Er bedriften din compliant?

Regnskap | 02.03.2020

av Dag Henning Kleven

Lover, regler, prosesser, prosedyrer, bransjekrav, kundekrav, leverandørkrav og sertifiseringer. Kjønnsbalanse og diskrimineringsvern. Stillingsvern. HMS, GDPR og S-AFT. Samfunnsansvar og bærekraft. Det er ikke lite ledelsen i et selskap må ta hensyn til i den daglig driften.

Har du startet et selskap, eller blitt leder, har du ikke først og fremst gjort det fordi du synes det er gøy med alle kravene som settes. Det er en stor sjanse for at du har startet opp, eller begynte i selskapet, fordi du har sett en mulighet der fokuset er å utnytte denne muligheten. Så sant du ikke du ikke har blitt ansatt som compliance officer vel å merke.

Likestillings­rapportering: nye krav til årsrapporten for 2020

Likestillingsrapportering | Nye krav fra 2022

Hva er compliance?

Større selskaper har gjerne muligheten til å ansette en dedikert person til å jobbe med compliance. Jo større selskap, og jo mer regulert en bransje er, jo større utbytte vil de ha av en slik rolle. Denne personen vil jobbe utelukkende med å sørge for at bedriften holder seg innenfor de lover og regler som er satt av myndighetene. Er bedriften også sertifisert i ulike ordninger, som for eksempel ISO, eller medlem av en bransjeorganisasjon som setter egne krav til bransjen, vil arbeidsmengden øke betraktelig. 

En typisk norsk bedrift har ikke denne muligheten – fordi en typisk norsk bedrift har 1-10 ansatte. I de aller fleste bransjene i Norge fungerer konkurransen svært godt, noe som fører til at en typisk norsk bedrift må være svært effektiv for å være konkurransedyktig. Det er «alle mann til pumpene» for å sørge for utvikling og omsetning. 

Å være compliant betyr at selskapet holder seg innenfor de lover og regler som er satt – noe som også betyr at de drifter selskapet på en svært effektiv måte. 

 

Compliance i praksis

 

  1. Gjennom å ha et styre som følger oppsettet som aksjeloven har satt kan selskapet få tilført god kompetanse, og være en god partner til daglig leder. Dette gjelder ikke bare for store selskaper, de minste har enda mer å hente ved å utnytte denne muligheten. 
  2. Alle bedriftens avtaler fører med seg en rekke forpliktelser – å kjenne til disse er viktig for å redusere risiko og se mulighetene selskapet har. 
  3. Regnskap- og lønnsområdet er bygget opp av regler som selskapet skal følge. Noen regler gjelder for alle, men enkelte bransjer har i tillegg særskilte regler. 
  4. HMS. Selv de aller minste selskapene med kun én ansatt skal ha et forhold til HMS. I enkelte bransjer er det også mer kritisk at det er på plass. Å ikke ta hensyn til dette vil være en svært stor risiko å ta.
  5. HR betyr å ta vare på deg selv og dine ansatte, slik at de trives og yter best mulig – dette er ganske enkelt. En ansatt koster bedriften mye penger. For å unngå sykdom i størst mulig grad og sørge for at motivasjonen kommer fra den ansatte selv, er det mye som kan gjøres, ut over det du må gjøre. 

Det er dette, og mye annet, det unorske ordet Compliance handler om. En ting er å sørge for at selskapet reduserer risikoen ved å følge lover og regler, men også utnytter den konkurransefordelen det gir å drive på best mulig måte. Driver du på best mulig måte blir selskapet ditt mer effektivt og det utnytter flere av de mulighetene som ligger der. For å klare dette handler det om å ha oversikt – og det får du ved å være compliant. Får du hjelp til å lage en struktur som bidrar til at ditt selskap er compliant kan dette arbeidet også gjennomføres på en god måte – selv om dere er en typisk norsk bedrift.

Azets kan hjelpe deg

Ønsker du en uforpliktende prat med en av våre eksperter? Ta gjerne kontakt med oss her!

post author

Om Dag Henning Kleven

Dag Henning har i mange år jobbet med forretningsutvikling og vekst. Han har hatt internasjonale jobber i Sony Corp og Checkpoint System før han kom til Azets i 2014 som salgssjef. I dag leder han området Forretningsutvikling i Azets hvor han jobber tett med ulike partnere og kunder for å utvikle nye forretningsområder.