Har du eget selskap? Derfor bør du endre fra ENK til AS

Regnskap | 07/05/2019

av Mats Lorentsen

 

**Oppdatert 15.07.2020

Mange velger et enkeltpersonforetak (ENK) fremfor et aksjeselskap (AS) i en etableringsfase, men det er ikke bestandig dette er den mest gunstige selskapsformen. Ja, et ENK er rimeligere å etablere da et AS må ha minimum kr. 30 000 i aksjekapital og et ENK kr. 0. Og, ja, med et ENK vil du slippe regnskapsplikten samtidig som det kanskje oppfattes som mindre styr å drive enn med et AS, men hvorfor bør du da vurdere å omdanne ENKet til et AS? Det får du svar på nå.

Mindre risiko

Tommelfingerregelen er at et ENK er en forlengelse av deg som person, mens ASet separerer deg som person fra selskapet. Dette har mange fordeler med seg, blant annet mindre risiko, da du som eier kun hefter for aksjekapitalen og ikke huset, bilen, hytta og andre ting du eier privat, som du ville ha gjort i et ENK. Selskapet er en egen juridisk enhet og ASet kan forplikte seg til avtaler i stedet for deg som eier, men I et ENK er det du som privatperson som hefter for alle forpliktelser.

Norge er et trygt og godt land å bo i og velferdsstaten passer på, men visste du at du som utfører ditt daglige virke gjennom ENKet ikke har samme rettigheter til sykepenger og betalt permisjon som en som er ansatt i et AS? Hva skjer om du blir forelder og må ta permisjon for å følge opp barnet ditt? I et ENK har du ikke rett til sykepenger de første 16 dagene (arbeidstaker perioden) med mindre du har tegnet en egen forsikring for dette. Om du er arbeidstaker beregnes foreldrepengene av gjennomsnittlig inntekt de siste tre måneder. Som næringsdrivende beregnes foreldrepengene vanligvis av dine tre siste år. NAV dekker kun opp til 6G, eventuell differanse mellom din vanlige inntekt og 6G utbetales som næringsinntekt. Disse reglene er det viktig å være kjent med og kan føre til at du må ha økonomisk disiplin fra dag en og sette til side penger til slike perioder.

Økonomisk disiplin

Om ENKet er din eneste inntektskilde bærer du en stor risiko for din egen pensjon den dagen du ikke ønsker å arbeide mer. Alle har like rettigheter på alderspensjon fra Folketrygden, men som arbeidstaker forplikter arbeidsgiver å innbetale en årlig sum til din pensjonskonto som du da får utbetalt i tillegg til beløpet fra Folketrygden. Som selvstendig næringsdrivende er det du som er ansvarlig for pensjonssparingen din. Bli derfor kjent med hvilke grep du som driver av ENK kan ta for å sikre en mer romslig pensjonstid.

Tenk på de økonomiske fordelene

Om ikke disse argumentene er gode nok til å vurdere en omdannelse til et AS, så tenk også på de økonomiske fordelene et AS har. Som eier av et ENK, må pengene skattes for når de er opptjent, mens i et AS, kan du velge å ta ut deler av overskuddet for så å spare resten i selskapet og skatte ved et senere uttak. Du kan med andre ord disponere midlene i et AS mye friere enn i et ENK og legge til rette for en større akkumulering av verdier over tid.

Slik unngår du skatt når du endrer til AS

Har du lyst til å slippe skatt på omdannelsen? Ja, da bør du skynde deg! For å innfri kravene til skattefri omdannelse er det tre hovedpunkter som man må innfri:

  1. Du må stifte et nytt foretak og melde ifra til foretaksregisteret innen 1. september at du vil omdanne selskapet
  2. At det er foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift senest fra 1. september
  3. Det er både skatte- og eiermessig kontinuitet.

Om disse punktene er innfridd kan du få en skattefri omdannelse fra ENK til AS gjeldende fra 1. januar i år (2020).

Behov for hjelp?

Azets bistår mange selskaper hvert år med dette og har bred kompetanse og erfaring på tvers av bransjer og selskapsstørrelser. Som autoriserte regnskapsførere og erfarne bedriftsrådgivere vil vi sørge for en trygg og stødig omdanning slik at du kan nyte godt av den tryggheten og økonomiske fleksibiliteten et AS kan gi deg. Om du lurer på om dette er noe for deg, ta kontakt for en hyggelig prat.

JEG ØNSKER HJELP TIL SKATTEFRI OMDANNING TIL AS

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Om Mats Lorentsen

Mats er leder for Advisory Midt/Nord i Azets. Han har solid erfaring som bedriftsrådgiver, prosjektøkonom og endringsleder, med spesialområder som finansiell- og prosjektkontroll, risikostyring og internkontroll, strategi og utviklingsprosesser, digitalisering og forbedringsarbeid.