regnskapsfrister
 
 
 

Regnskapsfrister

Her får du regnskapsfristene rett inn i din egen kalender. De mest vanlige og viktigste fristene innen skatt og lønn vil legge seg inn i din kalender. Du kan velge å få varsling når en dato for rapportering og betaling nærmer seg.

Økonomiske merkedager rett inn i din egen kalender

Noe av det viktigste å ha kontroll på, er fristene for innlevering av papirer til Skatteetaten og datoene for innbetaling av skatter og avgifter. Her får du oversikten, og muligheten til enkelt å få alle datoene automatisk inn i din egen kalender.

Få en oversikt over alle økonomiske merkedager. Regnskapsføring er forbundet med strenge formelle krav og stramme tidsfrister. Feil i regnskapet og oversitting av tidsfrister kan få store konsekvenser. Denne kalenderen inneholder utvalgte økonomiske merkedager med viktige frister.

Ved å klikke på linken kan du legge til datoene i din egen kalender. Kalenderen oppdaterer seg automatisk når vi legger inn nye datoer.

Klarer du å huske på alt?

Så hvordan skal du huske på alt? Viktige stikkord er oversikt og kontroll. Legg grunnlaget gjennom en realistisk vurdering av hvor mye av regnskapet ditt du har tid og kompetanse til å føre selv, og hvor mye du bør få hjelp med av andre.

Om du fører regnskapet selv og har kapasitet til å holde oversikt over alle frister og innleveringer på egen hånd, kan du benytte deg av et enkelt, nettbasert regnskapsprogram.

Ønsker du hjelp utenfra, kan du velge en pakkeløsning med regnskapsfører på nett, eller du kan sette ut hele regnskapet ditt.

Får du hjelp av en ekstern regnskapsfører, får du også hjelp med å huske på fristene, men husk at det til syvende og siste er foretaket ditt som får regningen på alle eventuelle forsinkelsesgebyrer og tilleggsskatter.

Sørg derfor uansett for å ha oversikt. For å hjelpe deg med å huske alt i tide, kan du nå få automatiske påminnelser fra Azets på alle regnskapsfrister og -innleveringer rett inn i din egen kalender, helt gratis.

 

Mye skal leveres og betales innen bestemte frister i løpet av regnskapsåret.

Du må blant annet huske å levere omsetningsoppgave, næringsoppgave og selvangivelsen. Du skal betale arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt og merverdiavgift.

Men hva skal inn når? Og hva er konsekvensene av å levere eller betale for sent? Hvis du ikke overholder fristene, kan det fort bli dyrt.

Leverer du for eksempel selvangivelsen eller næringsoppgaven for sent, vil du få en forsinkelsesavgift. Denne beregnes ut fra hvor sent du leverer og kan komme helt opp i 15 000 kroner. Tilleggsskatt kommer også ved manglende innlevering, eller ved innlevering av uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Hvis du ikke leverer det du skal til A-meldingen innen fristen, kan du bli ilagt en daglig, løpende tvangsmulkt for manglende innrapportering helt frem til alt er levert korrekt, i tillegg til et overtredelsesgebyr.

Er du en som stadig glemmer viktige frister, er det også lettere å komme i Skatteetatens søkelys med tanke på bokettersyn.

 

eller ring 40 10 40 18 

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag-fredag

 

Regnskapsløsninger fra Azets

Hos Azets får du all den hjelpen du trenger til regnskapsføring og økonomisk rådgivning.

Her kan du få støtte til bokføring, fakturering, lønn, rapportering og årsoppgjør, i tillegg til bedriftsøkonomisk rådgivning. Azets rådgivere har solid kompetanse innen de fleste bransjer, og er alltid oppdaterte på lover og regler.

Du får også enkel tilgang til tall og rapporter gjennom nettportalen Azets Cozone.