Trening i arbeidstiden – Slik trimmer du bunnlinja

Strategi og ledelse | 07.07.2017

av Vegard Råen

For å drive effektivt og lønnsomt, trenger du gode tiltak som løfter frem den aller viktigste ressursen i bedriften din – de ansatte. Her får du svaret på hvorfor trening i arbeidstiden kan være nøkkelen til bedre bunnlinje.

Menneskelig kapital er blitt den desidert viktigste ressursen for enhver bedrift. En gjennomgang av kostnader kan gi forslag til nye forsikringer, pruting på telefonregningen og bytting av bil. Det vil riktignok kunne gi noen mindre besparelser – men langt mindre enn effektive tiltak rettet mot dine ansatte!

Hva koster egentlig en feilansettelse? Hva koster sykedager? Og hva koster lite motiverte medarbeidere? Trening i arbeidstiden er et forholdsvis enkelt tiltak som sørger for motiverte ansatte, reduserte sykedager og mindre turnover. Trening kan rett og slett være veien å gå for å få frem det beste i dine ansatte.

Med loven i ryggen

Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidsmiljøet i en bedrift skal være “fullt ut forsvarlig ut fra […] som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse”. Det står i utgangspunktet ingenting om trening.

Men, vent nå litt: Det står også at “Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet”. Det kan kanskje ha sammenheng med at nettopp manglende fysisk aktivitet er en viktig årsak til sykdom. For litt siden kunne dessuten NRK melde at den vanligste årsaken til en sykemelding i Norge er langvarig fysisk belastning. Dette kan forebygges ved hjelp av trening!

Syke ansatte er dyrt

Hva så med kostnaden? En sykedag koster i gjennomsnitt 2 600 kroner. Det betyr at én ukes sykefravær i gjennomsnitt koster bedriften din 13 000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader, i følge SINTEF, på oppdrag for NHO.

Det finnes en rekke positive effekter blant bedriftene som har innlemmet fysisk aktivitet i arbeidstiden. Arbeidsmiljøet er blitt styrket, og de ansattes fysiske form er bedret.

Bedre helse og en mer positiv arbeidsdag har innvirkning på både det bedriftsøkonomiske og folkehelsen.

Det gir også dine ansatte opplevelsen av en attraktiv arbeidsplass.

Ned med sykefraværet!

Et treningstilbud på arbeidsplassen er både helsefremmende og forebyggende. Hensikten er å fremme god helse og samtidig prøve å forebygge helserelaterte problemer. Tiltak i regi av bedriften kan ha en positiv effekt på de ansattes sykefravær og trivsel. Resultatene fra hele 17 undersøkelser kan tyde på en moderat nedgang i sykefraværet som følge av trening i arbeidstiden. Ansatte som deltar i treningsprogrammer i arbeidsgivers regi, har bedre helse og dermed mindre sannsynlighet for å være borte fra jobb på grunn av sykdom.

Skap trivsel og mer overskudd

Det er også all grunn til å tro at trivselen på jobb øker i takt med treningen, skal vi tro de samme 17 undersøkelsene. Den fysiske aktiviteten bidro nemlig til at de ansatte følte seg mer verdsatt av ledelsen, satte mer pris på bedriften og fikk et redusert stressnivå.  

En annen studie studie fra Høgskolen i Molde konkluderer med et positivt helseutbytte av fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet gir økt overskudd og forebygging av flere sykdommer og plager, noe som kan få ned sykefraværet. NTNU kunne dessuten melde at de som sitter i mer enn 7 timer per dag har 35 % forhøyet risiko for hjertesykdom.

Studiene slo fast at de med god kondisjon var beskyttet mot skadene av sittestilling.

Flere bedrifter har opplevd god effekt

Reitan Convenience innførte fysisk aktivitet i arbeidstiden og har fått redusert sykefraværet med over 50 prosent. Penger spart? I bøtter og spann. Faktisk hele én million kroner i året i ren besparelse. Crayon har gjort noe av det samme og hatt en betydelig nedgang i sykefraværet. Nøkkelordet for suksessen er lavterskel. Det nytter å skape en felles kultur for fysisk aktivitet i organisasjonen. I en Stamina-studie fra 2013 svarte de fleste i en at trening i arbeidstiden var det frynsegodet de helst kunne tenke seg.

Derfor bør du satse på trening i arbeidstiden

Trening i arbeidstiden er vinn-vinn. Både større og mindre bedrifter opplever en rekke positive effekter med sprekere ansatte. Det gir økt motivasjon, et bedre fellesskap og sykefraværet vil sannsynligvis gå ned. Derfor er trening i arbeidstiden og fysisk aktivitet noe du bør vurdere å innføre i bedriften din. Ansatte ønsker å få tilrettelagt for trening, og som arbeidsgiver ønsker du tilfredse og effektive ansatte.

Har du testet ut de klassiske effektiviseringstiltakene – hvorfor ikke prøve fysisk aktivitet? God trening!

Ønsker du flere gode råd til hvordan du kan trimme bunnlinja i din bedrift? Sjekk gjerne ut lønn og HR sidene på azets.no og ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Vegard Råen

Vegard har tidligere arbeidet som rådgiver i Azets.