Derfor bør du gi dine ansatte god pensjon

Lønn & HR | 05.02.2018

av Marit Vistekleiven

** Oppdatert 09.03.2021 av Tormod Johansen 

Et effektivt virkemiddel for å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver er faktisk å ha gode forsikrings- og pensjonsordninger. Har du som leder vurdert å endre ordningene dere har i din bedrift?

Kanskje du er usikker på om dere betaler inn korrekt beløp til pensjonssparing og ellers overholder lovverket? Her får du det du trenger å vite – og svar på de 7 spørsmålene kundene våre oftest stiller om pensjon.

Etter å ha lest denne teksten håper jeg dermed at du er litt tryggere på hva du er pålagt og hvilke spillerom du har som arbeidsgiver.

En god pensjonsordning er attraktivt for de ansatte

Å rekruttere og lære opp nye medarbeidere er langt mer kostbart enn å beholde de du allerede har. Bruk en god pensjonsordning som et virkemiddel for å beholde ansatte. Du har en del spillerom når du vurderer en endret avtale. Det kan spares inntil 7 prosent av lønn opptil 12 G og det er mulig med et tilleggsinnskudd på inntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12G.

Det er også mulig å starte sparingen fra første krone.

Vurderer du å tilby dine ansatte en bedre avtale, er det viktig at du tenker igjennom hvordan du ønsker at den nye avtalen skal slå ut. Ta stilling til om du ønsker at avtalen skal komme best ut for de som har redusert stilling eller lav lønn, om du ønsker bedre sparing for den gruppen ansatte som har lønn over 7,1 G (719.592, kroner), eller om du ønsker at endringen skal være lik for alle.

Det er også mulig å ha avtale om at de ansattes skal betale et såkalt medlemsinnskudd. Dette må trekkes i den ansattes lønn, og kommer i tillegg til bedriftens sparing. Den ansattes andel kan være på maksimalt 4 prosent og heller ikke overstige bedriftens prosentvise sparing.

Vil du ha konkrete eksempler på hvordan en forbedret løsning vil slå ut for en ansatt, er det bare å ta kontakt med din pensjonsleverandør som vil sette opp noen eksempler for deg.

Personalforsikringer – et gode både for den ansatte og bedriften

I tillegg til den lovpålagte yrkesskadeforsikringen kan dere tilby andre forsikringer som et gode til deres ansatte. Bedrifter med gode forsikringsordninger viser at de tar ansvar for sine ansatte og deres pårørende, også utenfor arbeidstiden.

Kollektive forsikringsavtaler er ofte rimeligere enn å skulle tegne tilsvarende avtale privat.

En helseforsikring vil gi garanti for rask behandling og eventuell operasjon ved sykdom og skade. Vil det være kritisk for din virksomhet om visse av dine ansatte blir langvarig syke? Da bør du vurdere å tilby helseforsikring! En gruppelivsforsikring er en livsforsikring som gir utbetaling til etterlatte ved ansattes død, forsikringen gjelder uansett dødsårsak og på jobb og privat.

Obligatorisk tjenestepensjon – hvordan er reglene?

Obligatorisk tjenestepensjon ble innført i 2006 som en plikt for så godt som alle bedrifter. I 2017 startet et arbeid med å fornye denne loven. Foreløpig høringsutkast viser at det er snakk om å ta vekk den nedre 12-månedersgrensen for medlemskap, samt åpne for at ansatte selv kan velge å samle sin pensjonskapital hos en selvvalgt pensjonsleverandør. Høringsutkastet estimerer at å fjerne 12 månedersregelen alene kan gi arbeidsgivere en kostnadsøkning på 300 millioner kroner årlig.

De 7 oftest stilte spørsmålene om pensjon

De aller fleste arbeidsgivere har valgt en innskuddsbasert løsning, da dette gir mest forutsigbarhet på kostnadene. Her er noen av de spørsmålene som våre kunder ofte stiller oss om OTP:

1. Når må jeg etablere pensjonsavtale?

Du må etablere en avtale innen 6 måneder fra du har plikt til en slik avtale i henhold til OTP-loven og Innskuddspensjonsloven. Reglene er enkle:

  • Du har minst to ansatte i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør minst 75 prosent stilling, eller
  • Du har minst en ansatte uten eierinteresser med minst 75 prosent stilling, eller
  • Du har flere ansatte som hver har minst 20 prosent stilling og som samlet arbeider minst 2 årsverk

2. Skal jeg betale pensjon for lærlinger?

Ja, du skal betale pensjon for alle ansatte som er fylt 20 år og som arbeider minimum 20 prosent stiling. Er din lærling over 20 år vil du betale pensjon for vedkommende.

3. Må jeg betale pensjon på bonus?

OTP-loven er ikke tydelig på hva som inngår i lønnsbegrepet. Hovedtanken er at det skal betales innskudd av alt som regnes som en fast lønn eller faste tillegg. Bonusutbetaling skal ikke være med i pensjonsgrunnlag hvis de må regnes som uregelmessige og noe de ansatte ikke kan påregne som en del av sitt lønnsgrunnlag. Utbetaler du jevnlige bonuser som har en varig karakter og som er en ikke uvesentlig andel av samlet lønn, er dette en del av pensjonsgrunnlaget.

4. Er det riktig å ta med overtidsgodtgjørelsen i pensjonsgrunnlaget?

Overtidsgodtgjørelse og andre varierende tillegg er ikke noe du er forpliktet til å gi pensjonssparing på. Dere kan imidlertid gi dette som et ekstra gode, avtalt i ansettelsesavtaler, personalhåndbok eller tariffavtale.

5. Må jeg melde inn en midlertidig ansatt?

Her vil reglene variere avhengig av pensjonsleverandøren, noen krever at alle ansatte registreres inn i portalen umiddelbart og andre ikke. Uansett regel vil det dere har betalt inn på ansatte som slutter innen 12 måneder gå inn i bedriftens innskuddsfond og benyttes ved betaling av fremtidige fakturaer.

6. Hva skjer når ansatt har vært sykmeldt i 12 måneder?

Du skal ikke melde ut ansatte som har nådd maksdato for sykepenger, men søke om innskuddsfritak. Dette er en forsikringsordning som ligger i alle pensjonsavtaler og som gjør at bedriften blir fritatt for videre innbetaling av innskudd.

7. Må pensjonsportal ajourføres manuelt?

Nei, hvis du vedlikeholder pensjonsportalen manuelt så er det mest sannsynlig unødvendig arbeid. De aller fleste pensjonsleverandører har løsninger for direkte filimport mellom lønnssystem og pensjonsportal.

Sitter du igjen med spørsmål eller trenger du bistand i år etablere nye, gode ordninger i dine bedrift? Vi er et ledende kompetansemiljø innenfor lønn og HR som vil hjelpe deg gjennom prosessen. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bidra.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Om Marit Vistekleiven

Marit har jobbet som senior HR-rådgiver i Azets' rådgiverteam. Hun har bakgrunn som HR-leder og jobber blant annet med arbeidsrett, operativt personalarbeid, ledertrening og mye mer.