top banner image
 
 
 

Økonomistyring

Få optimale resultater med minimal risiko og fullstendig kontroll ved hjelp av god styring og effektivitet på økonomien.

Få hjelp med økonomistyring

Optimale økonomiprosesser for bedre styring

Kompleksiteten av en bedrifts økonomistyring kan variere i takt med bedriftens størrelse og forretningsmodell. Likevel vil ingen bedrifter oppnå optimale resultater, minimalt med risiko og fullstendig kontroll før det er god styring og effektivitet.

De mest suksessfulle bedriftene jobber kontinuerlig med økonomiprosessene for å ha komplett kontroll, effektive avslutningsprosesser, rask rapportering og derav bedre input og beslutningsgrunnlag til ledelsen og styret.

De prosessene man bør gjennomgå årlig og optimalisere fortløpende er:

  1. Avslutningsprosessen
  2. Inngående fakturaer
  3. Utgående fakturaer
  4. Avstemming
  5. Rapportering

Det anbefales å analysere, vurdere og optimalisere disse prosessene sammen da de påvirker hverandre. Hvis du har en antagelse hvor det er mest hensiktsmessig å starte for å oppnå ønskelig resultat, er det også mulig å vurdere de enkeltvis.

Regnskapsopprydding

Et regnskap er selskapets historie i tallform og kan derfor alene bidra lite til dagens drift. Mange selskaper opplever voksende krav til regnskapsføringen, om de skal gjøre det selv eller via et byrå, og regnskapet må leveres - hvert år. Det kan oppleves utfordrende å ha kontroll til enhver tid, og om man opplever kontroll, er tallene egentlig korrekt?

Det er viktig for en bedrift å kunne håndtere utfordringene som kan komme. Med et korrekt regnskap, tillit til tallene og de rette verktøyene, kan det gjøre bedriften, ledelsen, styret og eierne bedre rustet for fremtiden.

Vi kvalitetssikrer og korrigerer regnskapstallene, bruker vår innsikt og kompetanse til å analysere nøkkeltall og gå i dybden på regnskapet. Etter gjennomgangen vil vi presentere en konkret tiltaksplan skreddersydd bedriftens behov.

Risiko og internkontroll

Morgendagens økonomisjefer ønsker å frigjøre tid til verdiskapende arbeid og bruke mindre tid på regnskapsrapportering og forklaring av gamle tall. De vil ha risiko og internkontroll øverst på agendaen.

Effektiv internkontroll kan gi et tryggere fundament for vekst. Det må sikres at økonomiprosessene er effektive, regelverket følges, selskapets verdier sikres og at den finansielleinformasjonen er lett tilgjengelig.  

Ved hjelp av bred erfaring og etablerte metodikker, kartlegger vi risikoelementer og feilkilder i økonomiprosesser. Vi hjelper virksomheter med å få større tillit til tallene og dermed legge grunnlag for raskere merverdi. 

Valuta

Ubevisst forhold til valutaendringer, i de tilfeller hvor dette berører virksomheten, kan medføre betydelig uheldige konsekvenser. Veldig mange bedrifter har et begrenset forhold til dette og mangler en klar strategi. Dette kan komme av en kompleks problemstilling som kan være utfordrende å gripe fatt i når arbeidstiden er knapp. Enda mer utfordrende kan det være å beslutte riktige sikringsverktøy - dette krever kompetanse. Vår kompetanse bidrar til å redusere risiko knyttet til valutaeksponering.

Våre rådgivere kan eksempelvis bidra med:

  • Valutastrategi
  • Sikringsverktøy
  • Vurdere valutastrategi

Kontakt våre eksperter

Vi tar gjerne en titt på hva vi kan gjøre for deg og bedriften din.

Ring 40 10 40 18  eller send inn skjema, så tar vi kontakt for en uforpliktende prat.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.