Guide - Huskeliste for årsoppgjøret

Mange tenker bare på årsoppgjøret som en lovpålagt plikt. Det er det, men det er også mye mer!

Årsoppgjøret skal lede frem til foretakets offisielle årsregnskap og skatteskjema ved slutten av et regnskapsår. Bruk denne guiden til å gjøre prosessen rundt årsoppgjøret mest mulig effektiv.

Arsoppgjor-guide.jpg

Få guiden

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.