og understøtter beslutningsgrunnlaget. 

Les mer om hjelp til verdivurdering og finansiell modellering

 • Verdivurdering
 • Finansiell modellering
 • Scenarioplanlegging

Få hjelp med verdivurdering og finansiell modellering

Kontakt oss for hjelp til transaksjoner

Ring 40 10 40 18  eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Åpningstider hverdager: 

kl. 08:00 - 16:00 mandag - fredag

AndersAasheim_web.jpg

Anders Aasheim

Head of Corporate Finance

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Finansiering og støtteordninger 
- hjelp til innhenting av støtteordninger

Det finnes mange ulike måter å finansiere virksomheten og hente kapital på. Hvordan virksomheten er finansiert er helt kritisk for å oppnå de målene som er satt, være en stabil arbeidsplass og være bærekraftig over tid. Bedrifter kan hente betydelige summer gjennom nasjonale og internasjonale FoU-program og andre tilskuddsmidler. Vi bistår med analyser over finansieringsmuligheter, strukturere finansieringen og bistand til å skrive søknader til støtteordninger.

Les mer om rådgiving innen finansieringsmuligheter • Overvåking av tilskuddsmarkedet
 • Analyse av dagens finansieringsstruktur
 • Optimalisering av finansieringsstrukturen
 • Finansieringskilder
 • Støtteordninger

Få hjelp med finansiering

Selskapstransaksjoner
- Sørg for gode, trygge og verdiskapende prosesser

Målsetningen for kjøp og salg av selskaper er flere, men vekst står som et sentralt element i de fleste. I tillegg til økt omsetning eller bunnlinje, kan vekst også innebære å få tilført ressurser, kompetanse, teknologi og tilgang til markeder.

Dette innebærer at selskapet som kjøper opp må ta mange hensyn når det skal ta over et annet selskap - fallgruvene er mange.

Les mer om muligheter innen selskapstransaksjoner • Kjøp og salg av virksomheter
 • Fisjon
 • Fusjon
 • Kapitaltransaksjoner
 • Generasjonsskifte

Få hjelp til selskapstransaksjoner

Verdivurdering og finansiell modellering 
- bistand i hele prosessen

Med lang erfaring innenfor finansiell modellering og ulike metoder for verdivurderinger bistår vi virksomheter med analyser og innsikt som kvalitetssikrer og understøtter beslutningsgrunnlaget. 

Les mer om hjelp til verdivurdering og finansiell modellering • Verdivurdering
 • Finansiell modellering
 • Scenarioplanlegging

Få hjelp med verdivurdering og finansiell modellering