Hvordan budsjettere med et makroperspektiv?

Strategi og ledelse | 30.11.2021

av Maren Sommervold

Med stadig endrede omgivelser erfarer kundene våre viktigheten av fleksibilitet og å gjøre tilpasninger for å unngå en svekket konkurransesituasjon eller svak likviditet.

Kan din bedrift ha godt av en gjennomgang, med søkelys på fremtiden? Vi i Azets anbefaler alle bedrifter å ta en årlig «fot i bakken». Det er lurt å se på «Hvor er vi nå?», «Hvor skal vi?», og å finne løsninger på “Hvordan komme dit?”.

Utgangspunktet for bedrifter er forskjellig. Avhengig av bransje, produkt/tjeneste og økonomisk stilling, er det stor forskjell på hva hver enkelt bedrift trenger av analyse og innsikt for å ta gode beslutninger. På et generelt grunnlag er det smart å skaffe seg oversikt over makroaspektene som påvirker din bedrift. Med makro mener vi faktorer utover selskapets egne, som selskapet ikke kan påvirke. Det kan være rentepolitikk, valutaendringer, global oppvarming og politiske forhold, som kan påvirke bedriften, og som man må forholde seg til.

Slik får du en overordnet oversikt over selskapets stilling:

  • Nåsituasjonsanalyse. Gjør en overordnet analyse av selskapets økonomiske stilling, det kan du gjøre blant annet gjennom å ta en nøkkeltallsanalyse. I tillegg til den generelle økonomiske analysen, se på hvilket makroperspektiv du bør ha.

  • Budsjetter for det neste året. Budsjettering er som å se inn i glasskula for å spå hvordan bedriften skal gjøre det det neste året. Høsten er en viktig tid for å legge planer, og budsjettprosessen blir mer innsiktsfull etter at foreslåtte analyser er gjennomført. En analyse gir deg bedre utgangspunkt for å budsjettere korrekt.

  • PESTEL-analyse. Å foreta en PESTEL-analyse, vist nedenfor, kan være et fint utgangspunkt for litt større selskap eller selskap med et internasjonalt marked. PESTEL ser på hvilke utenforstående faktorer som påvirker bedriften din, som du må ta stilling til. PESTEL-analyse er derfor ideelt å gjennomføre i sammenheng med budsjettering, og gir en overordnet oversikt.


Blogg | Nøkkeltall - de viktigste begrepene og formlene


Hva er PESTEL?

PESTEL er en forkortelse for de seks eksterne drivkreftene som analysen tar for seg. Analysen ble utviklet av Francis Aguilar, og kan illustreres slik:

PESTEL.png


P – Politiske drivere. Alt myndighetene gjør med relevans for din virksomhet.
E – Økonomiske drivere (economic). For eksempel kjøpekraften til kundene, som også kan påvirkes indirekte.
S – Sosiokulturelle drivere. Dette kan være livsstilsholdninger og kulturelle barrierer.
T – Teknologiske drivere. Innvirkningen av automatisering, bruk av data. Teknologien endrer seg hele tiden, og det påvirker avgjørelser som effektivisering, outsourcing til utlandet eller ikke.
E – Miljømessige drivere (environmental). Hvordan klima- og miljøhensyn påvirker deg og kundene dine.
L – Juridiske drivere (legal). Eksisterende og fremtidig, nasjonal og internasjonal lovgivning.


Fokuser på de viktigste makroaspektene for din bedrift

Sett fokus på de viktigste temaene for selskapet. Flere av disse henger også sammen.

Eksempler på temaer av økonomisk relevans:

  1. Hvordan vil renten bevege seg i 2022? Påvirker det budsjettet?
  2. Hvordan ser man for seg at forbrukerne endrer seg? Ønsker de å kjøpe mer bærekraftige produkter?
  3. I dag er teknologi svært essensielt for effektivisering og kvalitet. Dersom du er i en bransje som henger etter på teknologien og din bedrift er tidlig ute, så kan det være et svært godt konkurransefortrinn.
  4. Må bedriften gjøre grep for å tilpasse seg det grønne skiftet? Er det noe du bør gjøre annerledes neste år? En del selskaper er pliktig til å rapportere på hvor bærekraftig selskapet er, dette bør du også ta med inn i budsjettprosessen.

Blogg | Hvordan komme i gang med bærekrafts­rapportering

Hvilken påvirkning har min bedrift på samfunnet?

Et av uttrykkene vi kan se på er negative eksternaliteter. Det vil si hvilken negativ påvirkning bedrifter har på samfunnet. Et eksempel på negative eksternaliteter er forurensning. Bedrifter blir tvunget til å forholde seg til det grønne skiftet i årene framover, og det er fornuftig å ta grep nå. Kanskje må du gjøre noen investeringer neste år for å redusere klimaavtrykket, som vil bidra i riktig retning. Dette må derfor med i budsjettrundene og planleggingen. Om du kan vise til at selskapet har tenkt på bærekraft i budsjettsammenheng, så bekrefter dette en fremtidsrettet bedrift. Det vil være et konkurransefortrinn på sikt.

Azets kan hjelpe deg!

Ønsker du å løfte budsjettprosessen? Lurer du på hvordan du skal øke inntekter og redusere kostnader på en bærekraftig måte? Ønsker du å snakke grønn omstilling for virksomheten din, ikke nøl med å ta kontakt! Vi analyserer selskapets verdidrivere og identifiserer konkrete grep for å forbedre lønnsomheten og konkurransekraften.

Kontakt oss

post author

Om Maren Sommervold

Maren jobber som senior advisor i Azets Consulting og har solid kompetanse og erfaring med regnskapsføring, årsoppgjør fra A-Å med fokus på effektivitet, kontroll og kvalitetshevende arbeidsprosesser. Regnskapsopprydding og strukturering av kontoplaner, IT-prosesser inn mot økonomi- og regnskapsstyring.