Ny skattemelding for næringsdrivende og selskap

Regnskap | 23.02.2024

av Anita Serigstad

Se hvordan endringene i skattemeldingen påvirker deg – uavhengig av hvilken foretaksform du har.

Skatteetaten har, som en videreføring av prosjektet med ny skattemelding for personlige skatteytere, jobbet med ny skattemelding også for personlig næringsdrivende og selskap. Den nye skattemeldingen har gradvis blitt innført fra 2021-2023.

For inntekståret 2022 måtte alle enkeltpersonsforetak levere ny skattemelding, og for inntekståret 2023 må også alle andre selskapsformer levere ny skattemelding/selskapsmelding (ANS, DA, KS mv).

Med ny skattemelding forsvinner de ulike næringsoppgavene, og man går over til inndeling etter virksomhetstyper og regnskapsplikttyper.

Skatteetatens mål med å innføre ny skattemelding

Det skal være enklere å rapportere riktig til skatteetaten. Flere opplysninger er forhåndsutfylt.

Ny skattemelding – noen av de viktigste endringene

 • Ny skattemelding må leveres direkte fra et årsoppgjørs- eller regnskapssystem. Det er ikke lenger er mulig å fylle ut og levere direkte fra Altinn.
 • Ny skattemelding er mer tilpasset det enkelte selskap, ved at den har dynamisk innhold, ut fra selskapsform og skatteforhold.
 • Skatteetaten vil i størst mulig grad gjenbruke informasjon de allerede har, om det enkelte skatteobjekt.
 • Mens den gamle skattemeldingen var basert på ulike vedleggsskjema (RF-skjema) med aktuelle opplysninger, er den nye skattemeldingen som nevnt temabasert. De gamle RF skjemaene utgår og erstattes med skattemelding og næringsspesifikasjon.
 • Før innsending av skattemeldingen, gjør Skatteetaten det mulig å validere innholdet.

Få hjelp til årsoppgjør og skattemelding

Fra skjema til tema i den nye skattemeldingen

Det er et mål å gjøre skattemeldingen enklere å forstå for de som ikke har regnskap som sin hovedinteresse. Derfor endrer man fra et fokus på ulike skjema til et fokus på tema, som bør virke mer naturlige for folk flest.

De tradisjonelle nummererte skatteskjema som for eksempel RF 1028 Skattemelding og RF 1167 Næringsoppgave 2, forsvinner og erstattes med:

 • Ny skattemelding og næringsspesifikasjon med temainndeling

Ny skattemelding er godt nytt!

Den nye skattemeldingen er mer tilpasset vår digitale verden, mens de gamle skatteskjemaene mer var beregnet for levering på papir.

Struktur og tema ny skattemelding

 • Inntekt og underskudd
 • Spesifikasjon av forhold relevante for beskatning
 • Formue og gjeld
 • Opplysninger om skatteobjekt
 • Faste eiendommer
 • Fradrag i norsk skatt
 • Rentebegrensning
 • Forskning og utvikling

Struktur og tema i næringsspesifikasjonen

 • Resultatregnskap og balanse
 • Forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige verdi
 • Virksomhetsopplysninger
 • Spesifikasjon av omløpsmidler
 • Egenkapitalavstemming
 • Andre forhold

Forhåndsutfylte opplysninger for selskap i ny skattemelding

I skattemeldingen vil opplysninger være forhåndsutfylt så langt de er tilgjengelige hos Skatteetaten eller andre kilder, fra tidligere. Som for eksempel:

 • Framførbart underskudd
 • Norske verdipapirer

Det er selskapets ansvar å sjekke at de forhåndsutfylte opplysningene er korrekte. Selskapet kan selv rette opp feil eller mangler før innsending.

Dynamisk innhold i ny skattemelding

Innholdet i skattemeldingen vil variere, ut fra hva som er aktuelt for det enkelte selskap. Tema i skattemeldingen og næringsspesifikasjonen er en erstatning for de gamle RF skjemaene.

Skattemeldingen er årsoppgjørets skattemessige del

Regnskapspliktige bedrifter skal i tillegg til skattemeldingen, levere årsregnskap som er tilgjengelig for det offentlige.

Årsoppgjøret er oppgavene som leder frem til foretakets offisielle regnskap - årsregnskap og skattemelding ved slutten av et regnskapsår.

Få hjelp med årsregnskap og skattemelding

Forutsetninger for å levere ny skattemelding

Selskapet må ha tilgang til et årsoppgjørssystem som kan levere ny skattemelding fra og med inntekståret 2023.

Skatteetaten vil, gjennom en valideringstjeneste til årsoppgjørssystemet, gi mer hjelp og veiledning underveis av utfyllingen. Opplysninger i skattemelding og næringsspesifikasjon valideres før innsending, og tjenesten gir tilbakemelding på feil og differanser med det samme.

Les også:

Frist skattemelding

Fristene for levering av skattemelding er uendret, og er fortsatt 31.05. for alle foretaksformer og 30.04. for privatpersoner.


Azets ordner ny skattemelding for deg!

Azets leverer ny skattemelding for alle våre kunder, fra våre årsoppgjørssystemer.

Regnskap for alle typer bedrifter

Enten du har en liten bedrift og ønsker enkel pakkeløsning med fast pris, utvidet hjelp om du tar regnskapet selv, full outsourcing av regnskap skreddersydd for din bedrift, eller om du ønsker regnskapsfører som rådgiver - vi er her for deg!

Når regnskapsfører tar hånd om oppgavene, sparer det deg mye tid. Azets sørger for at oppgavene er gjort innen gjeldende frister og at alt går riktig for seg.

Lurer du på noe?

post author

Om Anita Serigstad

Anita er produktsjef årsoppgjør med ansvar for årsoppgjørsproduksjonen i Azets. Hun er utdannet revisor fra Universitet i Stavanger, og har jobbet i Azets siden 2007, etter 10 år innen revisjon. Anita er autorisert regnskapsfører og har mer enn 25 års erfaring innen områdene regnskap, årsoppgjør og revisjon.