top banner image
 
 
 

IT og digital kartlegging

Reduser IT-kostnadene og moderniser IT-løsningene. Sikre deg det beste mulige utgangspunktet med en digital kartlegging – og få en profesjonell vurdering hvordan din virksomhet er tilrettelagt for morgendagen.

Få en kartlegging

Erfaring og høy kvalitet

Våre seniorkonsulenter er spesialister på å kartlegge IT-løsninger og har erfaring fra et bredt spekter av virksomheter og bransjer.

Objektiv og uavhengig

Vi er uavhengig og foreslår nødvendige tiltak som er til det beste for virksomheten. Vi er leverandøruavhengige og videreselger ikke andre produkter og tjenester fra andre.

Fast pris og kort tid

Med tilgang til relevant informasjon, kan vi gi en fast pris. Prosjektet gjennomføres som regel på to uker av våre erfarne og effektive konsulenter.

Hva skal til for å få ned kostnadene?

Med en digital kartlegging gir vi virksomheter en komplett oversikt over hvor mye IT faktisk koster og hvor digitalt moden selskapet ditt er. Det handler om å angripe og posisjonere seg for den digitale utviklingen. 

Kartleggingen brukes som beslutningsgrunnlag og tydelige prioriteringer for dine digitale veivalg fremover. For de aller fleste betyr det mer effektive rutiner, bedre kontroll og lavere kostnader.

Dette er stegene i kartleggingen

 1. Gjennomgang av IT systemer og applikasjoner
 2. Kartlegging av de totale IT-kostnadene
 3. Gjennomgang av arbeidsprosesser
 4. Måling av den digitaliserte modenheten i virksomheten
 5. En sluttrapport med våre anbefalinger

Konsulenter med erfaringer fra begge sider av bordet

Vi er seniorkonsulenter, men har også vært operative ledere selv. Vi vet hvordan det er å sitte på den andre siden av bordet. Vi er uavhengige rådgivere som kun er opptatt av at du og din virksomhet får en mest mulig kostnadseffektiv, skalerbar, sikker og fremtidsrettet IT-løsning.  Du blir bedre rustet til å takle den digitale reisen som alle virksomheter må igjennom.      

Følgende informasjonskilder benyttes i kartleggingen:

 • Tilgjengelige digitale informasjonskilder nasjonalt og internasjonalt
 • Intervju/samtaler med utpekte nøkkelpersoner hos kunde
 • Relevante aktører i bransjen
 • Azets´ erfaringsbase
Vi hadde behov for en bedre og mer sømløs IT-løsning hos oss. Vi valgte å leie inn en konsulent fra Azets for å gjennomføre en prosess- og IT kartlegging. Vi er meget fornøyd med arbeidet, og kartleggingen har vært nyttig for oss i prosessen med valg og implementering av nye IT-løsninger.
 
Torbjørn Bull Jenssen
Menon Economics AS

Vi ser på fem områder for å måle den digitale modenheten i virksomheten din

Hensikten er å få et bilde av hvor virksomheten står. Vurderingen identifiserer hva som er bra og hvor det er rom for forbedring.

Fra oppstart til presentasjon av sluttrapport

Vi jobber effektivt  og trenger kun litt tid med nøkkelpersoner i bedriften. For input til analysen ønsker vi derfor:

 • Tilgang til nøkkelpersoner i virksomheten
 • Tilgang til verktøy som kan identifisere kostnader
 • Tilgang til leverandører eller leverandøravtaler

Med tilgang til nødvendig informasjon i starten av prosjektet, kan vi levere en sluttrapport allerede etter to uker.

Kontakt oss for IT-rådgiving 

Ønsker du er prat om hva du må gjøre for å digitalisere din virksomhet? Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg i løpet av kort tid

Du kan også ringe oss på telefon 40 10 40 18 

 

Kom i gang - kontakt oss i dag

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.