Hvordan kan årsoppgjøret forbedre lønnsomheten?

Regnskap | Oppdatert 25.05.2023

av Mats Lorentsen

Årsoppgjøret er tiden på året du ser hvordan det egentlig går med bedriften din. Til tross for at Norge er inne i en lavkonjunktir med bred prisvekst, økte renter og svakere vekstutsikter internasjonalt, kan noen virksomheter se tilbake på et godt 2022 mens andre ikke har like lystig lesning. Uansett ønsker bedrifter å prestere best mulig. I dette blogginnlegget får du tips til hvordan du skal bruke årsoppgjøret for å planlegge bedre prestasjon.  

Dette blogginnlegget handler om forbedring av lønnsomhet i lys av årsoppgjøret. 

 

Årsoppgjøret, en gylden mulighet!

Det mange gjør når regnskapsfører og revisor er ferdig med sitt arbeid er å se på hovedlinjene i regnskapet og summen på resultatlinjen. Så ser man kanskje ikke mer på regnskapet og fortsetter driften som før. Dette er feil, både om det går godt med virksomheten og om det går dårlig, og du kaster bort en fantastisk mulighet!

Det er NÅ du har muligheten til å endre, ta grep, se hvor skoen trykker i regnskapet, i detalj, og sørge for at du gjør det du kan for å skape et økonomisk bedre inneværende år. Ny energi i organsisasjonen gir deg ny giv til å se muligheter med organisasjonen. Flere enn før er nå opptatt av fjorårets resultat og hva det nye året bringer. Ikke kast bort denne gyldne muligheten til å bruke den psykologiske effekten det nye året og årsoppgjøret skaper til å skape verdier, skape større effektivitet, skape tryggere arbeidsplasser og skape en mer lønnsom virksomhet. 

Bruk litt tid og jobb systematisk i denne årsoppgjørsperioden for mer treffende tiltak og bærekraftige resultater. 

Gratis webinar: Bruk årsoppgjøret til å forbedre lønnsomheten

 

Hvordan bruke årsoppgjøret for bedre lønnsomhet? - 10 raske tips for merkbare resultater!

Mange av Norges bedrifter er tvunget til å se på kostnader og gjøre grep for å berge stumpene i 2022. Noen har nok kuttet litt for hardt, eller gjort grep som forringer egen konkurransekraft eller mulighet for fremtidig verdiskapning, mens andre har truffet godt. 

Uansett hvordan det har gått, om du har en interesse for at selskapet skal prestere bedre i år enn i fjor, så har du alt å vinne med å tenke litt mer systematisk enn først antatt. Forbedring av lønnsomhet skal i prinsippet legge til rette for raskt økte inntekter og reduserte kostnader, både på kort og lang sikt, og det er den filosofien vi må følge for å få størst sannsynlighet for å realisere gevinster. 

Følg disse tre stegene for å utnytte årsoppgjøret best mulig 

 

Steg 1: Kartlegge nåsituasjon - “Hvorfor er det slik det er?”:

 1. Start med å avtale et møte med din regnskapsfører, ta gjerne med en økonomikonsulent eller din foretrukne rådgiver med økonomisk sans
 2. Be om en kort analyse/helsesjekk av bedriftens regnskap/økonomi opp mot tidligere år eller sammenlignbare selskaper
 3. Se etter avvik utover normalen eller endringer mot tidligere år, noter ned avvikene eller store poster som du er usikker på/ønsker å gjøre noe med og grav så dypere for å se hva som ligger bak
 4. Utfordre regnskapsfører og deg selv, still spørsmål med hvorfor tallene er som de er. 

 

Steg 2: Fastsette ambisjonsnivå - “Hvilke mål har vi for virksomheten?”

 1. Se på budsjett for inneværende år, hva er de kortsiktige målene?
 2. Hvordan er dine egne vurderinger/analyser for markedet og konkurransesituasjonen frem i tid - hvilke muligheter ser du?

 

Steg 3: Utarbeide tiltak - “Hva må vi gjøre for å nå målene?”

 1. Noter ned hvilke kostnadsreduserende tiltak kan du gjøre for å få bukt på utfordringene du fant i steg 1?
 2. Noter ned hvilke inntektsbringende muligheter ser du i steg 2, og hva må du gjøre for å nå de? 
 3. Gjør gjerne en prioritering ut fra hvilke tiltak som har størst effekt, med færrest innsatsfaktorer, for å se hvor du bør starte
 4. Go to work! 

 

Ta deg råd til å gjøre det bedre for bedriften i tiden fremover

Lønnsomhetsforbedring i seg selv er ikke magi eller veldig komplisert i sin ytterste forstand. Det er:

 • hvordan du går fram
 • hvordan du vurderer de ulike momentene
 • hvordan du finner de riktige tiltakene for å lykkes

Årsoppgjøret i seg selv er en periode hvor de fleste uansett har fokus på regnskapet, tallene og virksomhetens økonomi, så hvorfor ikke bruke muligheten?

To hoder tenker ofte bedre enn ett, og det er stor forskjell å finne et tiltak som gir deg en engangseffekt på NOK 50-100 000, og tiltak som gir deg repeterende effekter på NOK 200-400 000. Erfarne rådgivere og konsulenter vet hva som skal til for å lykkes med lønnsomhetsforbedring og kan hjelpe deg med å finne de virkelig resultatskapende tiltakene - har du råd til å ikke spørre om råd?

Med bred erfaring, kvalifisert rådgivning, etablert metodikk og engasjement for din virksomhet, analyserer vi selskapets verdidrivere for å identifisere konkrete grep du kan gjøre for å raskt forbedre lønnsomheten til virksomheten og bedre konkurransekraften. Og, ikke vær redd, vi går ikke hjem når tiltakslisten er klar, vi hjelper deg med å realisere gevinstene og skape raskere merverdi!

Kontakt oss

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

post author

Om Mats Lorentsen

Mats er leder forretningsutvikling og bærekraft. Han har solid erfaring som bedriftsrådgiver, prosjektøkonom og endringsleder, med spesialområder som finansiell- og prosjektkontroll, risikostyring og internkontroll, strategi og utviklingsprosesser, digitalisering og forbedringsarbeid.