Strategisk kostnadskontroll

Strategi og ledelse | 18.02.2020

av Mats Lorentsen

Selskaper med stagnerte, fallende eller svake marginer har begrensede muligheter for videre utvikling og skaper mindre verdier til sine aksjonærer. I en slik situasjon blir ofte konkurransekraften svekket og ledelsen fokuserer overhengende mye på driften, noe som fører til at du ikke klarer å respondere og forutse markedet, og/eller styre bedriften strategisk korrekt. Det blir en evig kamp om å overleve.

Ønsker du bedre lønnsomhet og sterkere konkurransekraft?

Selskaper med stagnerte, fallende eller svake marginer har begrensede muligheter for videre utvikling og skaper mindre verdier til sine aksjonærer. I en slik situasjon blir ofte konkurransekraften svekket og ledelsen fokuserer overhengende mye på driften, noe som fører til at du ikke klarer å respondere og forutse markedet, og/eller styre bedriften strategisk korrekt. Det blir en evig kamp om å overleve.

Lønnsomheten er ofte sett på som selve fasiten på om ledelse og selskapet har suksess og kan skape verdier for deg som eier, som ansatt og lokalsamfunnet. Nesten hvert år opplever bedrifter endringer i markedssituasjonen, behov for nye investeringer, krav fra eiere om utbytte eller et ønske om å vokse. Alt dette krever at du har en lønnsomhet i bedriften din. 

Hvordan kan du jobbe med bærekraftig kostnadskontroll og lønnsomhetsforbedring? 

Lønnsomhetsforbedring skal i prinsippet legge til rette for raskt økte inntekter og reduserte kostnader, både på kort og lang sikt. Når et slikt prosjekt/tiltak skal initieres, implementeres og realiseres, utelukkende av ledelsen i selskapet ditt, er erfaringen at du ofte ender opp med en tiltaksliste som blir lagt i en skuff og du blir igjen fanget av driften og brannslukkingen. 

For at du skal oppnå best mulig resultat på kortest mulig tid og med færrest innsatsfaktorer er det helt nødvendig at dere har et sterkt eierskap til prosessen fra eiere og ledere, samtidig som nøkkelpersoner i organisasjonen er involvert, engasjert og dedikert. For slike prosesser med en balansert tilnærming kan det være lurt at du innhenter bistand fra en tredjepart for å sørge for en strukturert og involverende prosess, konkret plan og best practise tiltak for realisering av mulighetene for gevinster. Det er bærekraftigheten i selskapet ditt og i identifiserte tiltak som vil sørge for realisering av gevinster over tid. 

Ved å evaluere nå-situasjonen din opp mot ønsket ambisjonsnivå, og jobbe metodisk med inntektene, kostnadene og ressursene i virksomheten, er det store muligheter for smarte og lønnsomme grep.

Ofte starter du kostnadsanalysen med å se på regnskapet opp mot konkurrenter eller erfaringstall. Så anbefales det å bryte ned på hver kostnadslinje for å luke ut det som ikke skaper verdi for bedriften din. Trenger du så mange lisenser til programvaren? Må du kjøpe inn fra samme leverandør, eller kan du forhandle? Etter mange renteøkninger det siste året, er du sikker på at du ikke betaler for mye på lånet? 

Etter kostnadsanalysen er det hensiktsmessig å se hvilke muligheter du har til å øke inntjeningen. Er det bi-produkter fra produksjonsprosessen som kan selges? Kan du selge mer til flere? Kan du ta produktet/tjenesten inn i et nytt marked? Hva skjer om du ansetter en selger til – eller frigjør din tid til mer verdiskapende arbeid?

Erfaringsvis er det mange muligheter både til å redusere kostnadene og øke inntektene, utfordringen for deg kan være å sette av tid til å lete og benytte rett metodikk for å finne de tiltakene som faktisk skaper verdi!

Med bred erfaring, kvalifisert rådgivning, etablert metodikk og engasjement for din virksomhet, analyserer vi selskapets verdidrivere for å identifisere konkrete grep du kan gjøre for å raskt forbedre lønnsomheten til virksomheten og bedre konkurransekraften. Og ikke vær redd, vi går ikke hjem når tiltakslisten er klar, vi hjelper deg med å realisere gevinstene og skape raskere merverdi!

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Mats Lorentsen

Mats er leder forretningsutvikling og bærekraft. Han har solid erfaring som bedriftsrådgiver, prosjektøkonom og endringsleder, med spesialområder som finansiell- og prosjektkontroll, risikostyring og internkontroll, strategi og utviklingsprosesser, digitalisering og forbedringsarbeid.