Vurderer du å starte for deg selv? Dette må du tenke på først

Regnskap | 17/10/2017

av Azets

 

Kom i gang med egen bedrift

Det er mange som drømmer om å starte for seg selv. Det frister å være sin egen sjef. Styre dagene sine selv.

Men er det så enkelt?

- Det finnes mange gale premisser der ute. Du må for det første ha en god idé, og har du ikke dette på plass har du ikke noe grunnlag for en bedrift. Deretter er det viktigste premisset at du har en god idé som er lønnsom. Mange gründerbedrifter har en god idé, men faller av i en tidlig fase når de innser at ideen ikke kan omsettes kommersielt, sier regnskapsekspert og leder for forretningsutvikling i Azets, Dag Henning Kleven.

Økonomisk kontroll fra begynnelsen

I en tidlig fase bør økonomien og regnskapet settes i system. Regninger, skatt og moms betales i den ene enden og fakturaer sendes ut i den andre. Det er helt essensielt å ha full kontroll på økonomien – hvis ikke kan det bli kort vei til skifteretten.

- Et grunnleggende råd er naturligvis å tjene mer enn kostnadene dine. Det høres jo enkelt ut, men når du begynner å vokse vil kompleksiteten øke, sier Kleven og forklarer:

- Et eksempel er når kostnader og inntekter kommer til ulike tidspunkter, ettersom selskapet vokser. I Norge er det slik at skatt og avgifter ikke følger samme syklus som inntekter og kostnader. Da er det lett å miste oversikten over det viktigste rådet om å tjene mer enn man bruker. Det kan potensielt velte hele bedriften.

Kleven forteller at begrepene kontantstrømmer/cash flow og likviditet er nøkkelord for en sunn forretningsdrift, og som en regnskapsfører kan hjelpe deg med.

- Når kontantstrømmene blir ustabile kan det føre til likviditetsproblemer. Likviditet handler om å ha penger slik at du kan betale regninger. Hvis du enten mangler penger eller har pengene bundet opp i varelager eller utestående hos kunder som ikke har betalt, har du et likviditetsproblem, forklarer han.

Få hjelp til oppstarten og regnskapet av din nye bedrift.

Forberedt på kostbar etableringsfase?

Dessuten koster det mye penger å etablere en bedrift. Har du midler til å komme styrket ut av en kostbar etableringsfase?

- Det koster mer enn man tror å starte en virksomhet. Det er dessverre årsaken til at en del bedrifter går konkurs etter kort tid.

Om du for eksempel skal etablere en restaurant er det mye å investere i før du begynner å få inntekter. Med finansiering som koster penger må lønnsomheten være god for at det skal gå rundt, sier Kleven.

Neste bølge av risiko kommer når selskapet er godt etablert, og får inn en stor ordre. Store ordre må ofte finansieres i lang tid før du får penger inn på konto. Du kan lese om hvordan en bedrift fikk et problem med akkurat dette lengre ned i artikkelen.

Suksessfaktorene for bedrifter som lykkes

Kleven forteller at det er to grunnpilarer for å få god økonomisk kontroll, som også er faktorer som sørger for at selskapet lykkes på sikt.

1. Ha et godt regnskap

Regnskapet gir god oversikt over alle inntekter og utgifter, men husk at et regnskap er ferskvare. En regnskapsrapport gjelder fra du får den i hånda. Mye kan endre seg bare i løpet av en dag. Fra regnskapsføreren får du to rapporter: resultatrapporten sier noe om perioden som er passert og balansen noe om statusen til selskapet på rapporteringstidspunktet. Dersom regnskapet ikke er oppdatert løpende vil tallene gi feil indikasjoner og det er vanskelig å lage likviditetsbudsjetter/oversikter. Løpende føring av regnskapet er derfor veldig viktig.

2. Ha et godt avtaleverk

Gode avtaler sikrer at det ikke oppstår konflikter ved for eksempel fakturering, og dette sikrer igjen en god likviditet i selskapet. Dårlig avtaleverk kan i verste fall velte bedrifter.

- Jeg hørte nylig om en bedrift som måtte gå til skifteretten fordi de hadde en stor kunde som ikke gjorde opp for seg. Ha et godt avtaleverk og du kan fakturere uten konflikter. Sørg for å ha et godt avtaleverk i hele verdikjeden – fra aksjeeiere, styret, ledelsen, ansatte, kunder, leverandører og andre partnere, sier Kleven.

