Digital ledelse: Hvordan lede digitalt?

Strategi og ledelse | Oppdatert 13.03.2024

av Elin Heesen

Endringer på arbeidsplassen skjer kontinuerlig og ofte som små justeringer av rutiner og prosesser. Gjennom forbedringsforslag, tilpasninger av system, og til nye lover og regler oppdaterer alle bedrifter hvordan de arbeider.

Vi er midt i en digitaliseringsbølge som i stor grad ble fremskyndet av pandemien. Den tiden viste oss at effektiviseringstiltak og prosessforbedringer kunne gjennomføres i større fart, selv endringer som tidligere ble ansett som både omfattende, tidkrevende og problematiske. Tydelige kriser bidrar til å mobilisere endringsviljen hos ansatte, så lenge det er åpenbart at medarbeidere og ledelse må gjøre noe.

Men hva er da digital ledelse? La oss starte med noen begreper. 

Ledelse beskrives gjerne som evnen til å motivere og inspirere sine medarbeidere til å oppnå resultater. I dette ligger det både en “soft” og “hard” side som må være i balanse for å oppnå best mulig resultat. 

Endringsledelse handler om evnen til å endre noe fra en nåværende tilstand til en endret og forhåpentligvis forbedret tilstand. Til dette bruker vi forskjellige metoder og verktøy for å oppnå det vi har satt oss som mål

Fjernledelse handler om “å lede medarbeidere som har sitt kontor på et annet geografisk sted enn der lederen har sin daglige arbeidsplass”. Her handler det om å lede på avstand i motsetning til digital ledelse som handler om å legge til rette for en arbeidskultur preget av digitalisering og teknologisk utvikling. 

Digital ledelse beskrives gjerne som endringsledelse hvor målet er å skape rom for digitalisering og teknologisk utvikling. Samtidig er min påstand at digital ledelse handler mer om mennesker enn teknologi, og om hvordan mennesker evner å samarbeide om å oppnå de digitale målene som er satt. 

Trenger du å være en IT-ekspert for å være en god digital leder?

Nei. Digitalt lederskap handler om å være nysgjerrig på ny teknologi. Det er derfor viktig å skape rom hvor team og grupper kan ta i bruk ny teknologi og hvor det er stort rom for å prøve og feile. Evner du i tillegg å kjøre gode pilotprosjekt før fullskalaprosjektet igangsettes er du et godt stykke på vei som digital leder. 

Digitale verktøy måtte hurtig tas i bruk og læres kjapt under pandemien for å sikre fremdrift og kommunikasjon innad i virksomheten. 

Spørsmål du bør stille deg er om de digitale løsningene dere har tatt i bruk, passer virksomheten, og ikke minst om det også i fremtiden passer like godt? Lar du det skure og gå eller tar du et aktivt valg for å sikre den fremtidige arbeidsplassen?

Arbeidsmiljøet danner grunnlaget!

Dårlig ledelse kommer i mange varianter. De fleste har nok møtt på ledelse i form av “la det skure og gå” eller “kontroll og detaljstyring fremfor tillit”. Begge er eksempler på ledelse som gir negative følger for arbeidsmiljøet og som påvirker en bedrifts evne til å omstille seg. Er dette noe som preger din organisasjon i dag vil dette være til hinder når digital ledelse skal tilpasses. 

Webinar | Hvordan lede endringsprosesser?

Samhandling og samarbeid

Dagens systemer har gitt oss en større mulighet til å samhandle på digitale flater. Noe så enkelt som å jobbe i samme arbeidsdokument til samme tid, har gjort at samhandling i dokumenter gjøres enklere og mer effektivt. Nettopp slike endringer gjør at måten vi samarbeider på digitaliseres. 

Digitale møteplattformer er vi også bedre til å bruke enn før. Det er færre og færre som ikke har lyd eller bilde, eller som ikke kommer seg inn på systemet. Vi har blitt bedre! Samtidig er det nok slik at det å ha møter digitalt oppleves annerledes, og vi strever litt med å finne riktig form som oppleves mer naturlig. I bloggen “Hvordan gjennomføre effektive digitale møter” får du noen gode tips som kan hjelpe nettopp din bedrift med dette. 

Det handler fremdeles om å være tett på!

Digital ledelse krever en annen måte å lede og engasjere sine ansatte på. Frihet er viktig, samtidig er det viktig å være tett på. Digital ledelse arbeider ofte på tvers av etablerte organisasjonsstrukturer. Hvor den mer tradisjonelle ledelsen preges av hierarki og inndeling i henhold til funksjon preget hverdagen, krever digital ledelse at du klarer å jobbe mer tverrfaglig. Du må derfor bevisst og aktivt utvikle din og dine ansattes digitale hverdag. Mye av veien blir til underveis i prosessen, samtidig må du huske at du skal fortsatt lede, du skal fortsatt engasjere og du må om nødvendig gjøre noen tøffe valg på veien.  

Hjemmekontor - hva er reglene for hva arbeidsgiver kan dekke?

Azets kan hjelpe deg!

Ønsker du å vite mer, eller har du spørsmål knyttet til digital ledelse eller endringsledelse? Vi har ledende kompetanse innenfor HR, IT og bedriftsrådgivning, og kan hjelpe deg med å få på plass gode digitale endringsprosesser tilpasset din virksomhet. Våre rådgivere hjelper deg gjerne med planlegging, kartlegging, gjennomføring og oppfølging! Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Lurer du på noe?

post author

Om Elin Heesen

Elin er senior HR-rådgiver i Azets Consulting. Hun arbeider tett på sine kunder både med arbeidsrettslige, personalrelaterte eller arbeidsmiljørelaterte problemstillinger. Hun er en racer på excel, og digger digitalisering. Den siste tiden har hun arbeidet mye med tariffavtaler og interne prosesser i tariffregulerte bedrifter.