Få bedre likviditet ved å endre forskuddsskatten

Regnskap | 20/01/2021

av Stein Morten Minstemann Søberg Olsen

 

COVID-19 har påvirket de fleste selskap og for mange er muligheter til å forbedre likviditeten gull verdt. Utover myndighetenes ordninger er det flere muligheter du kan se nærmere på selv. For aksjeselskap og andre upersonlige skattytere er et godt eksempel på dette forskuddskatten.

Søknad om endring av forskuddsskatt for aksjeselskap

Skatteetaten tar utgangspunkt i fjorårets skatteoppgjør når de beregner forskuddsskatten til selskapet ditt – dersom dette blir feil har du mulighet til å endre den.

Forskuddsskatt innebærer at staten krever inn skatt for forrige inntektsår – før skatteligningen er ferdig. For aksjeselskaper og øvrige upersonlige skattytere kommer regningen i januar hvert år. Den forfaller over to terminer, normalt 15. februar og 15. april. I fjor utsatte myndighetene betalingsfristen for andre termin til 1. september. Det kan godt hende de gjør noe lignende i år også, men dette påvirker ikke hvor mye de beregner at du skal betale.

Dersom forventet resultat er lavere enn forskuddsskatten (som er basert på fjorårets skatteoppgjør) vil forskuddsskatten sannsynligvis være for høy, og det kan være en unødvendig likviditetsutfordring å betale hele denne til forfall.

Har du betalt mer i forskuddsskatt enn utlignet skatt vil selskapet få tilbake det overskytende beløpet når skatteoppgjøret kommer. Dette er en uhensiktsmessig plassering av likvide midler, og vi anbefaler deg å sende inn søknaden om endring av eller krav om forskuddsskatt. Skjemaet kan sendes inn i perioden 8. januar 2021 til 1. september 2021. Etter vår oppfatning bør alle som har fått utskrevet forskuddsskatt som er betydelig mer enn forventet sende inn dette skjemaet. 

Azets kan hjelpe deg

Ønsker du å vite mer, eller har du spørsmål knyttet til dette temaet? Vi i Azets har god erfaring fra dette og bistår deg gjerne med denne innsendelsen, ta kontakt med din rådgiver eller kontakt oss her. 

Om Stein Morten Minstemann Søberg Olsen

Stein Morten er spesialrådgiver i SME-avdelingen i Oslo, med lang fartstid i selskapet. Før han begynte i Azets jobbet han 16 år i EY. Han har revisjonsutdanning fra BI.