Kjeder: Hva gjør man når en filial ikke leverer gode nok resultater?

Strategi og ledelse | 20.04.2021

av Kåre Thommessen

Har du avdelinger eller filialer som ikke gjør det så bra? Burde de stenges eller burde du ta noen grep? Her er noen betraktninger du burde gjøre.

Vi har gjennom de senere år sett mange kjeder innenfor retail gå konkurs, og grunnene til dette kan være en blanding av 

 • konkurranse fra internasjonale aktører
 • nettbutikker
 • dårlig logistikk
 • dyr arbeidskraft
 • Endrede kjøpsmønster fra kunder

Hos mange av selskapene som ikke har klart seg ser vi at de har flere avdelinger eller filialer som går meget bra - og noen som går mindre bra. Resultatet blir da at de enhetene som går dårlig økonomisk drar med seg de som leverer gode resultater ned i økonomisk uføre. 

Spørsmålet blir om man kan gjøre noe for å redde de enhetene som leverer gode resultater, slik at disse kan leve videre? 

 

Hva kan man gjøre for å redde de som ikke gjør det bra?

Svaret på dette spørsmålet er komplekst, og det er mange forutsetninger man eventuelt må ta underveis. 

 • Ha en klar plan for hvilke tiltak som innføres om en avdeling ikke leverer på budsjett
 • Bistå med ekspertise fra hovedkontoret til filialer og avdelinger som ikke klarer å snu trenden
 • Ha en klar plan for når man eventuelt avvikler, slik at det ikke legges mere penger i et tapssluk som ikke kan reddes
 • Hovedkontor bør sitte på ekspertise (eller kjøpe seg kompetanse) som gjør dem i stand til å raskt ta over avdelinger som over tid ikke har levert på budsjett
 • Hovedkontor bør unngå å stadig låne nye penger til avdelinger som sliter økonomisk

La meg forsøke å gi noen tanker om tema, og eksemplifisere hva jeg mener: 

 

Eksempel

Bedriften Skokjede AS har 50 enheter fordelt rundt i Norge, hvorav 30 enheter leverer tall på den positive siden og resterende har negative tall. Det totale resultatet for kjeden er negativt, og det har det vært de siste fem årene. 

Det er en uttalt strategi at selskapet skal være landsdekkende, da de blant annet har avtale med en del nasjonale selskap som henter ut sko i de ulike avdelinger. Om man legger ned noen enheter står man i fare for å miste en del bedriftskunder som fortsatt ønsker landsdekkende tilstedeværelse. 

Selskapet subsidierer de avdelinger som går dårlig med overskuddet fra de økonomisk sterke avdelingene. 

Skokjede AS selger også sko direkte til forbruker via sine butikker, og har ca 65% av omsetningen her. 

I dette tilfellet er det vanskelig for kjedeledelsen å legge ned avdelinger. Dette kan føre til større tap for hele selskapet. 

Vi kan gi mange råd om kostnadskutt, effektivisering, innkjøpsrutiner, produktutvalg med mere, men vi skal konsentrere oss om temaet “kaste gode penger etter dårlige penger”. 

Over tid kan ikke bedriften fortsette å subsidiere de svake avdelingene med overskuddet fra de gode avdelinger, dette vil dra hele selskapet over ende om ikke noe endres på. I dette tilfellet må man sette i verk noen tiltak, og handle før det er for sent. 

I nesten alle bedrifter er det slik at noen avdelinger, produkter, filialer eller tjenester går bra - så har man noe som går dårlig.  Som regel forsøker man i det lengste på å redde de områder av bedriften som går dårlig, ved å sette inn tiltak og ha en ekstra oppfølging. Men, det er ikke alltid det holder med ulike planer og strategier for disse tapslukene. Noen ganger er det kroken på døra som er den rette avgjørelsen, og bare dette som kan redde resten av selskapet. 

 

Når burde man legge ned? 

Det å legge ned en avdeling er en tung avgjørelse. Først og fremst burde du starte med å legge en plan for hva selskapet gjør når deler av selskapet ikke leverer forsvarlig - og holder deg til planen. En viktig del av planen vil være å poengtere når det er slutt. 

En ting som kan være et hinder for å legge ned er at kjeden ofte har garantert for husleie. For at kjeden skal få innpass på enkelte kjøpesenter så er det et krav at HQ stiller opp med garantier, om det er lang løpetid igjen på en slik garanti så kan det bli relativt dyrt å komme seg ut av kontrakten. Med dette som bakgrunn blir det ofte slik at man forsøker å sette inn en ny driver til det samme konseptet som tidligere ikke har levert positive tall. Da skal neste driver være lokalisert på samme plass og med samme konsept, og det sier seg selv at noe må gjøres annerledes for at konseptet skal overleve. Hovedkontor bør i disse tilfeller ha en klar plan og et godt konsept for hvordan de håndterer denne type situasjoner.

Når en avdelingsleder eller franchisetakere byttes ut av en avdeling/filial som ikke leverer - så er en viktig del av planen å ha konkrete tiltak som skal iverksettes på kort og lang sikt. Istedenfor å putte inn mer penger i det samme konseptet så må man tenke nytt og starte med blanke ark. 

Eksempel på hva avdelingen bør foreta seg:

 • Hvilke innkjøpsavtaler kan reforhandles?
 • Kan man kutte ned på noen vakter for å spare lønnskostnader?
 • Kan noe effektiviseres eller automatiseres?
 • Er det mulig å kutte noe i åpningstider, og fortsatt klare den samme omsetningen?
 • Er butikken riktig plassert? Snakk med gårdeier om annen plassering i bygget om det kan hjelpe på omsetningen.
 • Bli kvitt ukurante varer, og se på vareutvalget og marginen på varene. Bør det endre noe på utvalget?

Med andre ord er det ikke noe fasitsvar på når en avdeling burde legges ned, men du burde ha en klar plan for når det er nødvendig å sette inn ulike tiltak, og når det eventuelt er nødvendig å avvikle driften

 

Azets kan hjelpe

Vi i Azets har lang erfaring med større og mindre kjeder, alt i fra de som skaper store overskudd til de som går konkurs. Vi har fått en del erfaringer på det å tidlig nok klare å sette inn tiltak som gjør at ikke hele bedriften går over ende. I situasjoner som dette kan det være godt å sparre med noen som har vært med på det før, og som vet hvilke feller man bør unngå. 

Om din bedrift trenger en plan for hvordan man kan løse utfordringer som dette så ta kontakt med en av våre rådgivere i Azets Advisory.

post author

Om Kåre Thommessen

Kåre er Service Delivery Manager i Azets og jobber inn mot våre største kunder målt i både omfang og kompleksitet. Kåre har tidligere vært leder for vår Advisory avdeling på Østlandet, og har jobbet mange år som konsulent. Innen Kåre startet i Azets jobbet han i PwC, og han har i tillegg ti års erfaring fra bank og finansbransjen