Hvorfor endre fra ENK til AS?

Regnskap | Oppdatert 20.02.2024

av Mats Lorentsen

ENK er en forlengelse av deg som person, mens et AS separerer deg som person fra selskapet. Det å endre til AS har mange fordeler, spesielt at det gir mindre risiko ved at du kun hefter for aksjekapitalen. Et AS er en egen juridisk enhet og kan forplikte seg til avtaler, men i et ENK er det du som privatperson som hefter for alle forpliktelser.

Du kan omdanne til AS skattefritt i omdanningsåret hvis dette skjer innen 1. juli. 

Mange velger et enkeltpersonforetak (ENK) fremfor et aksjeselskap (AS) i en etableringsfase, men det er ikke bestandig dette er den mest gunstige selskapsformen. Ja, et ENK er rimeligere å etablere da et AS må ha minimum kr. 30 000 i aksjekapital og et ENK kr. 0. Og, ja, med et ENK vil du slippe regnskapsplikten samtidig som det kanskje oppfattes som mindre styr å drive enn et AS, men hvorfor bør du med et ENK likevel vurdere å omdanne ENKet til et AS? Det får du svar på nå.

AS gir deg mindre risiko

Tommelfingerregelen er at et ENK er en forlengelse av deg som person, mens ASet separerer deg som person fra selskapet. Sistnevnte har mange fordeler, blant annet mindre risiko, da du som eier kun hefter for aksjekapitalen og ikke huset, bilen, hytta og andre ting du eier privat, som du ville ha gjort i et ENK. Med et AS er det aksjeselskapet som er en egen juridisk enhet og kan forplikte seg til avtaler i stedet for deg som eier. I et ENK er det du som privatperson som hefter for alle forpliktelser.

Norge er et trygt og godt land å bo i og velferdsstaten passer på, men visste du at du som utfører ditt daglige virke gjennom ENKet ikke har samme rettigheter til sykepenger og betalt permisjon som en som er ansatt i et AS?

Eksempel:
Hva skjer om du som har et ENK og blir syk? I et ENK har du ikke rett til sykepenger de første 16 dagene (arbeidstaker perioden) med mindre du har tegnet en egen forsikring for dette. Fra dag 17 får du sykepenger, men da kun 80% av sykepengegrunnlaget. Som ansatt i et AS har du rett til sykepenger fra dag 1, og 100% av sykepengegrunnlaget.

Om du som har ENK skal ut i foreldrepermisjon har du heller ikke de samme fordelene som om du er ansatt i et AS. Som arbeidstaker beregnes foreldrepengene av gjennomsnittlig inntekt de siste tre måneder. Som næringsdrivende beregnes foreldrepengene vanligvis av dine tre siste år. NAV dekker kun opp til 6G, eventuell differanse mellom din vanlige inntekt og 6G utbetales som næringsinntekt.

Med et ENK har du heller ikke rett til dagpenger ved arbeidsledighet, mens som ansatt i et AS har du krav på dagpenger ved arbeidsledighet. Disse reglene er det viktig å være kjent med og kan føre til at du må ha økonomisk disiplin fra dag en og sette til side penger til slike perioder.

ENK krever økonomisk disiplin

Om ENKet er din eneste inntektskilde bærer du en stor risiko for din egen pensjon den dagen du ikke ønsker/kan arbeide mer. Alle har like rettigheter på alderspensjon fra Folketrygden, men som arbeidstaker forplikter arbeidsgiver å innbetale en årlig sum til din pensjonskonto som du da får utbetalt i tillegg til beløpet fra Folketrygden. Som selvstendig næringsdrivende er det du som er ansvarlig for pensjonssparingen din. Bli derfor kjent med hvilke grep du som driver av ENK kan ta for å sikre en mer romslig pensjonstid.

Som driver av et ENK kan du ikke være ansatt og heve lønn. Du disponerer all inntekt i selskapet selv og bestemmer da også din egen lønn. Pass på å ha god økonomisk disiplin slik at du klarer å skille hva som skal være “lønn” og hva som skal være inntekt for ENKet slik at du klarer alle forpliktelsene dine. 

Økonomiske fordeler i et AS

Om ikke disse argumentene er gode nok til å vurdere en omdannelse fra ENK til et AS, så tenk også på de økonomiske fordelene et AS har. Som eier av et ENK, må inntektene (som da både er ENKet sin inntekt, og din inntekt) skattes for når de er opptjent. I et AS skatter du av et potensielt overskudd, og du kan du velge å ta ut deler av overskuddet (utbytte) i tillegg til lønnsinntekt, for så å spare resten av overskuddet i selskapet og skatte ved et senere uttak. Du kan med andre ord disponere midlene i et AS mye friere enn i et ENK og legge til rette for en større akkumulering av verdier over tid.

Slik unngår du skatt når du endrer til AS

Har du lyst til å slippe skatt på omdannelsen? Ja, da bør du skynde deg! For å innfri kravene til skattefri omdannelse er det tre hovedpunkter som man må innfri:

  1. Du må starte et nytt foretak og melde fra til foretaksregisteret innen 1. september at du vil omdanne selskapet 
  2. At det er foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift senest fra 1. September 
  3. Det er både skatte- og eiermessig kontinuitet og eier av ENKet som skal eie 100% av aksjene i ASet.

Om disse punktene er innfridd kan du få en skattefri omdannelse fra ENK til AS gjeldende fra 1. januar i år.

Behov for hjelp?

Azets bistår mange selskaper hvert år med dette og har bred kompetanse og erfaring på tvers av bransjer og selskapsstørrelser. Som autoriserte regnskapsførere og erfarne bedriftsrådgivere sørger vi for en trygg og stødig omdanning slik at du kan nyte godt av den tryggheten og økonomiske fleksibiliteten et AS gir deg. Om du lurer på om dette er noe for deg, ta kontakt for en hyggelig prat.

JEG ØNSKER HJELP TIL SKATTEFRI OMDANNING TIL AS

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hvorfor endre fra ENK til AS?

ENK er en forlengelse av deg som person, mens et AS separerer deg som person fra selskapet. Det å endre til AS har mange fordeler, spesielt at det gir mindre risiko ved at du kun hefter for aksjekapitalen. Et AS er en egen juridisk enhet og kan forplikte seg til avtaler, men i et ENK er det du som privatperson som hefter for alle forpliktelser.

Hva er forskjellen mellom AS og ENK?

Tommelfingerregelen er at et ENK er en forlengelse av deg som person, mens ASet separerer deg som person fra selskapet. Dette har mange fordeler med seg, blant annet mindre risiko, da du som eier kun hefter for aksjekapitalen og ikke huset, bilen, hytta og andre ting du eier privat, som du ville ha gjort i et ENK.

Lurer du på noe?

post author

Om Mats Lorentsen

Mats er leder forretningsutvikling og bærekraft. Han har solid erfaring som bedriftsrådgiver, prosjektøkonom og endringsleder, med spesialområder som finansiell- og prosjektkontroll, risikostyring og internkontroll, strategi og utviklingsprosesser, digitalisering og forbedringsarbeid.