Styring av bedriften
 
 
 

Økonomi- og virksomhets­­styring

Optimaliser virksomheten med taktiske og operative grep.

Ta grep om bedriftsstyringen

 

Alltid rom for forbedringer i bedriften

Endring er essensielt for å møte konkurranse, opprettholde posisjon og sikre ny vekst. Azets Advisory hjelper deg til å gjøre ting smartere i bedriften. For å se potensialet og iverksette tiltak for å oppnå effekt, er det fornuftig og gjerne nødvendig, å hente hjelp og inspirasjon utenfor egen organisasjon. Gjør deg klar for å ta grepene som skal til for å bli enda bedre.

Økonomistyring
- Oppnå økt effektivitet og kontroll i økonomiprosessene

Ingen bedrifter oppnår optimale resultater, minimalt med risiko og fullstendig kontroll før det er god styring og effektivitet. De mest suksessfulle bedriftene jobber kontinuerlig med økonomiprosessene for å ha komplett kontroll, effektive avslutningsprosesser, rask rapportering og derav bedre input og beslutningsgrunnlag til ledelsen og styret.

Les mer om vårt tilbud på økonomistyring  • Regnskapsopprydding
  • Risiko og internkontroll
  • Valuta og valutastrategi
  • Optimalisering av økonomiprosesser

Få hjelp med økonomistyring

Virksomhetsstyring
- styr virksomheten til de rette målene

Om måleparametre blir satt uten en analytisk begrunnelse eller rot i virksomhetens mål og strategi er sjansen stor til å nettopp ikke nå målene. Øk sannsynligheten for måloppnåelse!

Les mer om implementering av virksomhetsstyring  • KPI og målstyring
  • Analyser

Få hjelp med virksomhetsstyring

Management for hire
- lei en medarbeider eller leder, øk verdiskapningen

Azets bistår selskapers ledelse som en generell rådgiver eller med operativ bistand. Vi har en erfaringsbakgrunn, kultur og kompetanse som gjør at vi raskt er operative i våre kunders virksomheter.

Les mer om management for hire innen økonomi og finans  • CFO, økonomi eller regnskapssjef

  • Prosjektledelse

  • Controller

  • Økonomimedarbeider

Lei inn en økonomisjef eller controller

Kontakt oss for styring av bedriften

Ring 40 10 40 18  eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Åpningstider hverdager: 

kl. 08:00 - 16:00 mandag - fredag

Truls Christian Waage

Truls Christian Waage

Head of Financial and Business management

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.