Hvordan skrive en god CV og søknad

Azets Life | 30.06.2020

av Henriette Bore og Tyra Nyeborg

Nå er det flere som er på jobbjakt! Ser du etter nye muligheter til høsten?

Det kan være utfordrende å vite hvordan en CV og søknad skal se ut og hva den bør inneholde. Vi hjelper deg med våre beste tips slik at du øker sjansen for å kapre drømmejobben din!

Hvordan skrive CV

Når man skal skrive en CV er det mange feller man kan gå i. Vi i HR-avdelingen har lest mange CV-er og har erfart hva som er en god CV, og ikke. Man bør unngå å ha for mye tekst, og det er svært viktig at den er oversiktlig. Her vil vi gi deg de beste tipsene utformingen og hva den faktisk bør inneholde.

Utforming:

 • Oversiktlig: En CV bør fremstilles så ryddig og oversiktlig som mulig. Husk at de som vurderer deg har liten tid til rådighet, og at de gjerne skal få oversikt over din CV på bare noen sekunder.
 • Prioriter det nyeste først: Når du skal liste opp arbeidserfaring og utdanning, bør du sette det opp i kronologisk rekkefølge hvor du begynner med din nyeste erfaring og utdanning først.
 • Bruk bilde: Bruk gjerne et portrettbilde i en noe formell setting. Her er det svært viktig å tenke på bakgrunn (bruk gjerne en nøytral eller hvit bakgrunn), lys og bildekvalitet. Tips: ta bildet ute i dagslys.
 • Unngå “hull”: Skriv hva du har gjort hvert år. Husk også å inkludere om du har eventuelle friår eller lignende, og ta med din erfaring/utdanning fra måned til måned. Hvis det er noen måneder som står “tomme” fordi du har vært jobbsøkende, skriv dette.
 • Hold deg til én side: For nyutdannede: forsøk å holde deg til én side. Dersom du har mye relevant arbeidserfaring er det i orden med 2, maks 3 sider. Husk å gjøre om dokumentet til PDF, slik at det ikke er mulig for noen andre å gjøre endringer.
 • Bruk hele arket: For å unngå flere sider kan du gjerne inkludere to eller flere kolonner ved å benytte hele A4-siden i bredden. Dette vil også gjøre CV-en mer oversiktlig. Det ligger flere gode maler for oppsett på nett som du kan kan ta utgangspunkt i.
 • Velg riktig språk: Er stillingsannonsen på norsk, bør du også ha CV og søknad på norsk. Det samme gjelder hvis selve annonsen til stillingen du søker på f.eks er på engelsk. Det er viktig at du svarer/søker på det arbeidsspråket som arbeidsgiveren er ute etter, slik at de ser at du mestrer dette.

Hva bør CV-en inneholde?

 • Personalia
 • Utdannelse
 • Arbeidserfaring
 • Verv og lignende
 • Språk- og datakunnskaper
 • Referanser: ved forespørsel
Få gjerne noen andre til å se over din CV før du søker på en stilling og spør hvilket inntrykk de sitter igjen med etterpå.

Husk å korrekturlese hele dokumentet. Få gjerne noen andre til å se over din CV før du søker på en stilling og spør hvilket inntrykk de sitter igjen med etterpå. Stemmer dette overens med inntrykket du ønsker å formidle som kandidat?

Hvordan skrive søknad

Å skrive en god søknad krever øvelse og innsats. I en søknad skal du få fram hvorfor akkurat du vil passe til stillingen. Dette bør gjøres med en passe mengde fremsnakk, selvinnsikt og ved bruk av eksempler. Det gjelder å få frem hvem du er og hva du kan, på en konkret og overbevisende måte for leseren. Her kommer noen tips på veien:

