Bedre forvaltning av selskapets kapital

Regnskap | 15.11.2023

av Dag Henning Kleven

Hva er overskuddskapital og hva bør vi gjør med den?

Hele poenget med å drive et selskap er å tjene penger. Inntektene skal være høyere enn kostnadene, slik at vi sitter igjen med penger. Da ser jeg bort fra andre forretningsmodeller som å bygge opp noe, hvor målet er å investere, selge og å tjene på salget. Men i en normal norsk bedrift, skal vi altså sitte igjen med et overskudd.

Et overskudd skal bidra på flere områder. Noe skal tilbake til eierne i form av utbytte. Dette er fortjeneste på investert kapital. Den bør være høy nok til at eierne er villige til å investere i selskapet, fremfor å sette pengene i banken. Overskuddet, eller en andel av det, kan investeres tilbake til selskapet som egenkapital. Det sikrer forsvarlig egenkapital som gjør at vi tåler tap i fremtiden. En andel av overskuddet kan også investeres i vekstinitiativ. Vekst koster penger i form av investering i innsatsfaktorer, slik som å øke kapasiteten eller varelageret, avhengig av type bedrift og bransje.

Webinar | Bedre forvaltning av selskapets kapital

For mye egenkapital?

Går selskapet godt, kan vi bli sittende med mye fri egenkapital, som ikke er bundet opp i varelager, inventar, eiendom eller maskiner. Og at vi har mer penger enn vi trenger for å skape god vekst. Det er sunt å ha solid egenkapital, men har vi for mye penger som bare står i selskapet, er det lurt å investere dem på en god måte.

Hvis midlene ikke skal investeres i ytterligere vekst eller er tiltenkt brukt på annet vis, bør de forvaltes smart. Noen selskaper velger å ha et holdingselskap, slik at de kan dytte overskuddet opp i et slikt selskap og holde de separat fra driftsselskapet.

Det kan lønne seg med et holdingsselskap (investeringsselskap) for å reinvestere overskudd, både fordi det kan gi skattefordeler og lavere risiko. Selv om driftsselskapet går dårlig, eller i verste fall konkurs, påvirker det ikke investeringsselskapet eller andre aksjeselskap.

Eiere av et selskap kan, litt forenklet, bli sittende med overskuddskapital i holdingselskapet som ikke lenger er en del av driftsselskapet, eller i form av utbytte fra selskapet på privat konto. Det er denne overskuddskapitalen vi ønsker å identifisere, slik at den kan forvaltes best mulig.

Få hjelp til bokføring og rapportering av investeringsselskapets verdipapirhandel

Blogg | Hva er forsvarlig egenkapital og likviditet?

To valg du bør vurdere, fremfor å la pengene stå på konto

1. Identifiser vekstmuligheter, og invester pengene tilbake i selskapet for å skape vekst.

2. Forvalte pengene gjennom en tredjepart. En tredjepart kan finne riktig risikoprofil og lage en investeringsstrategi som også tar hensyn til hvor likvide midlene skal være. Altså hvor raskt de kan byttes tilbake til penger. Eksempelvis er unoterte aksjer med liten omsetning lite likvide, mens rentebærende fond er svært likvide. Forvalteren finner en miks av rente, obligasjon, fond og aksjer som passer til din risikoprofil, investeringsstrategi, behovet for hvor likvide midlene skal være, samt skattespørsmål.

Slik forvaltes pengene på en god måte - altså at pengene får mulighet til å vokse, fremfor å bli stående på en konto i driftsselskapet, i holdingsselskapet eller på privat konto.

Trenger du hjelp til regnskap for investeringsselskaper?

Det er mye å holde orden på ved regnskapsføring av ulike investeringer. Azets har spisskompetanse på regnskap for investeringsporteføljer, og med integrerte prosesser med DNB Private Banking, importeres alle transaksjoner sømløst til regnskapet. Med Azets kan du føle deg trygg på at alt blir ført riktig, og du får din faste kontaktperson som rapporterer innen fristene og svarer på dine spørsmål. Ta kontakt for en uforpliktende prat om regnskap for investeringsselskap!

Azets kjenner kravene for at alt blir riktig håndtert, slik som:

  • Løpende bokføring
  • Klassifisering av verdipapirer
  • Aksjonæreregisteroppgave
  • Noteopplysninger
  • Årsregnskap
Webinar thumbnail Azets

Gratis webinar om bedre forvaltning av selskapets kapital

I dette 30 minutters webinaret tar vi for oss hvordan vi kan identifisere kapital i selskapet og se muligheter for hvordan den kan forvaltes, sett fra et regnskapsperspektiv.
Webinar | Bedre forvaltning av selskapets kapital download icon

Kontakt oss

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

post author

Om Dag Henning Kleven

Dag Henning har i mange år jobbet med forretningsutvikling og vekst. Han har hatt internasjonale jobber i Sony Corp og Checkpoint System før han kom til Azets i 2014 som salgssjef. I dag leder han området Forretningsutvikling i Azets hvor han jobber tett med ulike partnere og kunder for å utvikle nye forretningsområder.