Compliance: etterlever din bedrift lovpålagte krav?

Regnskap | Oppdatert 25.04.2024

av Dag Henning Kleven

Hva er compliance?

Å være compliant betyr at selskapet holder seg innenfor de lover og regler som er satt – noe som også betyr at selskapet driftes på en effektiv måte.

Formålet med compliance er å minimere risiko for sanksjoner, økonomiske tap eller skade på bedriftens omdømme. Håndtering av compliance innebærer derfor å kjenne til relevant lovgivning, samt å implementere systemer og prosedyrer som sikrer etterlevelse.

Compliance er aktuelt i daglig drift, men også som dokumentasjon i anbudsprosesser og dersom det planlegges endringer i eierstrukturen.

Har du startet et selskap, eller blitt leder, har du ikke først og fremst gjort det fordi du synes det er gøy med alle regler og krav. Det er stor sjanse for at du har startet opp, eller begynte i selskapet, fordi du har sett en mulighet. Så sant du ikke har blitt ansatt som compliance officer, vel å merke.

Webinar om compliance og etterlevelse av lovpålagte krav

Noen områder å passe på med tanke på compliance

Lover, regler, prosesser, prosedyrer, bransjekrav, kundekrav, leverandørkrav, sertifiseringer, kjønnsbalanse, diskrimineringsvern, tillingsvern, HMS, GDPR, samfunnsansvar og bærekraft. Det er ikke lite ledelsen i et selskap må ta hensyn til i daglig drift!

Compliance og etterlevelse for liten vs. stor bedrift

Større selskaper har gjerne muligheten til å ansette en dedikert person til å jobbe med compliance. Jo større selskap, og jo mer regulert bransje, jo større utbytte vil har de av en slik rolle. Denne personen vil jobbe utelukkende med å sørge for at bedriften holder seg innenfor de lover og regler som er satt av myndighetene. Er bedriften også sertifisert i ulike ordninger, som for eksempel ISO, eller medlem av en bransjeorganisasjon som setter egne krav til bransjen, øker arbeidsmengden betraktelig.

En typisk norsk bedrift har ikke denne muligheten – fordi en typisk norsk bedrift er en SMB med 1-10 ansatte. I de aller fleste bransjene i Norge fungerer konkurransen svært godt, som gjør at en typisk norsk bedrift må være effektiv for å være konkurransedyktig. Det er «alle mann til pumpene» for å sørge for utvikling og omsetning.

Compliance i praksis

 1. Et styre som følger aksjeloven kan tilføre selskapet kompetanse, og fungere som rådgivende partner til daglig leder. Dette gjelder ikke bare for store selskaper, de minste har enda mer å hente ved å utnytte denne muligheten.
  Azets Styreportal | Administrasjon styrearbeid 

 2. Bedriftens avtaler fører alle med seg en rekke forpliktelser – å kjenne til disse er viktig for å redusere risiko og se selskapets muligheter.
  Azets Agreement | Kontraktshåndtering

 3. Regnskap- og lønnsområdet er bygget opp av regler som selskapet skal følge. Noen regler gjelder for alle, men enkelte bransjer har i tillegg særskilte regler.
  Regnskapsanalyse | Fullstendig oversikt over tallene 

 4. HMS. Selv de aller minste selskapene med kun én ansatt skal ha et forhold til HMS. I enkelte bransjer er det også mer kritisk at riktig HMS-håndtering er på plass. Å ikke hensynta til dette er en svært stor risiko å ta.
  Digital HMS-håndbok

 5. HR. Å ta vare på ansatte, og sørge for at de trives og yter best mulig. En ansatt koster bedriften mye penger, og saker må håndteres riktig. For å unngå sykdom i størst mulig grad og sørge for at motivasjonen kommer fra den ansatte selv, kan mye gjøres, ut over det du gjøre.
  Digitale håndbøker for ansatte og ledere

 

Compliance som konkurransefordel

Compliance handler om å sørge for at selskapet reduserer risiko ved å følge lover og regler, men pass også på å utnytte konkurransefordelen det gir å drive effektivt og benytte deg av mulighetene som ligger der. For å klare det må du ha oversikt – og det får du ved å være compliant.

Husk på at dersom du har store kunder, eller kunder som er del av et større konsern, så har de gjerne egen complianceavdeling – for å sikre at leverandører og forhandlere etterlever kravene til compliance. Du stiller dermed sterkere ovenfor dine samarbeidspartnere og i salgsprosesser, når du sikrer etterlevelse av lover og regler og kan dokumentere dette.

Får du hjelp til å lage en struktur som bidrar til at ditt selskap er compliant, kan arbeidet også gjennomføres ressursmessig godt – selv om dere er en typisk norsk bedrift med få ansatte.

Lurer du på noe?

post author

Om Dag Henning Kleven

Dag Henning har i mange år jobbet med forretningsutvikling og vekst. Han har hatt internasjonale jobber i Sony Corp og Checkpoint System før han kom til Azets i 2014 som salgssjef. I dag leder han området Forretningsutvikling i Azets hvor han jobber tett med ulike partnere og kunder for å utvikle nye forretningsområder.