Hva er EUs taksonomi? Og hvordan påvirkes min bedrift?

Strategi og ledelse | 10.01.2022

av Mats Lorentsen

Den grønne bølgen i næringslivet påvirker ikke bare de største selskapene. For med nye reguleringer fra januar 2022, vil også de mindre virksomhetene etter hvert føle endringene.

For å oppnå Parisavtalen og reduksjon i klimagassutslipp, bremse temperaturøkningene og redusere uttak og forbruk av råmaterialer er det nødvendig å få til en mer bærekraftig og miljøvennlig omstilling av næringslivet. Dette gjelder for hele verden, og Europa ønsker å gå foran ved å bli den første klimanøytrale regionen i verden innen 2050. For å oppnå målet har EU utarbeidet en tydelig strategi. Første ikrafttredelse av strategien, EUs taksonomi, startet 01.01.2022, og er startskuddet som skaper vesentlige endringer for store og små virksomheter over hele Europa, Norge inkludert!

Webinar | EUs taksonomi på 1-2-3! Hva er taksonomi og hvordan påvirker taksonomien din bedrift?

EUs taksonomi

EU så tidlig et behov for å kunne klassifisere hva som er en bærekraftig aktivitet, slik at det blir enklere å avgjøre hvilke aktiviteter og bransjer som finansnæring og myndigheter skal følge nøyere med på og rapportere på. EUs taksonomi er et ledd i handlingsplanen for bærekraftig finans. Hensikten er å dirigere pengestrømmene til bærekraftige virksomheter og de som jobber for en grønn omstilling, og samtidig gjøre det dyrere og mer utfordrende for utslippsgigantene og de som ikke er i henhold til taksonomien.

For at en aktivitet skal klassifiseres som bærekraftig, eller mer miljøvennlig, må den oppfylle disse kriteriene:

1. Bidra vesentlig til minst ett av seks miljømål
1.1.
Begrensning av klimaendringer gjennom virksomhetens aktivitet
1.2. Klimatilpasning av virksomheten
1.3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
1.4. Omstilling til sirkulærøkonomi i virksomheten
1.5. Forebygging og bekjempelse av forurensning
1.6. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

2. Ikke være til skade for noen av de andre miljømålene

3. Oppfylle minimumsvilkår for sosiale rettigheter
3.1. I Norge er Åpenhetsloven gjeldende fra 01.07.22 og tar for seg flere av disse parametrene


Tydelig rammeverk og økt finansiering av bærekraftige løsninger

Med et tydelig rammeverk kan man styre kapitalstrømmene og øke finansieringen av bærekraftige og miljøvennlige løsninger, og styrke insentivene for slike aktiviteter. Eksempler på insentiv er en hyggelig rente på banklånet dersom du er i henhold til EUs taksonomi, eller at investorer foretrekker de mer bærekraftige forretningsmodellene og velger å ikke investere i mindre bærekraftige foretak.

EUs taksonomi er ikke et rangeringssystem for gode eller dårlige virksomheter og/eller bransjer, og det er ikke et forbud mot å drive aktivitet eller investere i disse bransjene. Taksonomien er et rapporteringskrav med den hensikt at bedriftene selv skal rapportere, så er det opp til regulatoriske myndigheter, investorer, banker eller andre interessenter å avgjøre om de ønsker å støtte virksomheten. Det er også viktig å bemerke at taksonomien er dynamisk og i stadig utvikling. Om en aktivitet/bransje ikke er nevnt i taksonomien så betyr det ikke at den ikke er bærekraftig, kun at aktiviteten enda ikke er klassifisert.

Få hjelp til å sette bærekraft i fokus.

Blogg | Hvordan komme i gang med bærekrafts­rapportering.

Webinar | Bærekrafts­rapportering på 1-2-3! Gjør deg klar for det grønne skiftet.

Hvordan påvirker taksonomien din bedrift?

Taksonomien retter seg først og fremst mot større virksomheter, investering, og finans- og forvaltningsforetak (banker) som må rapportere hvor stor andel av deres portefølje og/eller aktiviteter som dekkes av taksonomien. Videre må de rapportere på hvor stor del av sin omsetning og investeringer som påvirkes av EUs taksonomi. Rent praktisk kan vi si at det blir attraktivt å ha bærekraftige selskaper i sin portefølje, slik som kunder med grønne obligasjoner eller grønne/bærekraftige lån. For at investorer, finans- og forvaltningsforetak skal kunne levere gode rapporter og hente kapital med lavere risiko (rente), så må de låne ut penger til bærekraftige selskaper og/eller prosjekter.

Fra denne situasjonen har vi minst to scenarier:

  1. Store og små virksomheter som klarer å dokumentere sin bærekraftighet og hvordan de er i henhold til EUs taksonomi, kan oppnå gunstigere finansiering og bli mer attraktiv for investorer. Allerede i dag kan du oppnå bedre rente i Norske banker ved å dokumentere bærekraftigheten. Vi regner med at dette vil spisse seg ytterligere i 2022.

  2. Store virksomheter som ønsker å utstede grønne obligasjoner, ta opp grønne lån eller tiltrekke seg kapital, må dokumentere sin bærekraftighet og hvordan de er i henhold til EUs taksonomi, ikke bare for seg selv, men for hele sin verdikjede. Om du med din bedrift er mer bærekraftig enn dine konkurrenter, og klarer å gjøre din kunde mer bærekraftig og være en positiv bidragsyter til kunden din, så står du i en bedre konkurransemessig posisjon enn dine konkurrenter. Motsatt, om du ikke er i en slik posisjon, anbefaler vi at du gjør dette som en strategisk prioritet og jobber mot en mer bærekraftig forretningsmodell.

ForedragsholderWerbinar

Gratis webinar | EUs taksonomi på 1-2-3!

I dette 30 minutters webinaret tar vi for oss EUs taksonomi og hvilke kriterier som definerer bærekraft. Vi ser nærmere på hvordan taksonomien påvirker din bedrift og hvordan dokumentasjon av bærekraft kan gi en styrket konkurranseposisjon. Bli kjent med taksonomien og mulighetene den fører med seg. 

Finn ut mer om webinaret

Azets kan hjelpe deg!

Lurer du på hvor du skal starte og hvordan bygge en bærekraftsrapport? Ønsker du å snakke grønn omstilling for virksomheten din, ikke nøl med å ta kontakt!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Mats Lorentsen

Mats er leder forretningsutvikling og bærekraft. Han har solid erfaring som bedriftsrådgiver, prosjektøkonom og endringsleder, med spesialområder som finansiell- og prosjektkontroll, risikostyring og internkontroll, strategi og utviklingsprosesser, digitalisering og forbedringsarbeid.