Vårt omdømme er vårt levebrød

Strategi og ledelse | 21.03.2022

av Runar Leite

* Artikkelen ble publisert første gang i Finansavisens magasin R, 4. mars 2022.

Bransjens omdømme avhenger av at vi viser vår kompetanse, våre arbeidsrutiner og vår ansvarlighet i arbeidet for kundene. Bare slik kan vi oppnå den tilliten og oppmerksomheten vi fortjener. Det gir spennende vekstmuligheter og rekrutteringskraft.

Regnskapsbransjen har vært, og er i kraftig utvikling. Vi opplever at vår innsikt og våre leveranser bringer oss stadig nærmere de strategiske beslutningene i virksomhetene vi jobber med. Det vi leverer er viktige styringsparametere for toppledere. Det er viktig å ha orden og oversikt i tallene, når vi kommer med analyser og forbedringsforslag blir vi enda høyere verdsatt. Det er vi stolte av.

Vi bygger omdømme i alt vi gjør

Nå gjelder det å la flere enn nøkkelpersoner hos kundene våre se hva vi bidrar med. Jobben fremover blir å vise for omverdenen hva utviklingen i bransjen og hos oss innebærer. Det er nødvendig for at arbeidstakere skal søke seg til oss slik at vi kan rekruttere de arbeidstakerne vi trenger for å fortsette den spennende utviklingen.

Vi bygger vårt omdømme på verdiene våre som en grunnmur. Grunnmuren skaper stolthet og tilhørighet, både internt og eksternt. Vi i Azets ønsker å være en ledestjerne i bransjen. Derfor er det så viktig for oss at handlingene våre harmonerer med verdiene, og over tid gir oss og bransjen omdømmet vi ønsker oss.

Hvordan kan vi som bransje lykkes i dette arbeidet? For det første er det viktig at vi gjør dette sammen. Og at vi deler våre erfaringer og støtter opp om atferd og tiltak som er bra for oss alle.

I Azets er vi bevisst på å bygge omdømme

Hvert eneste kundemøte og hver interaksjon eller mail, er et ledd i omdømmebyggingen vår. For min egen del bruker jeg mye tid internt på å møte ansatte og å delta i så mange saker og oppgaver som mulig, for å bidra til kvalitet og skape stolthet i alt vi leverer. For det handler alltid om menneskene. Jeg er utrolig stolt av hva våre ansatte leverer hver eneste dag, og jeg vet at nettopp det de leverer bidrar til å styrke vårt omdømme.

Jevnlig bruker jeg sosiale medier for å dele inspirasjon og innsikt gjennom kundehistorier, leveranser og egen hverdag. Det bidrar naturligvis til synlighet for Azets, men det bygger også kunnskap om bransjen. Gjennom en aktiv LinkedIn- og Instagram-konto forsøker jeg å skape blest om bransjen og synlighet om hva vi er opptatt av, og dermed støtte omdømmebyggingen. Dette kommer ofte i tillegg til aktiviteter markeds- og HR avdelingen gjennomfører. Kampen om oppmerksomheten for å tiltrekke riktig kompetanse gjør at disse kommunikasjonsgrepene er viktigere enn noen gang.

Hvordan få bedre Employer Brand?

Slik gir et godt omdømme økt trygghet for våre kunder

Et godt omdømme styrker også den interne stoltheten i bedriften. Det igjen bidrar til økt trivsel, lojalitet og mindre gjennomtrekk i organisasjonen. Dermed får også kundene våre økt trygghet i det vi leverer og ikke minst bidrar et godt omdømme til at vi får nye kunder.

Regnskapsbransjens omdømme oppleves som både sterkt og troverdig. Men jeg tror vi har rom for å skape enda mer synlighet, vise åpenhet og å ufarliggjøre og forenkle noen av prosessene vi står i. Slik vil vi løfte oss videre. Fremover skal vi også vise at vi bidrar til en mer bærekraftig verden samtidig som vi fortsetter å forbedre og digitalisere enda flere prosesser. Tall avslører ikke bare historikk, men også trender som er viktig å se på i et strategisk perspektiv.

Vi er en bransje med sterk påvirkningskraft og med mulighet til å skape endring. Vi som bransje kan bli enda flinkere til å løfte de mange ulike elementene vi faktisk jobber med, og vise hvordan de påvirker både vår hverdag og strategi. Derfor er vårt omdømme så viktig.

Vil du vite mer om hvordan styrke omdømme og ditt Employer Brand?

I Azets har vi lang erfaring og solid kompetanse og kan hjelpe deg til å bli en bedre og mer attraktiv arbeidsgiver. Ta gjerne kontakt for en nærmere prat. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Runar Leite

Runar Leite er administrerende direktør i Azets Insight AS. Han har over 15 års erfaring med ledelse, regnskap, HR og digitaliseringsprosesser. Runar er autorisert regnskapsfører, og utdannet siviløkonom med mastergrad i ledelse.