Skatt på gaver til ansatte – Når er en gave skattepliktig?

Regnskap | 20/11/2019

av Tormod Johansen

 

Julen nærmer seg med stormskritt, og tradisjonen tro er det mange sosiale arrangementer i førjulstiden. Mange av dem er i regi av arbeidsgiver, eller arbeidsgivers forretningsforbindelser. I tillegg er det mange gavmilde arbeidsgivere som gir gaver til sine egne ansatte.

Kan dette medføre noen skattemessige konsekvenser for de ansatte? Her får du en enkel gjennomgang av reglene som gjelder for skatt på gaver til ansatte.

Skatt på gaver til ansatte

Det er anledning til å gi skattefrie gaver til ansatte, dersom gaven:

  • Ligger innenfor et grensebeløp
  • Er ledd i en generell ordning i bedriften
  • Består av en naturalytelse

Grensebeløpet

Den skattefrie grensen for gaver til arbeidstakere uten at det foreligger noen spesiell anledning er på kr 2 000 i året. Grensebeløpet er endret i 2019 (beløpet var kr 1 000 til og med 2018).

Julegaver kommer inn i denne kategorien. Det betyr at så lenge man ikke har gitt gaver til arbeidstakerne uten noen spesiell anledning tidligere i år (f. eks. sommergave), så er julegaver inntil kr 2 000 skattefrie.

Alle må få gave 

Slike gaver er skattefrie, under forutsetning av at alle de ansatte får gaven. Er det bare noen få ansatte, eller en spesiell gruppe av ansatte som får julegaver er gaven skattepliktig. 

Kan ikke være penger

For at gaven skal være skattefri er det et krav at gaven består av en naturalytelse. Gavekort er innenfor, så fremt gavekortet ikke kan omgjøres til kontanter. 

Det er med andre ord ikke anledning til å gi gaver som består av penger.

Får fradrag i regnskapet 

Fra 2019 er fradragsreglene også endret. Nå gis det fradrag i regnskapet for kostnader til slike «generelle gaver». Fram til og med 2018 var det ikke fradragsrett for slike gaver. 

Får du også julegave fra en kunde?

Det er ikke uvanlig at bedrifter gir gaver til ansatte hos forretningspartnere (tredjeparter). 

Fra 2019 er det slik at julegaver som en ansatt får fra en av arbeidsgivers forretningsforbindelser inngår i det skattefrie beløpet på kr 2 000. Det betyr at om summen av julegaver fra egen arbeidsgiver og fra forretningsforbindelser overstiger kr 2 000 er det skatteplikt på det overskytende. 

Husk at det er den formelle arbeidsgiveren som fra 2019 har ansvaret for å rapportere skattepliktige fordeler, også når det mottas fra tredjeparter. Dette må derfor arbeidsgiver ha oversikt over, og må pålegge de ansatte å gi beskjed om de får gaver fra forretningsforbindelser. 

Firmaet som gir gave til ansatte hos sine kunder får normalt ikke fradrag for utgiftene i regnskapet, da utgifter til gaver anses som representasjon. 

Dersom gaven er en reklamegjenstand, som har firmalogo og ikke koster mer enn kr 260 pr gjenstand gis det likevel fradrag for kostnaden.

Se vårt nettkurs om gaver fra andre bedrifter og personalrabatter

Julebord og julelunsjer

Julelunsjer, julemiddager, julebord og lignende for egne ansatte faller inn under reglene for rimelige velferdstiltak. Slike tiltak er normalt skattefrie for de ansatte. 

Det er ikke uvanlig at bedrifter tar med ansatte på en tur i forbindelse med julebordet i Norge eller i utlandet. En slik tur for ansatte må være på maksimalt to overnattinger for at turen skal være skattefri. 

Det er heller ikke uvanlig at bedrifter inviterer med seg forretningsforbindelser på julelunsjer, julemiddager, eller julebord. Dette er normalt utgifter til representasjon og ikke fradragsberettiget for den som er arrangør. 

I utgangspunktet blir ikke eksterne deltakere skattepliktige for slike julelunsjer, julemiddager eller julebord. Men, om det er et påkostet arrangement kan det likevel oppstå skatteplikt. Skattedirektoratet skriver i sin Skatte-ABC at «ytelser av mindre økonomisk verdi som kundemiddager og enkle tilstelninger, hvor det som dekkes er kostnader til mat, lokaler mv. skattlegges ikke, så fremt kostnadene ikke overstiger det som er vanlig i slike sammenhenger»

Er det et slikt påkostet arrangement så er det den formelle arbeidsgiveren som må ta kostnaden for skattetrekk, arbeidsgiveravgift og innrapportering i a-meldingen. Den ansatte må derfor gi beskjed til sin egen arbeidsgiver om deltakelse på slike arrangementer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Om Tormod Johansen

Tormod er ekspert på lønns- og skattespørsmål i Azets' kurs- og kompetanseavdeling. Han er en erfaren og anerkjent kursholder – kjent som et fyrverkeri på scenen.