Unngå likviditetstabbene

Regnskap | 17.10.2017

av Azets

Det finnes mange gode tiltak for å bedre likviditeten

– Med god likviditetsstyring kan du unngå betalingsproblemer og styrke bedriftens betalingsevne. Derfor er god likviditet viktig for vekst, sier Dag Henning Kleven, leder for forretningsutvikling i Azets.

Kan føre til konkurs

Det er ikke bare små virksomheter i stor vekst som kan få problemer med likviditeten.

Et eksempel vi har kunnet lese om i mediene er saken om den italienske entreprenøren Condotte, som i 2015 vant en kontrakt på over tre milliarder kroner for bygging av deler av Follobanen. Selskapet hadde så store problemer med likviditeten at de måtte begjæres konkurs i sommer.

Selskapet er nå under administrasjon av den italienske staten i siste forsøk på å redde selskapet, men igjen står en rekke norske underleverandører som lider under at Condotte ikke møtte sine forpliktelser og som har millioner av kroner i utestående hos selskapet.

Unngå likviditetstabbene

Kleven skisserer opp to klassiske dilemmaer som begge kan hindre norske bedrifter i å vokse.

– Før det første, tenk deg at du sitter i ledelsen i et selskap og plutselig får en uforutsett regning i fanget. En regning som får regnskapsfører til å ta kontakt og si at det ikke er dekning på konto til å betale alle regningene bedriften har. Du må da ta stilling til hvilke regninger du skal vente med å betale. En ubehagelig øvelse med tanke på forpliktelsene dine overfor leverandører og samarbeidspartnere, sier Kleven.

– Eller tenk deg at bedriften din får en god mulighet til å gjøre en investering, et tilbud du ikke takker nei til fordi du vet at summen av omløpsmidler vil kunne finansiere hele investeringen. Men så forteller regnskapsfører at mesteparten av omløpsmidlene er bundet opp i varelager og utestående fordringer, da flere av kundene ikke har betalt fakturaen i tide.

Kleven forklarer videre at begge disse dilemmaene kan sette deg i en situasjon hvor det blir vanskelig å skaffe nye varer eller finansiere en ønsket vekst.

Likviditet bør jobbes med kontinuerlig

Begrepet likviditetsstyring har en tendens til å dukke opp på agendaen i tøffe økonomiske tider, men glemmes ofte når alt går på skinner. Alle bedrifter har både inntekter og kostnader, og det er dessverre ikke alltid at disse dukker opp samtidig. Likevel er den løpende betalingsevnen avgjørende for alle bedrifter.

– Likviditetsstyring handler i bunn og grunn om å gjøre et godt forarbeid, sette inn nødvendige tiltak og få på plass gode rutiner som gir deg bedre kontroll på bedriftens betalingsevne til enhver tid, sier han.

Fortsatt er det slik at det mest likvide middelet vi har er kontanter, eller med andre ord penger på konto. Et varelager er riktignok også likviditet, men det forutsetter at varene selges først.

– For å bedre likviditeten i bedriften din, er det første du bør gjøre å sørge for at kundene dine betaler fakturaene sine i tide og på den måten få ned summen av utestående fordringer, sier han.

En annen måte å sitte igjen med mer penger på konto er å gjøre tiltak for å kutte kostnader.

Gjør gode avtaler med kundene dine - eller selg fakturaene

Kleven understreker at du bør gjøre gode avtaler med kundene dine for å unngå uenighet om levering og dermed også betaling. Det er også viktig å fakturere umiddelbart. Sørg også for at fakturaene er lett forståelige og i henhold til hva som er avtalt, hva som er levert til hvilken tid og til hvilken pris. Kleven sier også at bedriften vil tjene på å innarbeide gode rutiner for purring på fakturaer som ikke betales i tide.

– Hvis du er i et marked med lange kredittider, kan det også være en idé å se på fakturasalg eller factoring for å få pengene raskere inn på konto. En reduksjon i kredittiden vil gi en rask og effektiv effekt på likviditeten i bedriften. La derfor våre rådgivere se på faktorer som deres rutiner ved ordre, fakturering, purring, betaling og registrering i regnskapet. I retur får du konkrete innspill til anbefalte tiltak, sier han.

En annen mulighet er å selge fakturaene slik at du får innbetalingen umiddelbart. Azets har et partnere som har en løsning for fakturakjøp som kan bedre likviditeten.

God kontroll på varelager

Det er viktig å ha god oversikt og kontroll på varelager for å ha god likviditet. Kanskje varelageret ditt er for stort? Eller har du for lite av noe som selger bra og dermed går glipp av mulige salg?

Dårlig lagerstyring vil i de fleste tilfeller vise seg på bunnlinjen, og med god lagerstyring kan du følge produkter fra innkjøp til salg og ha god oversikt over beholdningen.

Her kan du lese seks gode tips til bedre kontroll på varelageret.

Få bedre oversikt med et likviditetsbudsjett

Et likviditetsbudsjett, som viser planlagte inn- og utbetalinger, vil gi deg bedre oversikt og gjøre bedriften bedre i stand til å dekke løpende utgifter og eventuelle investeringer i årene som kommer.

– Mister du imidlertid kontrollen over likviditeten, kan det få svært uheldige konsekvenser for bedriftens betalingsevne og føre til betalingsproblemer, og i verste fall konkurs. Vi hjelper deg gjerne med å få kontroll på likviditetsstyringen. Det kommer du neppe til å angre på, avslutter Dag Henning Kleven i Azets.

 

Kontakt ekspertene i Azets for å få hjelp til likviditetsstyring

Om Azets

Bidragsyter til nyttige blogginnlegg innen programvare og tjenester innen regnskap, lønn, HR og forretningsdrift.