Lønnsforhandling - Kan frynsegoder konkurrere med høyere lønn?

Lønn & HR | Oppdatert 23.01.2024

av Tormod Johansen

Det er snart tid for lønnsforhandlinger. Arbeidsgivere og arbeidstakere fokuserer ofte på mer lønn, men det er mulig å tenke annerledes på dette!

Jeg tror at mange i lønnsforhandlinger glemmer at naturalytelser og frynsegoder også kan ha vesentlig verdi. Det kan være gunstig for både arbeidsgiver og arbeidstaker å velge en naturalytelse fremfor lønnsøkning eller fremfor deler av en lønnsøkning. Naturalytelser kan bestå av både varer og tjenester.

Hvor gunstig det er vil variere avhengig av hva slags naturalytelse det er snakk om.

De fleste arbeidstakere er selvfølgelig opptatt av hva de sitter igjen med til privat forbruk. Her kan man også tenke nytt.

Mange arbeidstakere føler at de er i tidsklemma. Hvorfor ikke tilby dem mer fritid?

Det å ha en krevende jobb og mange aktiviteter på fritiden er en velkjent problemstilling for barnefamilier.

Hvorfor ikke tilby ansatte mer fritid ved at arbeidsgiver påtar seg å dekke arbeidsoppgaver i hjemmet? Dette kan være vaskehjelp, malearbeid, oppussingsarbeid, barnepass og lignende ytelser.

Hvorfor velge frynsegoder fremfor lønn?

Hvor gunstig det er med naturalytelser avhenger naturlig nok av om den er skattefri eller skattepliktig. For ansatt er selvfølgelig de skattefrie naturalytelsene de mest verdifulle. Men dersom ansatt mottar en skattepliktig naturalytelse, blir kostnaden det man må betale i skatt. Dette er oftest mer lønnsomt enn å måtte bruke skattlagt lønn til å dekke samme ytelse.

I tillegg har flere av de skattepliktige naturalytelsene gunstige verdsettelsesregler. Spesielt her kan nevnes dekning av mobiltelefon og bredbånd, som nevnt nedenfor. Dette får igjen betydning for både skatt og arbeidsgiveravgift.

Sett med arbeidsgivers øyne

En arbeidsgiver som tilbyr naturalytelser vil spare feriepenger på verdien av naturalytelsen. Dette gjelder både de skattefrie og de skattepliktige ytelsene. Dersom naturalytelsen er skattefri, spares også arbeidsgiveravgift. Det må derimot avsettes arbeidsgiveravgift av verdien av de skattepliktige naturalytelsene.

Husk å tenke på feriepengene og pensjonen

Det gis ikke feriepenger på naturalytelser. Dette er viktig å ha i bakhodet når man avtaler lønn i form av naturalytelser. Mange arbeidsgivere holder også verdien av naturalytelser utenom pensjonsgrunnlaget i pensjonsavtalen de har med de ansatte. Les mer om hvorfor du bør gi dine ansatte god pensjon.

Noen gunstige frynsegoder

Nedenfor har jeg tatt ut et lite knippe av naturalytelser som jeg oppfatter som gunstige, både for arbeidstakeren og for arbeidsgiveren.

Vaskehjelp, barnepass og andre gjøremål i hjemmet

Ved å tilby slike frynsegoder tilbyr man sine ansatte mer fritid. Det man må være klar over er at slike naturalytelser er skattepliktig for den ansatte. Arbeidsgiver må trekke skatt av verdien, og betale arbeidsgiveravgift av samme beløp.

For den ansatte, så vil kostnaden være den skatten som faller på frynsegodet arbeidsgiver betaler. Som nevnt over vil det være mer lønnsomt enn å måtte bruke skattlagt lønn for å selv betale for slike ytelser.

Kantineordning

Rimelig kantine som tilbys ansatte er et skattefritt velferdstiltak. Vær imidlertid klar over at om kantinen skal være skattefri for de ansatte så må de selv betale en andel av arbeidsgivers utgifter. I betjente kantiner må de ansatte trekkes for råvarekostnaden. Tilbys i stedet en enklere kantineordning hvor de ansatte i all vesentlighet selv smører mat, holder det imidlertid å trekke for cirka halvparten av arbeidsgivers kostnader til mat. Utgifter til kaffe, te, melk, juice og frukt kan dekkes skattefritt uansett og dermed holdes utenom regnestykket over.

Trening

Mange arbeidsgivere ser seg tjent med å investere i ansattes helse ved dekning av treningsutgifter. Slik dekning kan være både skattefritt og skattepliktig. Personlige medlemskort/medlemskap er ikke et skattefritt velferdstiltak. Arbeidstaker må skattlegges for det arbeidsgiver betaler. Arrangeres det i stedet fellestreninger for de ansatte, kan det sees på som et skattefritt velferdstiltak. For eksempel egne fellestimer i et treningssenter, eventuelt at det engasjeres en instruktør/trener til fellestrening i bedriftens lokaler. Treningsfasiliteter i bedriftens lokaler er også skattefritt.

