Verdiskapende styrearbeid - hvordan skape verdi for eiere?

Strategi og ledelse | 08.03.2022

av Runar Leite

Verdiskapende styrearbeid

Har du blitt forespurt om å gå inn i et styre, innehar et styreverv eller ønsker deg et? Før du takker ja til et styreverv er det viktig å sette seg inn i det aktuelle selskapet: fra forretningside, strategi, eierstyring, omdømme og posisjon i markedet, men like viktig er det å vurdere egen motivasjon og kompetanse inn i det hele.

Gjennom mine roller som styreleder i Coop Sørvest SA (6,5 MRD i omsetning) og Seema AS (6 MNOK) sitter jeg igjen med erfaringer som jeg som jeg håper kan gi verdi til andre.

For å lykkes som styre er det avgjørende å ha med seg det langsiktige perspektivet, der det overordnede målet er å skape verdi for ansatte, kunder og samfunnet. Slik når styret sitt mål om å bidra til størst mulig avkastning til eierne på lang sikt. 

Hvilke vurderinger bør du gjøre før du går inn i et styre?

 • Hva skal du bidra med?
 • Hvilken kompetanse har du som komplementerer styret?
 • Hvilke verdier står selskapet for - og kan du identifisere deg med dem?
 • Har du tid?
 • Og til slutt: hva er motivasjonen for å si ja?

Når det gjelder det siste spørsmålet: ikke la et eventuelt honorar eller nysgjerrighet påvirke valget - men fokuser på motivasjonen og iveren etter å bidra til å utvikle selskapet videre.

Formelle regler og ansvar i styret

Den beste forsikringen et styre kan ha, er orden på dokumenter og protokoller. Det er skrevet og diskutert mye om erstatningsansvar, og i henhold til Aksjeloven kapittel 17 kan man holdes ansvarlig om man har utvist forsett eller uaktsomhet. Det er forøvrig viktig å sette seg godt inn i Aksjelovens kapittel 6 om selskapets ledelse.

Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer, budsjetter og retningslinjer for virksomheten. Det skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal gjøre daglig leder god og drive verdi på lang sikt for eierne gjennom fokus på ansatte, kunder og samfunnet.

Webinar | Hva er styrets viktigste rolle og oppgave?

Få en erfaren rådgiver inn i styret og få hjelp til det lovpålagte.


Slik forbereder du deg til styrevervet og det første styremøtet

Fra starten er det viktig å sette seg så godt inn i virksomheten som mulig. Styremøtene har gjerne en fyldig saksliste som man skal rekke over på tilmålt tid.

 1. Ta gjerne kontakt med ledelsen i forkant for å bli kjent med driften og personene.
 2. Avklar forventninger med styreleder.
 3. De andre i styret ønsker å bli kjent med deg som person og ikke kun kompetanse, så fokuser på å bygge relasjoner for å skape tillit i styrerommet - så vil man få til gode diskusjoner hvor du bidrar med din viktige kompetanse.
 4. Lytt og lær av de andre.
 5. Se etter styrkene til hvert enkelt styremedlem og bruk det til å spille inn deres kompetanse på saker du ønsker å løfte frem.

Sett deg inn i reglene knyttet til rollen, og vær bevisst på at du ikke sitter i et styre: du arbeider i et.


Bygg tillit mellom ledelsen og styret

Styret skal sikre at selskapet ledes på en god måte. Derfor er jeg opptatt av at avstanden fra ledelsen og styret er så liten som mulig uten at styret skal involvere seg for mye i daglig drift.

Jeg har selv god erfaring med at medlemmer fra ledergruppen presenterer fremdrift på ulike fokusområder til styret. På den måten blir styret bedre kjent med ledergruppen og ser hvilke kvaliteter ledelsen har.

For å oppnå et godt samarbeid må man investere tid i å bygge gode relasjoner som legger grunnlaget for tillit.

Hvis styret opptrer kritisk over lengre tid og distanserer seg fra utfordringene ledelsen står i, kan avstanden motarbeide styrets funksjon og ansvar.

Styreleder på sin side har ansvar for å sikre god dynamikk mellom styret og ledelsen, samtidig som styreleder kan involvere seg ytterligere i ledelsens utfordringer for å forstå daglig leders problemstillinger fra ulike perspektiver.

Mitt fokus på menneskene i styret og ledelsen henger sammen med at det er her potensialet ligger. Hvis man klarer å ta ut den samlede kompetansen, pågangsmotet, engasjementet og motivasjonen til å videreutvikle selskapet man representerer - så vil regelverk og lovgivning rundt styrearbeid ta mindre fokus: for her bør det være orden uansett.

5 praktiske styreråd

 1. Påse god kontroll på økonomistyringen med oppdaterte rapporter, og få økonomisjef eller regnskapsfører til å presentere tallene. Det gir ofte gode svar på spørsmål og tid til diskusjon og beslutninger.
 2. Sørg for å ha god struktur både i møteledelsen og dokumentasjon.
 3. Alltid jobb etter så ferske rapporter som mulig.
 4. Følg opp klare milepæler satt i samarbeid med daglig leder - bruk gjerne et årshjul for å sikre fokus på strategiske hovedmål.
 5. Vær bevisst på kompetansen i styrets sammensetning og gjør en styreevaluering årlig.

Får du anledning til å sitte i et styre så vurder det! Vær bevisst på hva du skal bidra med, og hvilken forventning eierne har til ditt bidrag og innsats. Det er mye læring og utvikling i en slik rolle, både for deg selv og selskapet.

ForedragsholderWerbinar

Gratis webinar | Verdiskapende styrearbeid

I dette 30 minutters webinaret tar vi for oss styrets rolle, hva eier kan forvente at styret bidrar med, og hvordan du som styremedlem kan bidra. Vi ser nærmere på formelle regler for styrearbeid og styrets ansvar for forretningsutvikling og verdiskaping.

Finn ut mer om webinaret

Azets kan hjelpe deg!

Azets tilbyr rådgiver som styresekretær slik at styret får avlastning på punkt 1, 2 og 3 og kan fokusere mer på verdiskapende og fremtidsrettet arbeid. For å følge alle lovkrav knyttet til styrearbeid bør man dedikere oppfølgingsarbeidet til en styresekretær som kjenner selskapet og regelverket. Ta kontakt for en uforpliktende prat. Vi har høyt kvalifiserte rådgivere med lang erfaring fra økonomiledelse og finansiell rapportering.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Runar Leite

Runar Leite er administrerende direktør i Azets Insight AS. Han har over 15 års erfaring med ledelse, regnskap, HR og digitaliseringsprosesser. Runar er autorisert regnskapsfører, og utdannet siviløkonom med mastergrad i ledelse.