Dette skaper hodebry for norske småbedrifter

Strategi og ledelse | 08.11.2017

av Benedicte Bibow

Mange norske småbedrifter sliter med å få hverdagen til å gå rundt. Gjennom 15 års erfaring som rådgiver, regnskapsfører og medeier av egen bedrift, er jeg blitt godt kjent med de største utfordringene norske småbedrifter står overfor.

Å være bevisst på hvordan man takler disse utfordringene, kan være forskjellen på suksess og fiasko.

Hvilken selskapsform skal jeg velge?

Man går med en drøm i magen om å være egen sjef, starte en bedrift og bli rik. Men er det så enkelt…? Mange opplever allerede i starten at det å få stiftet et selskap kan være en dørstokkmil. Hvilken selskapsform skal jeg velge, skal jeg starte et AS eller enkeltpersonforetak? Hva er de ulike fordelene og ulempene ved selskapsformen som velges? Et kjapt Google-søk viser mange nettsider som kan hjelpe til med stiftelse av selskapet, men trenger jeg egentlig hjelp? Gode råd på veien kan være svært fornuftig. Det er nemlig store ulikheter. Hva du bør velge er individuelt og avhenger av hva du ønsker å oppnå med selskapet ditt.

De mange spørsmålene

Så fort bedriften er stiftet, dukker nye spørsmål opp. Og spørsmålene er mange: Hva skal jeg drive med, hva skal jeg selge, hvem skal være kundene mine, hvordan får jeg tak i kundene? Kan jeg bare ta pengene som kommer inn fra kundene, hvordan får jeg lønn, får jeg i det hele tatt lønn? Hvordan regner jeg mva. (merverdiavgift), hva skal jeg ta for en vare jeg kjøper inn for 100 kroner? Hva tjener konkurrentene mine, vil jeg kunne tjene nok penger til å dra på ferie, hva skjer hvis jeg blir syk? Trenger jeg forsikringer, hvem skal være leverandørene mine, hva med regnskap og lover og regler? Jeg kunne ha fortsatt i en liten evighet. Du skjønner tegningen. Hjelp!

Strenge krav – harde straffer

De aller fleste har en drøm, men også en plan om hva de skal selge til hvem. Men så kommer er det jo et hav av regler som skal følges, papirer som skal leveres til myndighetene og kompetanse som må tilegnes.

Vi lever i et land som har strenge krav til hva som skal leveres og til hvilken tid.

Et eksempel på dette er at dersom du er pliktig til å levere mva-melding, så skal det gjøres innen spesifikke frister. Er du sent ute, kan du ende opp med mulkter (bøter på kr 524,50 per dag (2017)). Dette blir fort store beløp.

Bryr du deg om regnskapet ditt?

Det kan være utfordrende å ha et ajourført regnskap. Du må vite hva omsetningen må være for at du skal få dekket kostnadene i bedriften. Hva er bransjetallene i landet, hva bør jeg fakturere for, hva bør resultatet mitt være? Det kan være enkelt å tenke at man ikke skal prioritere å bruke penger og ressurser på å ha kontroll på dette. Men det viser seg gang på gang at de som har kontroll på dette, i en tidlig fase av bedriftens liv, er de som lykkes. Hvorfor? Det er fordi de kan ta grep ved behov og korrigere kursen de har staket ut – før det er for sent. Det handler for eksempel om å unngå for store kostnader og unngå å selge for mye til feil pris.

Kunsten å fakturere

Lever bedriften din av salg på faktura? Da lønner det seg å være bevisst på hva det innebærer å være oppdatert med fakturering. Det er nemlig mye å hente på riktig kredittid til kunder og leverandører. De fleste kundene ønsker å ha mer enn 2 dagers betalingsfrist. Hvis du fakturerer kundene en gang per måned, og har lovet de 30 dagers kreditt, kan det ta opptil 2 måneder fra du har gjort jobben til pengene kommer fra kunden. Fakturerer du derimot én gang i uken, med en kredittid på 7 dager, vil det gå maks 2 uker før du får pengene. Bevisstheten om dette er svært viktig for å opprettholde en god betalingsevne i bedriften din. Sørg for at kundene dine betaler løpende, ikke la det gå over forfallsdatoen før det følges opp.

Lag deg gode likviditetsvaner. Sørg for lengst mulig kredittid hos dine leverandører, og vær streng med egne faktureringsrutiner. Hvis bedriften lever av kontant omsetning, bør du være streng på at det ikke er lov til å handle på kreditt! Slå inn på kassen løpende og følg regelverket knyttet til kontantomsetning.

Søk hjelp i en tidlig fase

Mange norske småbedrifter kjenner ikke til de mange kravene som hviler på bedriftseieres skuldre. Da kan det være trygt å ha en samarbeidspartner som er ekspert på økonomi og det å starte bedrift. På den måten er veien til suksess både enklere og raskere, samtidig som at du er helt sikker på å overholde viktige tidsfrister og unngå bøter.

Azets i Businessfellen på TV3

businessfellen-300x169.jpg

Hver onsdag kl. 20.30 gir jeg råd til norske småbedrifter som av ulike årsaker har havnet i trøbbel. Det kan du lese mer om her.

post author

Om Benedicte Bibow

Benedicte arbeidet tidligere som kvalitetsdirektør i Azets. I "Businessfellen" på TV3 gir hun råd til norske småbedrifter som av ulike årsaker sliter med økonomien.