Skattefri omdanning til AS
 
 
 

Skattefri omdanning til AS

Vi hjelper til med at alt går riktig for seg ved omdannelse fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap.

Få hjelp til omdanning

Skattefri omdanning til AS

Et enkeltpersonforetak eller et ansvarlig selskap kan omdannes til et aksjeselskap. Omdanningen kan foretas uten beskatning når et nystiftet aksjeselskap overtar virksomhet, eiendeler og eventuelt gjeld og trer inn i de skatteposisjoner som knytter seg til virksomheten. Eiere og deltakere har et viktig og lovpålagt ansvar i forbindelse med omdanningen. Vi sørger for at dette blir gjort på forsvarlig måte.

  • Stiftelsesdokument
  • Vedtekter
  • Åpningsbalanse
  • Redegjørelse
  • Melding til Foretaksregisteret

Veien til AS

1. Stiftelsesdokument

For å stifte et aksjeselskap, skal den eller de som skal tegne aksjer i selskapet (stifterne), opprette et stiftelsesdokument. Vi kan utarbeide utkast til stiftelsesdokument og hjelpe til med å sikre kontinuitet på eiersiden.

2. Vedtekter

Vedtektene skal angi selskapets foretaksnavn og virksomhet, aksjenes pålydende og aksjekapitalens størrelse. Et aksjeselskap skal ha en aksjekapital på minst 30.000 kroner. Vi bistår med utkast til vedtekter og påser at minimumskravet til aksjekapital er oppfylt.

3. Nystiftelse og overføring

Vi kan hjelpe til med å sikre at selskapet regnes som nystiftet og vurdere hva som må, bør og kan overføres.

4. Åpningsbalanse

Stifterne skal sørge for at det utarbeides en åpningsbalanse. Balansen skal utarbeides i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. En revisor skal avgi erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med disse reglene. Vi kan utarbeide åpningsbalansen og innhente erklæringer fra revisor.

5. Melding til Foretaksregisteret

Selskapet skal meldes til Foretaksregisteret innen tre måneder etter at stiftelsesdokumentet er undertegnet. I meldingen til Foretaksregisteret skal det opplyses om at selskapet har mottatt aksjeinnskuddene. Dette skal bekreftes av revisor. Vi kan utarbeide meldingen, innhente bekreftelse fra revisor eller finansinstitusjon og sende meldingen innen fristens utløp.

Kontakt våre eksperter

Vi tar gjerne en titt på hva vi kan gjøre for deg og bedriften din.

Du kan ringe 40 10 40 18 

eller send inn skjemaet, så tar vi kontakt  

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag - fredag

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.