 • Komplementer CV-en: Søknaden skal først og fremst komplementere CV-en, ikke gjenta og overlappe den. Unngå ren oppramsing av din arbeidserfaring og hva du har gjort. Du skal heller fortelle om hva du har lært fra de ulike stedene du har arbeidet/studert og hva du kan ta med deg inn i stillingen du søker på.
 • Én side er nok: Som CV-en bør også søknaden være så presis og kortfattet som mulig, slik at mottakeren raskt kan få et inntrykk av deg som kandidat. Vi vet at det kan være vanskelig, men prøv å holde deg innenfor én side.
 • Få frem din motivasjon: Husk at selskaper ofte får inn mange flinke og kvalifiserte søkere, og at din motivasjon for stillingen kan være det som skiller deg ut fra mengden. Få frem hvorfor du ønsker å jobbe hos nettopp denne arbeidsgiveren.
 • Bruk eksempler: Ved å bruke eksempler i din søknad, kan du fint underbygge og begrunne det du skriver - ”ingen påstand uten å bevise”. Det er veldig lett å skrive “jeg er ditt og datt”, men for at det skal være overbevisende må du kontekstualisere det. Bare husk å holde det kort og konkret.
 • Strukturer informasjonen: Strukturer gjerne søknaden i tre eller flere avsnitt, slik at den blir oversiktlig og lett å lese:
  • Hvorfor søker jeg/hvorfor vil jeg jobbe i selskap x
  • Hvem er jeg/erfaring
  • Hvorfor er jeg den rette kandidaten for dere
 • Svar på annonseinnholdet: Det er utrolig viktig at du skreddersyr hver enkelt søknad til den enkelte stillingen du søker på. Det går an å gjenbruke deler av en søknadstekst fra tidligere, men pass på å tilpasse teksten og eksempler til den aktuelle stillingen. Før du begynner å skrive din søknad vil vi anbefale deg å lese gjennom utlysningen nøye, og notere deg hva arbeidsgiveren egentlig ser etter.
 • Formuler deg enkelt: Husk at du vil få muligheten til å vise deg frem og utdype deg i et eventuelt jobbintervju, så forsøk å formulere deg så enkelt og presist som mulig i søknaden.
 • Ingen skrivefeil: Vi kan ikke få sagt det ofte nok, les alltid gjennom søknaden (og CV-en) en ekstra gang før du sender den inn slik at du unngår skrivefeil. Det er lurt å be en bekjent lese over for deg, for det er lett å se seg blind på sin egen tekst. Husk å laste opp dokumentet i PDF-format.

Egne tips for deg som er nyutdannet

Vi gjør en helhetsvurdering av deg som kandidat der vi vurderer CV, søknad og formelle papirer fra utdanning.

En CV formidler tydelig din prioritering av tid og kan si noe om deg som person. Dersom du for eksempel har svakere karakterer i enkelte fag, kan du argumentere for hvordan du har prioritert din tid for å få arbeidserfaring eller ha verv ved siden av studier. I CV-en kan du dermed dedikere mer plass til arbeidserfaring, gjerne ved å formidle hva denne erfaringen har ført med seg av kompetanse.

Se mer på våre karrieresider: Nyutdannet innen økonomiske fag, HR eller IT?

Husk å legge ved vitnemål fra videregående og høyere utdanning. Dette vil være relevant når du søker nesten uansett hva slags stilling du søker på. Som nyutdannet har man gjerne begrenset med arbeidserfaring, og vitnemål vil derfor være spesielt viktig.

Har du ikke fått så mye arbeidserfaring enda? Ta med verv og erfaring fra studier og relevante fag/prosjekter. Din motivasjon for stillingen vil være utrolig viktig.

Vi ønsker deg lykke til!

 

For en oversikt over karrieremulighetene i Azets, gå inn på og se ledige stillinger i Azets. Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe i Azets, sjekk ut karrieresidene eller vår Instagram-profil.

post author

Om Henriette Bore og Tyra Nyeborg

Henriette og Tyra jobber som HR-konsulenter i rekrutteringsteamet i Azets. Henriette har en bachelor i markedsføring og salgsledelse ved Høyskolen Kristiania, og har jobbet i Azets i to år. Tyra har en master i arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU, og har jobbet i Azets i ett år. De jobber hovedsakelig med rekruttering og employer branding, og har opparbeidet seg god erfaring innenfor disse områdene.