Årsregnskap – fristene som gjelder for regnskapsåret 2023

Regnskap | Oppdatert 22.11.2023

av Azets

Frister og krav til årsregnskapet 

Fristen for å utarbeide årsregnskap for 2023 er 30. juni 2024, da det skal behandles av generalforsamlingen. Én måned senere, 31. juli, faller fristen for innlevering.

Før årsregnskapet forfaller, skal skattemelding leveres 31. mai. Dette er en del av årsoppgjøret. Her kan du lese om prosessen rundt årsoppgjøret

Årsregnskapet gir viktig informasjon om regnskapsåret 

Enkelt forklart skal årsregnskapet gi opplysninger om den økonomiske situasjonen i virksomheten for et regnskapsår.

Fagsjef og statsautorisert regnskapsfører i Azets, Morten Olsen, går gjennom oppgavene en bedrift må gjøre i forbindelse med årsoppgjøret og hvilke frister som gjelder. Morten jobber til daglig med å hjelpe norske bedrifter med blant annet å lage årsregnskap, og er ærlig på at dette kan være en krevende øvelse for mange av kundene.

- Det viktigste du kan gjøre er å ha gode rutiner for bilagshåndtering og bokføring gjennom hele året. Det gjør det enklere når årsregnskapet skal utarbeides, sier Olsen.

- Ikke utsett papirarbeidet til rett før frist for årsregnskapet - det kan du tape penger på. Alle relevante bilag kan gi fradrag, og dermed lavere skatt, sier han videre.

Få hjelp til årsregnskap av ekspertene i Azets

Hva skal et årsregnskap inneholde?

Dette må årsregnskapet inneholde:

 • Resultatregnskap
 • Balanse
 • Noteopplysninger
 • Kontantstrømoppstilling (gjelder ikke små foretak)
 • Revisjonsberetning (for revisjonspliktige)

Disse tallene og vurderingene må inkluderes:

 • Varelager
 • Kasse
 • Kilometerstand
 • Kundefordringer
 • Bilag
 • Gjeld til selskapet
 • Eierforhold
 • Innberetningspliktige ytelser

Små virksomheter, inkludert små aksjeselskap er unntatt fra plikten til å utarbeide årsberetning. Dersom det er usikkerhet om fortsatt drift skal dette opplyses i note.

Hvordan lese regnskap?

Feil i årsregnskapet kan bli veldig dyrt

Feil i årsregnskapet kan føre til store og unødvendige kostnader.

- Konsekvenser ved feil i årsregnskapet kan eksempelvis bli at du betaler for mye eller lite i skatt. Betaler du for lite skatt og blir tatt for det, får du trolig straffeskatt, sier Olsen.

Dessuten kan beslutninger bli gjort på sviktende grunnlag, siden årsregnskapet ofte brukes som underlag for å ta informerte avgjørelser.

Styret kan faktisk få erstatningsansvar dersom andre brukere av årsregnskapet tar beslutninger som fører til tap - med virksomhetens feilaktige årsregnskap som grunnlag.

Feilretting stjeler mye tid og medfører som regel store kostnader til revisor og regnskapsfører. Dette er verdifull tid som heller bør brukes på å øke inntjeningen.  

- Mitt stalltips er derfor å sørge for god kontroll og gode rutiner for bilagshåndtering og bokføring. Ta i bruk gode, digitale løsninger som hjelper deg å holde oversikten. Du kan også sette bort hele bilagshåndteringen om du vil, sier Olsen.

- Bruk tiden på det du er best på

I mange tilfeller kan det være lønnsomt å sette ut regnskapet for å frigjøre tid og ressurser til kjernevirksomheten.

- Det kan være krevende å holde seg faglig oppdatert på regnskap og eventuelle regelendringer som stadig kommer. Vi er et stort fagmiljø som gjerne bidrar i større eller mindre grad - helt tilpasset ditt behov. Vi jobber med dette alle dager gjennom hele året, og kan avlaste deg og din virksomhet slik at dere får brukt tiden på det dere er best på, sier Olsen.

Få hjelp av regnskapsekspertene i Azets og hold årsregnskapets frist

Blogg | Årsoppgjøret gir oppgaver og muligheter

 
Guide årsoppgjør

Årsoppgjør - Last ned sjekkliste her

Det du må være klart til årsoppgjøret.
Sjekkliste årsoppgjør -last ned download icon

Spørsmål om årsregnskap

Hva er et årsoppgjør?

Årsoppgjøret er en prosess som skal lede frem til foretakets offisielle årsregnskap og skatteskjema ved slutten av et regnskapsår. Et årsoppgjør består av ulike elementer som aksjonærregisteroppgave, skattemelding og årsregnskap.

Hva skal et årsregnskap inneholde?

Resultatregnskap, Balanse, Noteopplysninger, Kontantstrømoppstilling. Andre tall som skal inkluderes er: Varelager, Kasse, Kilometerstand, Kundefordringer, Bilag, Gjeld til selskapet, Eierforhold, Innberetningspliktige ytelser

Når skal årsregnskapet leveres?

Årsregnskapet skal sendes inn senest 31. juli. Årsregnskapet og eventuell årsberetning skal da være godkjent av generalforsamlingen. som må gjøres senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Dette gjelder selskaper som avslutter regnskapsåret 31.desember.

Hva er aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven skal inneholde opplysninger om hvem som eier aksjer i selskapet pr. 31.desember. Videre skal det opplyses om endringer i kapital, aksjonærer, og utdeling av utbytte med mer. Frist for å levere Aksjonærregisteroppgaven er 31. januar.

Når skal aksjonærregisteroppgaven leveres?

Frist for å levere Aksjonærregisteroppgaven er 31. januar. Oppgaven leveres til Aksjonærregisteret hos Skatteetaten.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Azets

Leverandør av tjenester og programvare som gjør virksomheter mer konkurransedyktige. Azets tilbyr et bredt spekter av tjenester innen regnskap, lønn, HR, rekruttering, økonomisk rådgivning og management consulting.