Generasjonsskifte og arveavgift: Derfor burde du gjøre det nå

Strategi og ledelse | 06.10.2020

av Mats Lorentsen

Nå er det veldig gunstig å arve - så om du vurderer å la familiebedriften overtas av den yngre garde er det svært gunstig å gjøre dette før stortingsvalget i 2021. Hvorfor? Det skal vi fortelle deg i dette blogginnlegget. 

Skal vi videreføre eller selge?

I generasjonsskifter er det ofte et hovedspørsmål som må besvares; “Skal virksomheten eies av, eller drives videre av familien når dagens eier trekker seg ut?” Om svaret her er “nei”, eller at det hverken er familie som er interessert i å eie, drive eller ta over, så er prosessen videre ganske grei. Da er det snakk om eierskifte med påfølgende salg av virksomheten, ikke generasjonsskifte. For eierskifte, se avsnittet lengre ned i artikkelen. 

Om svaret er “ja”, og noen i familien skal eie og drive virksomheten videre, fortsett å les. 

Regjeringsskifte, hvordan kan det påvirke meg?

Kort fortalt er det ingen skattlegging av arv og gaver gjennom arveavgiften i dag. Den ble tatt bort av Solberg-regjeringen i 2014. Men, ved neste stortingsvalg i 2021, og et potensielt regjeringsskifte så kan arveavgiften gjeninnføres i Norge og dermed gjøre arv og generasjonsskifter noe mer kostbart enn hva det er i dag. Med dagens framgang av partier som er for arveavgiften er det et reelt spørsmål å stille seg om det faktisk blir en endring etter neste stortingsvalg. Derfor bør du gjøre deg opp en formening om konsekvensene ved en potensiell gjeninnføring av arveavgiften og hva det kan bety for deg og dine, nå. 

Blod, svette og tårer for ingenting?

Et generasjonsskifte, eierskifte eller arv har alle har lik hensikt;å videreføre opparbeidede verdier fra en person til en annen. Hardt arbeid, forretningsutvikling, kriser og oppgangstider. Du har ofret tid med familie og venner, ofret blod, svette og tårer, og har en enorm stolthet og eierskap til hva du har skapt. Skal du, du som har gått gjennom alt dette, slippe taket på livsverket ditt?

Et generasjonsskifte vekker ofte uante følelser i familier og kan være et svært sårt tema, særlig om det er snakk om vesentlige verdier. Et generasjonsskifte reiser også både praktiske og følelsesmessige problemstillinger i tillegg til det strukturelle og juridiske, som man må løse på en ordentlig og strukturert måte. Erfaring viser at det kan være lurt å snakke med en erfaren rådgiver tidlig i denne fasen slik at man innad i familien er sikker på objektiviteten og at flere ulike alternativer er vurdert før endelig beslutning tas. Så lenge informasjonen er god, prosessen er strukturert og involveringen likeledes, aksepteres oftere utfallet av diskusjonene. 

Eierskifte - salg av virksomheten

Om det ikke er noen i familien som vil arve og ta over virksomheten er det egentlig kun ett valg igjen; å selge virksomheten. Du har verdier, bygd opp over tid, som du ønsker å realisere. Kanskje du endelig vil kjøpe deg en båt, hytte eller få tid til å reise med familien når verden normaliserer seg etter Covid-19 pandemien?

Dersom man ønsker å selge en virksomhet må virksomheten klargjøres for salg. Denne prosessen bør gjennomgås med erfarne rådgivere som vet hvordan man forbereder en virksomhet for salg, og ikke minst, hvordan man passer på de ansatte i virksomheten før- og underveis i eierskiftet. Du bør, sammen med rådgiveren din, klargjøre virksomheten for økonomisk/finansiell, juridisk, skattemessig og HR-gjennomgang. Samtidig som dette pågår bør man kartlegge og vurdere potensielle kjøpere. Her kommer salg- og forhandlingsstrategier til nytte og man må ikke ta lett på prosessen. Kort fortalt, en salgsprosess tar tid, og en god og strukturert salgsprosess kan gjøre enorm forskjell på sluttsummen du får betalt for virksomheten din. 

4 faser du må gjennom

Når man vurderer et generasjonsskifte/eierskifte går man gjennom flere faser. Disse fasene er som følger:

  1. Forberedelser, planlegging og tidslinje fram til skiftet skjer
  2. Avklaringer og kartlegging - dagens situasjon og viktige forhold som må avklares
  3. Handlingsrom og alternativer - hvor vi redegjør ulike alternativer og hvordan overgangen skal skje
  4. Beslutning og gjennomføring

 

Disse fasene kan gå både raskt og være mer omfattende. Uansett så er det viktigheten av å ha gjennomgått fasene som er i fokus, ikke tiden det tar. Familier er ulike, og hvert enkelt individ unikt. Det medfører et stort behov for involvering, kommunikasjon og åpenhet slik at man opplever prosessen som klar, tydelig og strukturert. Ikke alle generasjonsskifter er komplekse, såre og tar lang tid, men det vet man ikke før man starter. 

Ikke la noe stå igjen til tilfeldighetene eller tas på slump. Arbeidet du har lagt ned er mye mer viktig enn som så. 

Vi i Azets har lang og god erfaring med både generasjon og eierskifter. Vi kan bistå både med enkle og mer kompliserte overganger, støtte til både kjøper og selger av virksomheten og ikke minst de menneskelige elementene ved et skifte. Ta kontakt i dag for en forberedende prat - det vil du ikke angre på. 

post author

Om Mats Lorentsen

Mats er leder forretningsutvikling og bærekraft. Han har solid erfaring som bedriftsrådgiver, prosjektøkonom og endringsleder, med spesialområder som finansiell- og prosjektkontroll, risikostyring og internkontroll, strategi og utviklingsprosesser, digitalisering og forbedringsarbeid.