Makalaus mat
 
 
 

Ønsket et digitalt system - valgte eAccounting

Kunst i Skolen var på utkikk etter et heldigitalt regnskapssystem som gjør det enklere å følge opp i hverdagen. 

Ønsket et digitalt system - valgte eAccounting

Kunstformidlingsorganisasjonen Kunst i Skolen arbeider for å styrke den visuelle kunstens plass og rolle i opplæringen. Organisasjonen produserer utstillinger og digitale ressurser til opplæring, legger til rette for kunstopplevelser for barn og unge, og tar initiativ til prosjekter der skoler og kunstnere samarbeider. Medlemmene er i hovedsak barnehager, skoler og kulturskoler som mottar utstillinger og får tilgang til kunstpedagogiske ressurser, men de har også privatmedlemmer som kan kjøpe grafikk til nedsatt pris. 

Daglig leder Anne Elisabeth Sæter var på utkikk etter et heldigitalt regnskapssystem som gjør det enklere å følge opp i hverdagen. 

Vi ønsket et system som var oppdatert på krav rundt elektroniske faktura, mer digitalt og enklere å følge opp i hverdagen. Tidligere leverte vi fra oss alle bilag fysisk, men nå ligger de i systemet og det er enklere å gå tilbake og å holde oversikt.!

Anne Elisabeth Sæter, Daglig leder i Kunst i Skolen 

Kunst i Skolen har mange baller I lufta. De driver Galleri Seilet med salg av grafikk av et bredt utvalg av kunstnere og med tilhørende nettbutikk (galleriseilet.no). I formidlingsgalleriet vises utstillinger for og med barn og unge. I tillegg driver de et designbyrå som utfører oppdrag for eksterne kunder (designavdelingenkis.no) 

BogstadSkole_2018_LarsOpstad_549 kopi.jpg

Bogstad skole Foto: Lars Opstad

Regnskapsrådgiver med kompetanse i eAccounting

Da de skulle velge regnskapsfører så de etter noen til å følge opp regnskapet mer kontinuerlig og en regnskapsfører som hadde god kunnskap om eAccounting som system.

Vi hadde behov for en regnskapsfører som også kunne bistå ved spørsmål og drive opplæring på regnskap. Vi henvendte oss til flere, og fikk et godt tilbud fra Azets som passer en liten bedrift.

Trygge på at fakturaene kommer frem og får god oppfølging

Det har blitt enklere for daglig leder å holde oversikten og å kontinuerlig følge opp regnskapet. 

Avstemming, bokføring og utsending av faktura er også enklere, og vi kan føle oss trygge på at fakturaene kommer frem. Vi er også veldig fornøyd med oppfølgingen fra Azets, både fra regnskapsfører og lønnsavdelingen, og hjelpen vi får med å fylle ut refusjoner og lignende. De er tilgjengelige og hyggelige rådgivere.

Daglig leder, Anne Elisabeth Sæter

Azets og Visma eAccounting startet sitt samarbeid i 2011. Høsten 2021 har vi dermed hatt 10 år med samarbeid og utvikling av den beste regnskapstjenesten for små og mellomstore bedrifter. Samarbeidet er unikt. Visma eAccounting ligger i helt i front som et fleksibelt og automatisert regnskapsprogram.

Azets har et av Norges største kompetansemiljøer innen økonomi, regnskap, drift og HR. Når kunden bruker eAccounting kan Azets bidra med full regnskapsføring og bistand ved behov. 

Hjelp til regnskap og lønn?

Azets er et selskap som leverer programvare og tjenester innen regnskap, lønn, HR, consulting og rekruttering på over 50 steder i Norge. Opplev tjenestene, prøv de smarte løsningene og få verdifulle råd fra våre spesialister.

Ring oss også gjerne på telefon:

40 10 40 18

eller send inn forespørselen i skjemaet.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.