Optimisme blant SMB-er i Norden

Strategi og ledelse | 24.08.2021

av Azets

Nordiske SMB-ers plan for økonomisk gjenreisning etter covid-19

Vi har spurt 760 SMB-er i Norden og Storbritannia. Azets Barometer viser stort sett optimisme til økonomisk gjenreisning. Dette varierer selvsagt mellom bransjer, bedriftsstørrelser, og mange av tallene er ikke overraskende. Med flere og flere fullvaksinerte og etter hvert færre restriksjoner begynner vi å komme ut av mørket. Det verste er over, men fremtiden er likevel usikker for mange. SMB Barometeret ser nærmere på hvordan de mindre selskapene planlegger å møte denne realiteten og hvordan de kan blomstre, ikke bare overleve.

  • 24 % av mikro-SMB-ene forventer svakere økonomi, sammenlignet med bare 11 % av de mellomstore bedriftene.
  • SMB-ene i Finland, Danmark og Sverige er mer optimistiske enn tilsvarende bedrifter i Norge og Storbritannia.
  • 56 % av SMB-ene forventer å rekruttere flere ansatte.
  • 38 % har ingen planer om å investere i selskapet.

Last ned Azets Barometer her 

Bedrifter innen profesjonelle tjenester og teknologi har holdt seg relativt stabile gjennom pandemien og er positive til det kommende året. Selskaper innen retail og reiseliv, hotell, restaurant og transport ble hardt rammet og har derfor et mindre optimistisk syn på tiden som kommer. Spesielt for mikro-selskaper i disse bransjene er det mye hardt arbeid som gjenstår for å fasilitere vekst over stabilitetsgrensen. 24 % forventer at økonomien blir verre. Kun 11 % av de mellomstore bedriftene oppgir det samme. Flere av disse har kommet seg gjennom pandemien med mindre skade og viser en forsiktig optimisme.

Ser vi på tallene er små og mellomstore bedrifter i Finland, Danmark og Sverige spesielt optimistiske til en økonomisk oppgang. Deres kolleger i Norge og Storbritannia er derimot litt mer forsiktige. Finland er mest optimistisk med 75 % som tror at det økonomiske klimaet blir bedre det kommende året. Det viser at vi vil tilpasse oss situasjonen og gjøre det beste ut av den.

Over halvparten (56 %) planlegger å rekruttere, og 68 % av alle bedriftene forventer at økonomien vil forbedre seg i løpet av de nærmeste 12 månedene.
Optimismen til tross – det kan bli vanskelig å gjennomføre alle fremtidsplanene. 38 % av SMB-ene har ingen planer om å investere i bedriften. For mange kan det være lenge til investering i bedriften er et levedyktig alternativ.

Statlig støtte under covid-19

Å overleve økonomisk nedgang som mikro- eller mellomstor bedrift er ikke lett. For en tredjedel av små og mellomstore bedrifter har statlig støtte vært avgjørende. SMB-er innen reiseliv, hotell, restaurant, transport og produksjon, og bygg og anlegg, har i større grad fått støtte. Det er oppløftende å se at de nordiske landene har håndtert situasjonen godt, og at SMB-ene generelt har opplevd god støtte fra styresmaktene under pandemien.

Gjenoppbygging og tilpasning krever motstandsdyktighet, og for å komme helt opp å gå trengs det fortsatt støtte. SMB-er i Norden er tydelige på hva de trenger fremover, og ber samtidig om anerkjennelse for arbeid med smittevern og sikkerhet, som er med på å bidra til gjenåpning og en normal hverdag. Forenkling av lovverk, reduksjon av skatter og avgifter, samt raskere saksbehandling er forslag de fleste virksomheter kan være enige i. Kompensasjon for tapt omsetning og fortjeneste, i tillegg til skattefradrag vil være en kjærkommen hjelp, og kan snu mange små- og mellomstore bedrifter over hele Norden i riktig retning.

Den nye normalen for SMB-er i tiden fremover

Når vi nå beveger oss mot bedre tider, er vi lettet over å se at bedriftene har en plan og vet hvordan de skal prioritere. SMB-er i Norden opprettholder stor tiltro til egen forretningsmodell, og ser på den som deres største mulighet for vekst.

Blant bedriftene i Norden ble pandemien, konkurranse og økonomi listet opp som deres største trusler, mens forretningsmodell og vilje til å investere i automatisering og digitalisering ble listet opp som deres største muligheter. Planen for de fleste SMB-er består nå av å sikre det økonomiske grunnlaget slik at bedriften kan overleve og vokse. Dessuten står trivsel blant ansatte høyt på prioriteringslisten.

En av lærdommene fra pandemien er behovet for kontinuerlig investering i automatisering, kunstig intelligens og digitalisering, etterfulgt av utfordringen med cybersikkerhet. I tilpasningen til den nye normalen tenker mange nytt om hvordan vi tilnærmer oss nye arbeidsmåter. SMB-er og andre bedrifter legger til rette for at ansatte kan jobbe hjemmefra, digitaliserer arbeidsoppgaver og letter kommunikasjonen for å ruste seg for de kommende årene. Hverdagen kommer sakte men sikkert tilbake, og det er viktig at vi tar med oss de innovative løsningene videre. Hvis investering i økt automatisering har holdt oss flytende gjennom pandemien vil det få oss til å utvikle oss enda mer når den er over.

SME Barometeret viser hvordan mindre bedrifter har overlevd gjennom pandemien og hvordan de kan vokse i fremtiden. Resultatene viser optimisme, men minner oss også om at kampen fortsetter for mange SMB-er. Det er viktig at vi tar med oss det vi har lært og bruker dette for å minimere tap senere. Den nye normalen innebærer nok at mange bedrifter tar med endringer som ble gjort videre, selv om trusselen blir mindre.

SMB Barometeret viser hvor hardt disse bedriftene har jobbet for å overleve, og med litt innsats, fleksibilitet og endringsvilje kan disse strategiene bli den nye normalen.

Last ned Azets Barometer her 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Azets

Leverandør av tjenester og programvare som gjør virksomheter mer konkurransedyktige. Azets tilbyr et bredt spekter av tjenester innen regnskap, lønn, HR, rekruttering, økonomisk rådgivning og management consulting.