Hvordan føre regnskap?

Regnskap | 17.10.2017

av Azets

Hvordan føre regnskapet selv?

Har du tiden og kunnskapen som trengs? 10 oppgaver du bør løse hvis du skal føre regnskape selv.

Som næringsdrivende er du pliktig til å føre regnskap, men det er ikke den eneste gode grunnen til å ta regnskapet ditt på alvor. Regnskapet er nemlig også et av de viktigste styringsverktøyene du har for bedriften din. Bør du føre det selv eller sette det ut? Skal du føre det selv, er det noen oppgaver du bør kunne løse. Her få du oversikten.

Regnskapet ditt gir deg informasjon om den økonomiske statusen til bedriften din. Det hjelper deg med å holde oversikt over hvor mye som kommer inn og hvor mye som går ut, og gir deg et bilde på avgjørende aspekter som resultat, balanse og kontantstrøm. Du trenger ikke utdanning som regnskapsfører for å ta deg av bokføringen selv, men du bør ha interesse for emnet, noe grunnleggende kunnskap og et realistisk forhold til hvor mye tid det krever. Du bør også vite hvor du kan få hjelp med regnskapet når og hvis du trenger det.

Se hvordan vi kan hjelpe deg her.

Så mye tid bør du sette av

Sett av litt tid til regnskapet hver dag. Ta høyde for uforutsette hendelser og avbrytelser som ofte fører til at samme oppgave må utføres flere ganger. I tillegg kommer all “støy” rundt selve oppgavene. Én ting er å punche bilag, men husk at dokumentene også skal organiseres, feil korrigeres og tall hentes ut. 

Skal du føre hele regnskapet selv, bør du også sette av tid med jevne mellomrom til å gå gjennom tallene. Du må vite hvilke rapporter som skal hentes ut, og hvordan og når dette skal gjøres. Du må også ha kontroll over fristene på alle innleveringer og innbetalinger til myndighetene og andre, og ha tid til å holde deg oppdatert på eventuelle endringer i lover og regler. Innlevering av årsregnskapet er en viktig frist. Les mer om frister for årsregnskapet her.

I tillegg bør du beherske disse oppgavene:

10 ting du må kunne om du skal føre regnskapet selv 

1. Påføre kontokode på bilag, også kalt kontering.

Dette vil si at du må vite hvilken konto i kontoplanen et bilag skal føres på i regnskapet. Noen regnskapssystemer har automatisk kontering, men du bør uansett kjenne til dette.

2. Håndtere mva (merverdiavgift).

For å kunne løse denne oppgaven må du blant annet ha oversikt over de ulike mva-satsene for forskjellige varer og tjenester, sette opp fradragsrett på inngående avgifter og avgjøre hvordan ulike kjøp skal behandles i forbindelse med merverdiavgift.

3. Avgjøre om en utgiftsgodtgjørelse er oppgavepliktig, trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig.

Utgiftsgodtgjørelse er penger som betales ut av arbeids- eller oppdragsgiver for å dekke utgifter som de ansatte har hatt i forbindelse med utførelse av arbeidet.

4. Avgjøre om større innkjøp av maskiner og inventar skal aktiveres eller kostnadsføres.

Her må du ha oversikt over hvorvidt eiendeler som kjøpes inn er varige eiendeler eller ubetydelige anskaffelser.

5. Bokføre regnskapsopplysningene i et regnskapssystem.

Her bør du velge et komplett, brukervennlig system som du har tilgang til over nettet, slik at du har tilgang til bedriftsdataene dine til enhver tid.

6. Utarbeide periodisert resultatregnskap og balanse.

Med jevne mellomrom, som regel annenhver måned.

7. Spesifisere kjøp/salg på motpart.

Her må du ha oversikt over reskontroføring.

8. Avstemme konto for bank, kasse og offentlige utgifter.

I praksis vil dette si at alle balansekontoene i saldobalansen må avstemmes.

9. Avstemme åpne poster i kunde - og leverandørspesifikasjonen.

Her innhentes kontoutskrifter fra et utvalg kunder og leverandører, og sammenholdes med egne registreringer på motsvarende kontoer.

10. Utarbeide lovpålagte dokumenter

Som skal sendes inn til myndighetene, som for eksempel a-meldingen, næringsoppgave, selvangivelse, omsetningsoppgave og årsregnskap.

Du må også kunne lese et regnskap. 

Hvilke alternativer finnes? 

Hvis du ikke ønsker å føre hele regnskapet selv, finnes det flere mulige alternativer. Mange opplever at det blir både enklere, billigere og raskere hvis de setter ut hele regnskapet sitt, mens andre igjen velger en mellomløsning hvor de tar seg av deler av regnskapet og får ekstern hjelp til det de ikke har tid til eller føler seg mindre trygge på å gjøre selv.

Hos Azets får du all den hjelpen du trenger til regnskapsføring og økonomisk rådgivning. Avhengig av dine behov, kan du velge mellom en personlig regnskapsfører og rådgiver som tar hele regnskapet ditt, en enkel pakkeløsning med regnskapsfører på nett.

Om Azets

Bidragsyter til nyttige blogginnlegg innen programvare og tjenester innen regnskap, lønn, HR og forretningsdrift.