Søk om endring i forskuddsskatten

Regnskap | 20.01.2020

av Stein Morten Minstemann Søberg Olsen

Har selskapet ditt fått forskuddsskatt som ikke vil være i samsvar med årets forventede resultat? Da kan du søke om å få endret forskuddsskatten. 

Søknad om endring av forskuddsskatt

Skatteetaten tar utgangspunkt i fjorårets skatteoppgjør når de beregner forskuddsskatten til selskapet ditt – dersom dette blir feil har du mulighet til å endre den.

Forskuddsskatt innebærer at staten krever inn skatt for forrige inntektsår – før skatteligningen er ferdig. For aksjeselskaper og øvrige upersonlige skattytere kommer regningen i januar hvert år. Den forfaller over to terminer, 15. februar og 15. april.

Dersom forventet resultat er lavere enn forskuddsskatten (som er basert på fjorårets skatteoppgjør) vil forskuddsskatten sannsynligvis være for høy, og det kan være en unødvendig likviditetsutfordring å betale hele denne til forfall.

Har du betalt mer i forskuddsskatt enn utlignet skatt vil selskapet få tilbake det overskytende beløpet når skatteoppgjøret kommer. Dette er en uhensiktsmessig plassering av likvide midler, og vi anbefaler deg å sende inn søknaden om endring av eller krav om forskuddsskatt. Skjemaet kan sendes inn i perioden 8. januar 2020 til 1. september 2020. Etter vår oppfatning bør alle som har fått utskrevet forskuddsskatt som er betydelig mer enn forventet sende inn dette skjemaet. 

Azets kan hjelpe deg

Ønsker du å vite mer, eller har du spørsmål knyttet til dette temaet? Vi i Azets har god erfaring fra dette og bistår deg gjerne med denne innsendelsen, ta kontakt med din rådgiver eller kontakt oss her. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Stein Morten Minstemann Søberg Olsen

Stein Morten er spesialrådgiver i SME-avdelingen i Oslo, med lang fartstid i selskapet. Før han begynte i Azets jobbet han 16 år i EY. Han har revisjonsutdanning fra BI.