Mangfold: Synlig og usynlig mangfold

Strategi og ledelse | 07.02.2023

av Hanne Stixrud

Hva er mangfold?

Overalt kan du lese om mangfold og hvorfor det er viktig for din bedrift. Ofte kan du også lese at mangfold kobles til bærekraft. Men hva er egentlig mangfold? Er det et buzz ord eller noe som er kommet for å bli? 

It is hardly possible to overrate the value (...) of placing human beings in contact with persons dissimilar to themselves, and with modes of thought and action unlike those with which they are familiar (...) Such communication has always been, and is particularly in the present age, one of the primary sources of progress. (Mill, 1848)

Mill’s uttalelse er fremdeles aktuell da mangfold er et tidsaktuelt begrep og en virkelighet, ikke et valg.

Mangfold er summen av synlige og usynlige forskjeller mellom mennesker

Det betyr at du, jeg og alle individer representerer med sitt mangfold. Mer detaljert kan en si at mangfold omhandler kjønn, alder, etnisitet, tilhørighet til en gruppe, religion, funksjonsgrad, livserfaringer, kulturell bakgrunn, seksuell orientering, ulik innsikt, utdanningsnivå, arbeidserfaring, kompetanse, interesser, familiesituasjon, erfaring som minoritet eller tilhørighet til en underrepresentert gruppe i et fellesskap.

Hvert individ sin kombinasjon av ovennevnte tilsvarer individets unike mangfold.

Mangfold er noe vi har, og alltid har hatt rundt oss i samfunnet. Det er også i en hver organisasjon, men det er flere eksempler på at kultur, verdier og holdninger i organisasjoner hvisker ut mangfoldet. For eksempel kan bruk av uniform viske ut individene og også legge en demper på mangfoldet. I noen organisasjoner kan det være riktig, men da må en være bevisst effekten. I det fleste organisasjoner ønsker man å legge til rette for at ansatte kan være seg selv, delta med sitt mangfold og via det bidra med hele sin kompetanse. 

For å forstå mangfold og etterhvert kunne jobbe med mangfold i egen organisasjon er det viktig med begrepsforståelse.

Hva er synlig og usynlig mangfold?

Synlig mangfold er de forskjeller vi kan se. Det kan være hudfarge, kroppsfasong, kjønn, navn, funksjonshemning, klær, m.m. Vi mennesker lager oss stort sett en rask oppfatning av de vi møter basert på hva vi ser. Den raske oppfatningen vil alltid basere seg på tidligere erfaring, holdninger og kunnskap. Hvordan du ser mennesker rundt deg påvirkes av dine privilegier og din kulturelle og emosjonelle intelligens. Hvis du ikke er oppmerksom på dette kan du risikere å dømme eller plassere de du møter i “bås” før du har blitt kjent med dem. 

Et eksempel er hudfarge. Avhengig av dine erfaringer kan noe så uskyldig som hudfarge aktivere dine holdninger. Du kan være nøytral og ikke tenke over dette. Eller du kan som hvithudet tenke at alle andre hudfarger er innvandrere, eller som mørkhudet at alle hvite er innvandrere - alt ettersom hvor du bor i verden. Det som er viktig å merke seg er dine egne holdninger til det synlige mangfoldet. Hva tenker du når du ser en uteligger, alenemor, tenåring, misbruker, funksjonshemmet, mann som går i kjole, dame som er snekker, mann i dress, dame med hijab? 

Synlig mangfold

Siden vi forholder oss til det synlige mangfoldet daglig vil vi for enkelhets skyld plassere alle som ser like ut i samme boks. Det er slik hjernen vår er skrudd sammen for å spare energi og bruke minst mulig tid på inntrykk. Som regel en bra sak, men absolutt ikke alltid. Når det gjelder mangfold må vi øve oss på å bli kjent med individet fremfor å putte i bås. Det er først når vi får til dette at vi kan bli kjent med det usynlige mangfoldet. 

