IT og digital kartlegging

Reduser IT-kostnadene og moderniser IT-løsningene. Sikre deg det beste mulige utgangspunktet med en digital kartlegging – og få en profesjonell vurdering av den digitale modenheten i selskapet ditt.

Prøv en kartlegging

 
 
 

Hva skal til for å få ned kostnadene? Med en digital kartlegging gir vi virksomheter en komplett oversikt over hvor mye IT faktisk koster. Få vite hvor digitalt moden selskapet ditt er. Det handler om å angripe og posisjonere seg for den digitale utviklingen. 

Kartleggingen brukes som beslutningsgrunnlag og tydelige prioriteringer for dine digitale veivalg fremover. For de aller fleste betyr det mer effektive rutiner, bedre kontroll og lavere kostnader.

Dette er stegene i kartleggingen

 • Gjennomgang av IT systemer og applikasjoner
 • Kartlegging av de totale IT-kostnadene
 • Gjennomgang av arbeidsprosesser
 • Måling av den digitaliserte modenheten i virksomheten
 • En sluttrapport med våre anbefalinger

Konsulenter med erfaringer fra begge sider av bordet

Vi er seniorkonsulenter, men har også vært operative ledere selv. Vi vet hvordan det er å sitte på den andre siden av bordet. Vi er uavhengige rådgivere som kun er opptatt av at virksomheten din blir mer effektive og kutter unødvendige IT-kostnader. Du blir bedre rustet til å takle den digitale reisen som alle virksomheter må igjennom.      

Følgende informasjonskilder benyttes i kartleggingen:

 • Tilgjengelige digitale informasjonskilder nasjonalt og internasjonalt
 • Intervju/samtaler med utpekte nøkkelpersoner hos kunde
 • Relevante aktører i bransjen
 • Azets´ erfaringsbase

Slik måler vi din digitale modenhet

Vi ser på fem områder for å måle den digitale modenheten i virksomheten din:

 1. Styring og ledelse
 2. Mennesker og kultur
 3. Kapasitet og evner
 4. Innovasjon
 5. Teknologi

Hensikten er å få et bilde av hvor virksomheten står. Vurderingen identifiserer hva som er bra og hvor det er rom for forbedring. 

Fra oppstart til presentasjon av sluttrapport

Vi jobber effektivt  og trenger kun litt tid med nøkkelpersoner i bedriften. For input til analysen ønsker vi derfor:

 • Tilgang til nøkkelpersoner i virksomheten
 • Tilgang til verktøy som kan identifisere kostnader
 • Tilgang til leverandører eller leverandøravtaler

Med tilgang til nødvendig informasjon i starten av prosjektet, kan vi levere en sluttrapport allerede etter to til tre uker.

Ja, jeg aksepterer at Azets behandler mine opplysninger som beskrevet her og at Azets sender relevant informasjon basert på mine interesser.

Kom i gang med en kartlegging

Ta en uforpliktende prat med oss om kartlegging av din bedrift. Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg i løpet av kort tid eller kontakt en ekspert direkte:

 
Petter Løken
Head of Business Technology
Tel: +47 928 45 214