Frist for årsregnskapet 2021 | Alt du trenger å vite om årsregnskap

Regnskap | 17/10/2017

av Azets

 

Hva får man ut av årsregnskapet?

- Enkelt forklart skal årsregnskapet gi opplysninger om den økonomiske situasjonen i virksomheten for et regnskapsår, sier fagsjef og autorisert regnskapsfører Morten Olsen i Azets.

Fagsjef og autorisert regnskapsfører i Azets, Morten Olsen, går gjennom oppagavene en bedrift må gjøre i forbindelse med årsoppgjøret og hvilke frister som gjelder. Morten jobber til daglig med å hjelpe norske bedrifter med blant annet å lage årsregnskap, og er ærlig på at dette kan være en krevende øvelse for mange av kundene.

- Det viktigste du kan gjøre er å ha gode rutiner for bilagshåndtering og bokføring gjennom hele året. Det gjør det enklere når årsregnskapet skal utarbeides, sier Olsen.

- Ikke utsett papirarbeidet til rett før fristen - det kan du tape penger på. Alle relevante bilag kan gi fradrag, og dermed lavere skatt, sier han videre.

Få hjelp til årsregnskap av ekspertene i Azets

Frister og krav til årsregnskapet 

Fristen for å utarbeide årsregnskap er 30. juni, da det skal behandles av generalforsamlingen. Én måned senere, 31. juli, faller fristen for innlevering.

Hva skal et årsregnskap inneholde?

Dette må årsregnskapet inneholde:

 • Resultatregnskap
 • Balanse
 • Noteopplysninger
 • Kontantstrømoppstilling

Disse tallene og vurderingene må inkluderes:

 • Varelager
 • Kasse
 • Kilometerstand
 • Kundefordringer
 • Bilag
 • Gjeld til selskapet
 • Eierforhold
 • Innberetningspliktige ytelser

Fra 1. januar 2018 (med virkning fra regnskapsåret 2017) ble små virksomheter, også små aksjeselskap, unntatt fra plikten til å utarbeide årsberetning. Dersom det er usikkerhet om fortsatt drift skal dette opplyses i note.

Hvordan lese regnskap?

Feil i årsregnskapet kan bli veldig dyrt

Feil i årsregnskapet kan føre til store og unødvendige kostnader.

- Konsekvenser ved feil i årsregnskapet kan eksempelvis bli at du betaler for mye eller lite i skatt. Betaler du for lite skatt og blir tatt for det, får du trolig straffeskatt, sier Olsen.

Dessuten kan beslutninger bli gjort på sviktende grunnlag, siden årsregnskapet ofte brukes som underlag for å ta informerte avgjørelser.

Styret kan faktisk få erstatningsansvar dersom andre brukere av årsregnskapet tar beslutninger som fører til tap - med virksomhetens feilaktige årsregnskap som grunnlag.

Feilretting stjeler mye tid og medfører som regel store kostnader til revisor og regnskapsfører. Dette er verdifull tid som heller bør brukes på å øke inntjeningen.  

- Mitt stalltips er derfor å sørge for god kontroll og gode rutiner for bilagshåndtering og bokføring. Ta i bruk gode, digitale løsninger som hjelper deg å holde oversikten. Du kan også sette bort hele bilagshåndteringen om du vil, sier Olsen.

- Bruk tiden på det du er best på

I mange tilfeller kan det være lønnsomt å sette ut regnskapet for å frigjøre tid og ressurser til kjernevirksomheten.

- Det kan være krevende å holde seg faglig oppdatert på regnskap og eventuelle regelendringer som stadig kommer. Vi er et stort fagmiljø som gjerne bidrar i større eller mindre grad - helt tilpasset ditt behov. Vi jobber med dette alle dager gjennom hele året, og kan avlaste deg og din virksomhet slik at dere får brukt tiden på det dere er best på, sier Olsen.

Få hjelp av regnskapsekspertene i Azets og hold årsregnskapets frist

Hva er et årsregnskap?

Årsregnskap er en oversikt over selskapets inntekter og kostnader på et overordnet nivå, og er et dokument som foreligger i Brønnøysund for alle bedrifter som er pliktet til å levere dette. Sammen med årsberetning er årsregnskap en del av årsoppgjøret. Alle regnskapspliktige må levere årsregnskap med noter og årsberetning etter reglene i Regnskapsloven til Brønnøysundregistrene. Årsregnskapets frist er 31. juli og skal leveres elektronisk via Altinn.no. Årsregnskapet er offentlig og tilgjengelig for hvem som helst.

Om Azets

Bidragsyter til nyttige blogginnlegg innen programvare og tjenester innen regnskap, lønn, HR og forretningsdrift.