Hverdagen til to rådgivere i Azets Advisory

Azets Life | Oppdatert 20.02.2024

av Henriette Bore

Kristina Drønen og Hanne Stixrud jobber begge i vår Advisory-avdeling, innenfor henholdsvis økonomi og HR. 

Les videre for å få et innblikk i deres hverdag og hvordan det er å jobbe i Advisory. 

Fra trainee til Advisory 

Det beste med å jobbe i Azets er mulighetene! Selskapet er flinke til å rekruttere internt. Jeg har hatt gode og flinke ledere som har sett meg, gitt meg masse tillit og spennende utfordringer.

Kristina Drønen startet i Azets som økonomitrainee i 2012, etter å ha fullført en bachelorgrad i Økonomi fra BI og en mastergrad i Finans fra NHH. Hun trodde hennes reise i selskapet var ferdig etter endt traineeprogram og ny jobb i oljebransjen som Business Controller. Men det skulle vise seg å bare være starten - etter kun ett år ute av selskapet, ble hun huket tak i av Christin Algrøy - Direktør for Advisory, og har siden fått være med på mye spennende i selskapet: 

-Christin ringte meg for å spørre om jeg ville komme tilbake til Azets. Da grep jeg sjansen med det samme! Kort tid etter at jeg kom tilbake, gikk jeg inn i et vikariat som teamleder for teamet jeg startet på som trainee. Det ble veldig lærerike år med mye fokus på endringsledelse, prosessforbedringer og outsourcing av arbeidsoppgaver.

I 2020 ønsket Kristina seg nye utfordringer igjen og fikk muligheten videre i Azets Advisory. Her jobber hun i dag både med prosessforbedringer og management for hire- oppdrag. 

 

Hverdagen i Advisory 

På spørsmål om å fortelle om en typisk hverdag i Advisory, svarer Kristina at ingenting egentlig er typisk ved en hverdag der, fordi den er avhengig av hvilket prosjekt eller oppdrag man jobber på. I Kristina sitt første halvår jobbet hun mye med prosessforbedring for en av våre kunder: 

- Her jobbet vi i team og bisto en kunde med å effektivisere interne regnskapsprosesser fra a-å. Vi startet med å kartlegge alle arbeidsoppgaver og rutiner gjennom intervju av nøkkelpersonell og gjennomgang av skriftlig dokumentasjon. Videre skisserte vi opp nye systemuavhengige løsninger og metoder for å strømlinjeforme og effektivisere prosessene. Kunden har i dag implementert vårt løsningsforslag på egne system.

Det andre halvåret av sitt år i Advisory, har Kristina vært utleid som Business Controller for fleet management hos et shipping firma i Bergen. Her består arbeidsoppgavene av månedlig og kvartalsvis rapportering, oppfølging og kontroll av regnskap, budsjett og prognoser, samt myndighetsrapportering. Hun er en del av internasjonalt team og jobber tett på kolleger i andre land. Det har vært utrolig spennende og lærerikt, forteller Kristina. 

Azets er veldig teknologidrevet og fremtidsrettet. Det legger jeg ekstra merke til ute hos kunder - det blir tydelig at det vi jobber med hver dag, verktøyene vi har og kanskje noen ganger tar litt for gitt, virkelig kan gi stor nytte hos mange kunder. Det er veldig motiverende!

Etter flere år i Azets, og med erfaring fra ulike avdelinger og områder, har Kristina etablert et stort internt nettverk. Hun benytter seg ofte av kolleger for å drøfte aktuelle problemstillinger og for å dra nytte av kompetansedeling på tvers i organisasjonen: 

- Det er er veldig mange flinke og kloke hoder i selskapet. Et eksempel på hvordan vi samarbeider på tvers kan være arbeid med prosessforbedring. I Advisory bruker vi storkundes rammeverk og metodikk ved oppdrag som er relatert til prosessforbedring på regnskap. Storkunde har i en årrekke opparbeidet seg kompetanse og rammeverk/verktøy for å hente inn store regnskapsoppdrag. Nå benytter vi samme rammeverk for å effektivisere regnskapsprosesser ute hos kunde. I tillegg kan vi bruke prosjektledere hos storkunde som sparringspartnere.

