Skatt på gaver til ansatte – Når er en gave skattepliktig?

Regnskap | 20/11/2019

av Tormod Johansen

 

** Oppdatert 25.11.2020 **

Julen nærmer seg med stormskritt og tradisjon tro er det mange arbeidsgivere som ønsker å gi julegave til ansatte. 

Dersom du gir dine ansatte gaver kan dette medføre noen skattemessige konsekvenser. Her får du en enkel gjennomgang av reglene som gjelder for skatt på gaver til ansatte.

 

Skatt på gaver til ansatte

Det er anledning til å gi skattefrie gaver til ansatte, dersom gaven:

  • Ligger innenfor et grensebeløp
  • Er ledd i en generell ordning i bedriften
  • Består av en naturalytelse

 

Grensebeløpet

Den skattefrie grensen for gaver til arbeidstakere uten at det foreligger noen spesiell anledning er på kr 2 000 i året. Grensebeløpet er foreslått endret til kr 5 000 i 2021. 

Julegaver kommer inn i denne kategorien. Det betyr at så lenge man ikke har gitt gaver til arbeidstakerne uten noen spesiell anledning tidligere i år (f. eks. sommergave), så er julegaver inntil kr 2 000 skattefrie.

 

Alle må få gave 

Slike gaver er skattefrie, under forutsetning av at alle de ansatte får gaven. Er det bare noen få ansatte, eller en spesiell gruppe av ansatte som får julegaver er gaven skattepliktig. Det kan med andre ord ikke være noen forskjellsbehandling. 

Kravet til at det må være en generell ordning er også foreslått fjernet fra 2021. 

 

Kan ikke være penger

For at gaven skal være skattefri er det et krav at gaven består av en naturalytelse. Gavekort er innenfor, så fremt gavekortet ikke kan omgjøres til kontanter. 

Det er med andre ord ikke anledning til å gi gaver som består av penger.

I Skatte-ABC har Skattedirektoratet åpnet for at den ansatte selv kan legge ut for gaven og få utgiftene refundert. Bilaget for kjøpet må i så fall leveres arbeidsgiver. 

 

Får fradrag i regnskapet 

Det gis fradrag i regnskapet for kostnader til slike «generelle gaver».

 

Får du også julegave fra en kunde?

Det er ikke uvanlig at bedrifter gir gaver til ansatte hos forretningspartnere (tredjeparter). 

Fra 2019 er det slik at julegaver som en ansatt får fra en av arbeidsgivers forretningsforbindelser inngår i det skattefrie beløpet på kr 2 000. Det betyr at om summen av julegaver fra egen arbeidsgiver og fra forretningsforbindelser overstiger kr 2 000 er det skatteplikt på det overskytende. 

Husk at det er den formelle arbeidsgiveren som fra 2019 har ansvaret for å rapportere skattepliktige fordeler, også når det mottas fra tredjeparter. Dette må derfor arbeidsgiver ha oversikt over, og må pålegge de ansatte å gi beskjed om de får gaver fra forretningsforbindelser. 

Firmaet som gir gave til ansatte hos sine kunder får normalt ikke fradrag for utgiftene i regnskapet, da utgifter til gaver anses som representasjon. 

Dersom gaven er en reklamegjenstand, som har firmalogo og ikke koster mer enn kr 270 pr gjenstand gis det likevel fradrag for kostnaden.

 

Julebord i “koronaåret” 2020

Julelunsjer, julemiddager, julebord og lignende for egne ansatte faller inn under reglene for rimelige velferdstiltak. Slike tiltak er normalt skattefrie for de ansatte. 

For at slike velferdstiltak skal være skattefrie må følgende krav oppfylles: 

  • Tiltaket må bestå av en ytelsen naturalytelse
  • Tiltaket må være rimelig
  • Ttiltaket må omfatte alle eller en betydelig gruppe ansatte
  • Må gjennomføres som fellesarrangementer

Vi ser at de fleste arbeidsgiverne, på grunn av smittevernhensyn, i år avlyser det tradisjonelle julebordet. 

Men, hva om arbeidsgiver ønsker å arrangere julebord på en litt mer utradisjonell måte? 

Skatteetaten har fått flere spørsmål om dette,  blant annet om det er mulig å gjennomføre digitale julebord eller julebord i mindre grupper.

 

Julebord i mindre grupper

Her blir det fort spørsmål om dette ikke strider mot kravet om at det må være “alle eller en betydelig gruppe” for at det skal være skattefritt. 

Skattedirektoratet har uttalt at det i 2020 vil være innenfor skattefritaket om arbeidsgiver lar ansatte gå ut og spise på restaurant i mindre grupper, innenfor gjeldende smittevernregler og anbefalinger. 

Det er fortsatt et krav at det må være rimelig. Det er også åpnet for at ansatte kan legge ut og få utgiftene refundert. 

 

Digitale julebord 

De aller fleste ansatte har nå blitt godt vant med hjemmekontorsituasjonen, grunnet Covid-19 pandemien. Vi ser også at det blir arrangert sosiale “sammenkomster” på nett, f eks fredagsquiz, fredagspils og andre sosiale arrangementer. 

Hva om vi arrangerer et julebord på nett? Kan arbeidsgiver i slike tilfeller dekke mat og drikke til ansatte når de sitter hjemme og deltar på et slikt julebord. 

Skattedirektoratet har konkludert med at det kan arrangeres digitale julebord på lik linje med tradisjonelle julebord. 

Servering av mat i tilknytning til et slikt julebord er skattefritt, både når arbeidsgiver dekker dette og når den ansatte legger ut og får utgiftene refundert. Selv om Skattedirektoratet ikke har sagt noe om det, antar jeg at også drikke herunder alkoholholdig drikke kan dekkes. 

Men, vær klar over at det også her er et krav til rimelighet. 

 

Husk reglene for skattefrie gaver

Dersom de ansatte går ut og spiser hver for seg, f eks sammen med ektefelle/partner, faller ikke dette inn under skattefrie velferdstiltak. 

Det er likevel ikke noe i veien for at arbeidsgiver gir de ansatte et gavekort for å gå ut og spise. Dette faller i så fall inn under reglene om skattefrie gaver med beløpsgrense på kr 2 000, ref innledningsvis i innlegget.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som senior rådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.