top banner image
 
 
 

KPI, målstyring og analyser

Formalisering og implementering av rutiner for styring av likviditet, kostnader og inntjening. Vi sørger for at bedriften har måleparametre som driften kan styres etter.

Få styring på virksomheten

Velg de rette styringsprinsippene

Hva hadde skjedd om man fjernet roret på et stort skip? Styringsmekanismen i bilen? Sikkert det samme som om man ikke har god styring på egen virksomhet.

Så hva menes med virksomhetsstyring? Ofte snakker man om måleparametre, KPI'er eller budsjetter, og alt er rett. I tillegg til de mest kjente mekanismene er det mange vellykkede selskaper som jobber med formalisering og implementering av rutiner og prosessbeskrivelser, likviditetsprognoser, planleggingsmodeller og aktiv prosjektstyring. Man må ikke ha alt eller ingenting, men det handler om å velge de rette styringsprinsippene og styringsmodellene som er best egnet for selskapet.

Konsulentene hos Azets Advisory har bred erfaring fra ulike virksomheter og bransjer, og har innsikt til å bistå virksomheter med akkurat disse vurderingene.

KPI og målstyring

Våre rådgivere vil ta utgangspunkt i bedriftens visjon, misjon og strategi, organisasjon og marked, og bruke innsikten til å tilpasse målekriteriene til hver enkelt bedrift. I samråd med bedriftens ledelse vil vi utarbeide KPI'ene, parametrene for måling og legge til rette for en rapportering og oppfølgingsplan slik at sannsynligheten for måloppnåelse øker. Vi kan også utarbeide en strategi for gevinstrealisering eller videreutvikling av målstyringen ved behov.

Analyser

Analyser ligger godt innenfor våre tradisjonelle kjerneoppgaver. Azets Advisory tar dette et steg videre ved å være enda mer presise og tydelige på hvordan resultatene av disse analysene har betydning for kundens virksomhet.

Våre rådgivere kan eksempelvis bidra med:

  • Likviditetsanalyser, med tilhørende forbedringstiltak
  • Finansiell analyse av arbeidskapital
  • Analyse av virksomhetens kostnadsbase, med tiltak for kutt
  • Øvrige relevante analyser

Kontakt våre eksperter

Vi tar gjerne en titt på hva vi kan gjøre for deg og bedriften din.

Ring 40 10 40 18  eller send inn skjema, så tar vi kontakt for en uforpliktende prat.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.