Når selv synlig mangfold kan være utfordrende, er det enda mer interessant å gå inn på det usynlige mangfoldet.

Usynlig mangfold

Som ordet sier så er dette mangfold du ikke ser. Det er alle forskjellen som gjør hver og en av oss til et individ. Det kan være utdanning, religion, kjønnsidentitet, samfunnserfaringer, språk, kultur, livserfaring, psykisk helse mm. Ofte er det i det usynlige mangfoldet bedrifter kan finne verdifull kompetanse og konkurransefortrinn. 

Bli bevisst eget mangfold ved hjelp av kartlegging

For å forstå et individs mangfold og kartlegge mangfoldet kan en bruke identitetshjulet (Kilde: Seema). Dette er en øvelse vi alle bør gjøre for å bli mer bevisst vårt eget mangfold. 

Synlig og usynlig mangfold Modell

I Azets er vi over 1000 ansatte i Norge. Våre ansatte bidrar med et unikt mangfold. Selv om kjernekompetansen vi leverer til våre kunder er innen regnskap, lønn, HR, IT-løsninger, rekruttering og rådgivning, har våre ansatte mye bredere kompetanse. For eksempel har vi ansatte med spesialisert kompetanse innen matematikk, butikkfag, kunsthistorie, laboratorietekniker, hotell- og reiseliv, og fra forsvarets hundeskole. Og ansatte som blant annet snakker tyrkisk og nederlandsk flytende. Dette er noen av våre konkurransefortrinn når en kunde kontrakter oss og skal ekspandere til Nederland, når vi rådgir butikkjeder og når vi bruker avanserte analyser for å presentere virksomhetsdata. 

Hvert år må bedrifter rapportere på noe av det synlige mangfoldet i bedriften, likestillingsrapportering. 

Likestillingsrapportering: Krav til årsrapporten

Selv om det må på plass er det vel så viktig å legge til rette for at hver av dine ansatte får brukt sitt mangfold og at ansatte føler seg trygge til å være seg selv. Det er gjennom denne innsatsen du kan få utløst innovasjon og konkurransekraft.  

Mangfold og likestilling bidrar til:

  • 1,8 ganger bedre rigget for omstilling
  • 1,7 ganger større sannsynlighet for å bli innovasjonsledende i eget marked
  • 70% større sjanse for å vinne nye markedsandeler
  • 85% av CEO-ene i organisasjoner som har en mangfolds- og inkluderingsstrategi oppgir at dette har bidratt til bedre resultater

Kilde: Seema.no

Er du som leser ansatt, start med å få bli bedre kjent med dine kolleger, og vær nysgjerrig på hvem de er. Og hvis du er leder, ta opp i din ledergruppe hvordan dere kan jobbe for å mer kjennskap til det fantastiske mangfoldet i din organisasjon!

Azets deler sin kompetanse på mangfold gjennom en serie artikler

I 2023 skal vi dele flere betraktninger om hvordan mangfold kan forstås og hvorfor det er viktig for din bedrift. Innen mangfold er det flere definisjoner som det er viktig å få forståelse for. Vi vil gi innblikk i dem gjennom artikkel-serien. Temaer som allerede er delt og vil deles utover året er:

Hele tiden vil vi ha fokus på hvordan du kan jobbe med mangfold i din bedrift. 

Ønsker du å heve din kompetanse rundt mangfoldsledelse, inkludering eller rapportering av likestilling og antidiskriminering? Ta kontakt for en uforpliktende prat. 

Lurer du på noe?

post author

Om Hanne Stixrud

Hanne er sertifisert Mangfoldsleder og har en master i organisasjon og ledelse fra UiT. Hun har HR-kompetanse fra A til Å og er en dyktig HR-rådgiver med solid erfaring med prosjektledelse i tillegg til rådgivning, lederstøtte, organisasjonsutvikling og HR-system. Hanne jobbet i Azets med HR-strategi, organisasjonsutvikling og endringsledelse, samt forbedring og digitalisering av HR-prosesser.