For yrkesgrupper med belastende arbeidsoppgaver er det også mulig å dekke treningsordninger hvor hensikten er å forebygge skader eller belastningslidelser. Dette kan eksempelvis være trening med fysioterapeuter, massasje og lignende ordninger.

Forsikringer

Alle arbeidsgivere må tegne yrkesskadeforsikring på ansatte. Bedrifter som er sårbare med hensyn til sykemeldinger, og i særdeleshet langtidssykemeldinger, bør vurdere å tegne helseforsikring på sine ansatte, det kan være med på å begrense sykefraværet betraktelig.

Utdanning

Å få dekket utdanning av arbeidsgiver er kanskje en av de mest gunstige naturalytelsene vi har i skatteretten. Når arbeidsgiver dekker utdanning på høyskoler, universitet eller lignende, er det skattefritt når:

  • Utdanningen gir kompetanse i nåværende eller fremtidig stilling hos nåværende arbeidsgiver
  • Utdanningen gjennomføres på inntil 4 semestre, maksimalt 20 måneder, beregnet ut fra et fulltidsstudium (ved deltidsstilling forlenges kravet forholdsmessig)
  • Arbeidstakeren har vært ansatt i heltidsstilling minst ett år før utdanningen starter (ved deltidsstilling forlenges kravet forholdsmessig)

Så lenge disse vilkårene er oppfylt er det ikke satt noe tak på hvor dyr utdanningen er, så lenge det som dekkes er faktiske utdanningskostnader.

Mobil og bredbånd

Dekning av abonnement på mobiltelefon og bredbånd er skattepliktig. Skatteplikten er imidlertid begrenset til kr 4.392 pr år når arbeidstaker har behov for å få dekket dette i forbindelse med jobben.

Hvorfor ikke utnytte gavereglene nå i lønnsoppgjøret?

Gaver til ansatte er også en gunstig naturalytelse, og som også er skattefri i noen sammenhenger. Det kan gis skattefrie gaver i følgende anledninger og grenser:

Tjenestetid i minst 20 år og deretter hvert tiende år kr 8.000
Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25 kr 4.000
Arbeidstaker gifter seg kr 4.000
Arbeidstaker fyller 50 år og deretter hvert tiende år kr 4.000
Arbeidstaker slutter etter minimum 10 år i bedriften eller går av med pensjon kr 4.000
Andre gaver i løpet av året kr 5.000


Det er ikke noe krav at disse gavene gis som en generell ordning i bedriften. Du kan gi gaver til hvem du vil i virksomheten, og må ikke gi til alle. Med unntak av det siste gavebeløpet på kr 5.000, er du likevel avhengig av at gaven gis i de angitte anledningene.

Med hensyn til gavegrensen på kr 5.000 står du mer fritt. Denne gavegrensen kan brukes på «hva som helst», så fremt det er en naturalytelse eller refusjon etter regning. I og med at gavegrensen er på kr 5.000, gir det arbeidsgivere en god fleksibilitet i lønnsoppgjøret.

De nye gavereglene er også omtalt i dette blogginnlegget.

Øvrige skattefrie naturalytelser

Det finnes mange naturalytelser, det er bare fantasien som setter grenser. De skattefrie naturalytelsene er noe mer begrenset, men jeg nevner her blant annet:

  • Personalrabatter opp til 8.000 kr årlig
  • Avisabonnement
  • Firmaturer og julebord
  • Parkering samt ladestasjon for elbiler på arbeidsstedet

FAQ - Ofte stilte spørsmål om frynsegoder

Kan frynsegoder konkurrere med høyere lønn?

Det kan være gunstig for både arbeidsgiver og arbeidstaker å velge en naturalytelse fremfor lønnsøkning eller fremfor deler av en lønnsøkning. Naturalytelser kan bestå av både varer og tjenester.

Hvorfor velge frynsegoder fremfor lønn?

Hvor gunstig det er med naturalytelser avhenger, naturlig nok av om denne er skattefri eller skattepliktig. For den ansatte så er selvfølgelig de skattefrie naturalytelsene de mest verdifulle. Mottar du en skattepliktig naturalytelse, blir din kostnad det du må betale i skatt. Dette er normalt mer lønnsomt enn å måtte bruke skattlagt lønn til å dekke samme ytelse.

Hvorfor ikke utnytte gavereglene nå i lønnsoppgjøret?

Gaver til ansatte er også en gunstig naturalytelse, og som også er skattefri i noen sammenhenger.

Hvilke skattefrie naturalytelser?

Det finnes mange naturalytelser, det er bare fantasien som setter begrensningene. De skattefrie naturalytelsene er imidlertid noe mer begrenset, men jeg nevner her blant annet: Personalrabatter opp til 8.000 kr årlig, Avisabonnement, Firmaturer og julebord, Parkering samt ladestasjon for elbiler på arbeidsstedet.

Azets hjelper deg

Har du behov for å lære mer om naturalytelser, eller avtale en gjennomgang av dine naturalytelser? Ikke nøl med å ta kontakt.

Et godt program for frynsegoder er med på styrke arbeidstakernes motivasjon og tilhørighet til arbeidsgiver, og dermed et godt verktøy for å beholde gode medarbeidere.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.