 

Liten avdeling, stor verdi 

Kristina syns det er spennende å få være med å bygge opp Advisory-avdelingen i Azets. Avdelingen kan legge gode tall bak seg så langt i år, og det syns hun er motiverende:

- I en liten avdeling føler man gjerne litt ekstra på å være en bidragsyter. Jeg kjenner derfor jeg blir veldig kry når vi gjør det bra og jeg kjenner veldig på et eierskap til det vi leverer

Spesielt innenfor fagområdet prosessforbedring, opplever hun at Azets har et unikt produkt som er til stor nytte for mange kunder: 

- Hos svært mange bedrifter er det i dag et stort kostnadsfokus og behovet for et produkt som prosessforbedring og effektivisering har i større grad tvunget seg frem. Å jobbe for at vi blir en viktig bidragsyter som skaper merverdi hos de ulike bedriftene, det blir spennende! 

 

Spennende start i Azets 

Azets er fremtidsrettede gjennom å lage en god arbeidsplass for sine ansatte, samtidig som vi kontinuerlig utvikler våre produkter for å levere tidsriktige løsninger til våre kunder.

Hanne Stixrud startet i Azets Advisory i juni 2020. Hun har tidligere jobbet med HR i mange år, i både offentlig og privat sektor. Hun har erfaring med HR a-å, prosjektledelse, digitalisering og lederutvikling. Hanne har har hatt en spennende start med flere utfordringer i Azets, og er i dag ute hos tre av våre kunder: et HR for hire oppdrag, som rådgiver i et forbedringsprosjekt innen HR-prosesser, samt som faglærer på Norges fagakademi:

 

- Mine dager er veldig varierte. I løpet av en uke støtter jeg for tiden 1-3 kunder med ulike behov. Som HR for hire er jeg ansvarlig for operativ HR for noen av bedriftens avdelinger, men også rådgiver for å utvikle interne HR-prosesser. Som faglærer har jeg undervisning en gang i uken hvor pensum er teorier inne HR, samt praktisk HR-arbeid og rutiner. 

Hanne setter pris på variasjon og utfordringer i arbeidshverdagen, og dette får hun daglig via kundeoppdragene hun har i Azets. Det er stadig et skifte av fokus i de ulike oppdragene, noe hun liker godt. Samtidig syns hun det er det fint å ha et sted å gå “hjem” til etter langvarige oppdrag ute hos kunder: 

- Jeg trives godt i Azets, vi har et godt miljø i teamet og lokalt på kontoret i Trondheim. Det er takhøyde og kollegial støtte - et trygt miljø å jobbe i. 

 

Godt samarbeid gir god kundestøtte

I HR Advisory er de et team på 10 personer som daglig støtter hverandre gjennom ulike utfordringer: 

- Det er trygt og lærerikt at vi har så mye kompetanse i gruppen og kan støtte kundene våre til enhver tid med alle utfordringer. Her i Trondheim er det også et godt lokalt samarbeid mellom de ulike avdelingene. Det gjør at vi i enda større grad kan støtte kundene våre på en god måte. 

Advisory er spredt over hele Norge. For å holde seg oppdaterte og for å lære av hverandre, har de faste møtepunkter i løpet av måneden. I tillegg er de med på Advisory-skolen, der alle får samme mulighet til å lære felles arbeidsmetodikk, bli kjent med hverandre og får tilgang på kurs.

Jeg blir stolt når vi kan støtte hverandre på tvers i Azets. En telefon fra en kollega i Elverum som vil utveksle erfaringer er utrolig trivelig.

Hun opplever at Azets er fremtidsrettet gjennom å lage en god arbeidsplass for sine ansatte, samtidig som selskapet er opptatt av å levere tidsriktige løsninger til kundene sine, og satser på kontinuerlig produktutvikling. 

- Behovet for rådgivere og konsulenter for å utvikle tjenester vil bare øke fremover, da er det spennende å jobbe i Advisory som satser hardt og målrettet på å vokse! 

post author

Om Henriette Bore

Henriette jobber som HR-rådgiver i HR-avdelingen i Azets. Hun har en bachelor i markedsføring og salgsledelse fra Høyskolen Kristiania, og har jobbet i Azets i tre år. Hun jobber hovedsakelig med rekruttering og employer branding. Hun er stolt av å være en del av verdens beste HR-gjeng, og sammen har de et kompetansetungt, morsomt og utviklende arbeidsmiljø.