Han understreker at kombinasjonen av et godt regnskap og et godt avtaleverk sørger for at du kan holde forpliktelsene dine. Forpliktelser som for eksempel ansatte som skal ha lønn og i forbindelse med innbetaling av moms og skatt.

- Dette er ting jeg snakker mye om med gründere og mellomstore bedrifter, sier han.

Slik reddet Azets to oppstartsbedrifter

Kleven er tett på mange bedrifter i etableringsfasen, og har vært med på en rekke snuoperasjoner for bedrifter som har mistet kontrollen.

- Et godt eksempel er en kunde som importerer varer fra Kina. De fikk en god nyhet om at en større norsk virksomhet ville legge inn en kjempeordre. Utfordringen ble her at den første regningen kom ved oppstart av produksjon og den neste kom ved levering. dette var et spenn på noen måneder. På toppen av det hele skulle bestiller i Norge ha 90 dagers betalingsfrist, og da blir det ganske mange måneder der du har høye kostnader før inntekter kommer inn.

I dette tilfellet gikk Azets-teamet inn og fikk på plass en forskuddsbetaling fra kunden. De hjalp bedriften med å lage et regnskap som ga en ryddig oversikt over det faktiske finansieringsbehovet i perioden. Det hjalp kunden med bedre planlegging og en tydelig forståelse av hva som måtte gjøres, forteller Kleven.

- Et annen kunde var ikke flink nok til å fakturere fortløpende og hadde derfor dårlig oversikt over jobben som hadde blitt gjort. De hadde hatt utgifter overfor en underleverandør og betalt fakturaer, men så tok det to måneder før de fikk pengene for jobben de hadde gjort. Grunnen var fordi kunden hadde 30 dagers betalingsfrist.

Kleven forteller at Azets satte opp et forenklet budsjett for å se på hvordan situasjonen faktisk så ut, og hvordan det kom til å se ut fremover i tid. Det ble også satt opp et budsjett med endringene som kreves for en sunn drift.

- Dette er en klassisk situasjon vi møter, der nøkkelen er å få kontroll på kostnadene. Det er viktig å betale regningene i tide slik at man slipper ekstrautgifter, og det er essensielt å fakturere fortløpende slik at pengene kommer inn. Nå har vi fått på plass gode rutiner og sunn løpende drift. Nå som denne jobben er gjort kan vi jobbe oss ned i tallene for å dekke inn historiske tap, forteller han.

Kleven understreker at det kreves tålmodighet i slike tilfeller siden uføret gjerne har blitt bygget opp over tid. Det vil ofte ta tilsvarende tid å rette opp situasjonen.

restaurantbransjen er det også store svingninger på inntekter og kostnader. Et godt eksempel er julebordsesongen der det over to måneder kommer inn høye inntekter.

- Er du i etableringsfasen og uten solid kontroll på økonomien er det lett å tenke at man plutselig har veldig mye penger. Det er imidlertid lett å glemme at januar og februar er måneder med høye kostnader, blant annet må man betale moms i februar. Her hjelper vi flere kunder med å lage oversikt på hva som kommer av kostnader og inntekter mange måneder frem i tid. Da er det mulig for kunden å gjøre avsetninger og lage gode rutiner.

Er ikke regnskapsfører en kostnad?

Selv om man skal være kostnadsbevisst, er det gode grunner for å ha regnskapsfører, mener Kleven og peker på eksemplene over. Han forklarer:

- Den gode ideen som ligger som bunn i bedriften er som regel ganske god, men så har man kanskje ikke like god kunnskap om økonomi. Det kan jo bli ganske komplekst jo mer du vokser. Vi i Azets kan være rådgiverne som hjelper deg med denne oversikten. Vi kan også peke på ulike måter å hente kapital på – eksempelvis via ulike finansinstitusjoner, finansieringstjenester, Innovasjon Norge eller lignende ordninger, forklarer Kleven.

- Vi er en profesjonell partner som sørger for at regnskapet blir ført korrekt og løpende, bistår med oppstilling av kontantstrømmen - altså kostnader og inntekter. Slik blir det for gründere å forstå likviditeten i selskapet, sier han videre.

Han mener gründere bør planlegge for vekst, og forteller at Azets har systemer som skaleres og skreddersys ut fra bedriftens behov.

Få hjelp til regnskap av ekspertene i Azets

Om Azets

Bidragsyter til nyttige blogginnlegg innen programvare og tjenester innen regnskap, lønn, HR og forretningsdrift.