top banner image
 
 
 

IT strategi

Det er ofte krevende å ta de rette IT-valgene. IT bør sees i sammenheng med hele organisasjonen og strategiske forretningsmål. Vi hjelper til med å utarbeide og implementere en tydelig og effektiv IT-strategi. 

Få hjelp til en optimal IT-strategi

Nå strategiske mål og kutt kostnader med en god IT-strategi

En IT-strategi styrer firmaets IT-aktiviteter og investeringer, slik at de understøtter virksomhetens forretningsstrategi.

En IT-strategi starter ikke med IT. Den starter med de som leder selskapet og målene som ligger til grunn i forretningsstrategien. Noen eksempler på slike mål kan være:

  • Omsetningsvekst
  • Kostnadsreduksjoner
  • Kundetilfredshet
  • Økt markedsandel

En IT-strategi skal fange opp og konkretisere virksomhetens strategiske planer gjennom føringer, behov, krav og mål for IT-funksjonen. IT-strategien skal gi svar på følgende spørsmål:

  • Gjør vi riktige IT-valgene som imøtekommer organisasjonens viktigste forretningsprioriteringer og som leverer verdi til våre kunder?
  • Gjør vi de riktige IT investeringene?
  • Er nåværende IT løsning dynamisk og fleksibel nok til å kontinuerlig støtte en vellykket organisasjon?
  • Er vår IT løsning godt nok forvaltet, vedlikeholdt, sikret, i stand til å gi våre kunder reell nytteverdi, samt være kostnadseffektiv?
  • Kan vår IT strategi støtte nåværende og fremtidige forretningsbehov?

IT-strategien bør inneholde en plan for teknologisk satsing (handlingsplan/roadmap), kompetanse, anvendte systemer og maskinvare, verdikjede og prosesser og sikkerhet.

Våre seniorkonsulenter har lang erfaring i å bistå virksomheter med å utforme og operasjonalisere IT-strategier. Mange anser et strategiprosjekt avsluttet når strategidokumentet er ferdig. Vi vet derimot at det er da den virkelige jobben begynner. Det handler om å planlegge, styre og gjennomføre konkrete endringer for å oppnå målene i strategien.

Snakk med oss og finn din løsning

Sammen finner vi ut av hva våre løsninger kan gjøre for deg og bedriften din. Fyll ut skjemaet, så tar vi snarlig kontakt for en uforpliktende prat. 

Du kan også ringe oss:

40 10 40 18 

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.