5 tips til god kriseledelse

Strategi og ledelse | 12.03.2020

av Dag Henning Kleven

"En krise er en vanskelig situasjon, et avgjørende vendepunkt eller en plutselig forandring", i følge Store Norske Leksikon. Ordet krise kommer av det latinske ordet crisis og kan oversettes til plutselig forandring, avgjørende vending eller skjebnesvanger forstyrrelse, skal vi tro Wikipedia. 

Driver du en bedrift i dag vil du utvilsomt oppleve dagens situasjon som en krise – uavhengig av om du er direkte eller indirekte berørt. Vi blir alle berørt av coronasituasjonen på kort eller lang sikt! 

Å lede i krise – 5 gode råd

Så, hva gjør du nå når krisen har rammet oss for fullt? Vi har satt opp 5 tips som forhåpentligvis kan være til hjelp: 

  1. Få oversikt: Pust med magen og få oversikt over situasjonen. Hvordan og på hvilke måter rammes du? Har du ansatte som ikke kommer på jobb, varer som ikke blir levert eller kunder som avbestiller ordre? Ofte sier dette seg selv, men vi vet at det har en effekt å skrive dette ned før du går til punkt 2. 

  2. Analyser situasjonen: Hvilken konsekvenser fører de ulike situasjonene til? I hvilken grad rammes du nå? Hvor stor er sannsynligheten for at du rammes på kort eller lang sikt? Når det gjelder avbestillinger, for eksempel, bør du se på situasjonen akkurat nå og sette opp ulike nivåer  av avbestillinger. Du vil nå sitte med en oversikt over ulike scenarioer. Det at du faktisk gjør denne øvelsen har en egenverdi dersom situasjonen skulle tilspisse seg, men du skal også bruke den helt konkret i punkt 3. 

  3. Tiltak: Gitt dagens situasjon og sannsynlighet for at scenariene inntreffer, må du ha noen verktøy for å møte de ulike situasjonene. Når inntekten svikter, hvordan kan du sikre at du beholder noen av inntektene? Kan varer og tjenester selges andre steder? Deretter må du umiddelbart ta kontakt med dine leverandører for å få til en ordning, slik at varene du ikke får solgt, ikke fortsetter å komme. Videre må du se på hva en inntektssvikt har å si for kostnadene: Start med de store kostnadspostene og se på alle muligheter for å redusere disse. Snakk med de ansatte og vurder permittering. Har du husleie, snakk med huseier. Har du varekostnad, snakk med leverandøren. Slik jobber du deg igjennom kostnadsbasen for å tilpasse denne til inntektssvikten. Når oversikt er klar, kan du prioritere og gå til punkt 4. 

  4. Gjennomføring: Du skal fortsatt puste med magen, men som leder må du også vise handlekraft når krisen inntreffer. Det er en stor risiko for å handle overilt. For å unngå dette, bør du følge punktene over, slik at du gir deg selv en mulighet til å få oversikt, analysere og vurdere tiltak – før du iverksetter. Da er sjansen større for å lykkes. 

  5. Sist, men aller viktigst når krisen inntreffer: Ta vare på menneskene rundt deg! Det er lettere å møte en krise sammen med gode kolleger og støttespillere. Tar du med de ansatte på råd, selv om det kan ramme dem spesielt hardt, kan dere møte krisen samlet. Som leder går du inn i en tøff tid, med tøffe beslutninger som skal tas.

Forsøk å gjøre det enklest mulig for deg selv, slik at du greier å stå løpet helt ut.


Og du: Ikke glem å spørre om hjelp!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Dag Henning Kleven

Dag Henning har i mange år jobbet med forretningsutvikling og vekst. Han har hatt internasjonale jobber i Sony Corp og Checkpoint System før han kom til Azets i 2014 som salgssjef. I dag leder han området Forretningsutvikling i Azets hvor han jobber tett med ulike partnere og kunder for å utvikle nye forretningsområder.