Økonomistyring

Få optimale resultater med minimalt med risiko og fullstendig kontroll  ved hjelp av god styring og effektivitet på økonomien.

Få hjelp med økonomistyring

 

Optimale økonomiprosesser for bedre styring

Kompleksiteten av en bedrifts økonomistyring kan variere i takt med bedriftens størrelse og forretnings modell. Like vel vil ingen bedrifter oppnå optimale resultater, minimalt med risiko og fullstendig kontroll før det er god styring og effektivitet.

De mest suksessfulle bedriftene jobber kontinuerlig med økonomiprosessene for å ha komplett kontroll, effektive avslutnings prosesser, rask rapportering og derav bedre input og beslutningsgrunnlag til ledelsen og styret.

De prosessene man bør gjennomgå årlig og optimalisere fortløpende er:

  1. Avslutnings prosessen
  2. Inngående fakturaer
  3. Utgående fakturaer
  4. Avstemming
  5. Rapportering

Det anbefales å analysere, vurdere og optimalisere disse prosessene sammen da de påvirker hverandre. Men de kan godt vurderes enkeltvis om man har en antagelse om hvor det er mest hensiktsmessig å starte for å oppnå ønskelig resultat.

Regnskapsopprydding

Et regnskap er selskapets historie i tallform og kan derfor alene bidra lite til dagens drift. Mange selskaper opplever voksende krav til regnskapsføringen, om de skal gjøre det selv eller via et byrå, og regnskapet må leveres, hvert år. Det kan oppleves utfordrende å ha kontroll til enhver tid, og om man opplever kontroll, er tallene egentlig korrekt?

Med et korrekt regnskap, tillit til tallene og de rette verktøyene, kan det gjøre bedriften, ledelsen, styret og eierne bedre rustet for fremtiden og de utfordringene som kan komme.

Vi kvalitetssikrer og korrigerer regnskapstallene, bruker vår innsikt og kompetanse til å analysere nøkkeltall og gå i dybden på regnskapet. Etter gjennomgangen vil vi presentere en konkret tiltaksplan skreddersydd bedriftens behov.

Risiko og internkontroll

Morgendagens økonomisjefer bruker liten tid på regnskapsrapportering eller forklaring av gamle tall. De har risiko og internkontroll øverst på agendaen for å frigjøre tid til verdiskapende arbeid.

Effektiv internkontroll kan gi et tryggere fundament for vekst, bedre effektivitet i økonomiprosessene, etterlevelse av regelverk, sikre selskapets verdier og legge til rette for tryggere og raskere finansiell informasjon.

Med bred erfaring, kvalifisert rådgivning, etablert metodikk og engasjement for virksomheten, bistår vi med kartlegging av risikoelementer, feilkilder i økonomiprosesser og hvordan selskapet kan etablere større tillit til tallene og skape raskere merverdi.

Valuta

Ubevisst forhold til valutaendringer, i de tilfeller hvor dette berører virksomheten, kan medføre betydelig uheldige konsekvenser. Veldig mange bedriften har et begrenset forhold til dette og mangler en klar strategi. Dette kan komme av en kompleks problemstilling som kan være utfordrende å gripe fatt i når arbeidstiden er knapp. Enda mer utfordrende kan det være å beslutte riktige sikringsverktøy. Dette krever kompetanse. Vår kompetanse bidrar til å redusere risiko knyttet til valutaeksponering.

Våre rådgivere kan eksempelvis bidra med:

  • Valutastrategi
  • Sikringsverktøy
  • Vurdere valutastrategi

Snakk med våre eksperter på rådgivning

Mats Lorentsen Head of Advisory Midt/Nord
Mats Lorentsen
Head of Advisory Midt/Nord
Tel: +47 915 11 877
Kåre Thommessen
Head of Advisory Øst
Tel: +47 952 34 229
Mats Lorentsen Head of Advisory Midt/Nord
Mats Lorentsen
Head of Advisory Midt/Nord
Tel: +47 915 11 877
Kåre Thommessen
Head of Advisory Øst
Tel: +47 952 34 229

Få kontakt med en rådgiver

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer.

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her, og at jeg når som helst kan redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.