Egen pensjonskonto: Fristen for å ta de gode valgene nærmer seg

Lønn & HR | 06.04.2021

av Tormod Johansen

Alle ansatte som har innskuddspensjon hos sin arbeidsgiver fikk i februar sin egen pensjonskonto. Totalt er det ca 1,5 millioner ansatte som nå har fått sin egen pensjonskonto.

Egen pensjonskonto gir ansatte større fleksibilitet, billigere pensjon og dermed mer igjen for hver sparte pensjonskrone samt bedre oversikt over din samlede pensjonssparing. 

I forbindelse med innføringen av egen pensjonskonto har ansatte noen valgmuligheter. Disse valgene kan tas innenfor en valgperiode som går fra 1. februar til og med 30. april 2021. Ønsker du å ta valg bør du med andre ord snart gjør det. 

Her får du en oversikt over de valgene du nå kan ta, og ikke minst hvor du gjør det. 

 

Hva er egen pensjonskonto og hvem får det?

Først en liten oppfriskning av hva egen pensjonskonto er. 

Ansatte som har innskuddspensjon hos sin nåværende arbeidsgiver og for nyansatte i en bedrift med innskuddsordning etter 1. januar 2021 har fått egen pensjonskonto. Denne kontoen er opprettet hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. 

Tanken bak egen pensjonskonto er å samle all pensjonssparing fra innskuddsbasert pensjon, ved at aktiv pensjonssparing i nåværende arbeidsforhold samt oppspart pensjon fra tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis) samles på en konto - din egen pensjonskonto. 

Samling av pensjonen hos arbeidsgivers pensjonsleverandør gir deg etter all sannsynlighet lavere kostnader. Du slipper administrasjonsgebyrene, samt at arbeidsgiver ofte har lavere kostnader til forvaltning enn det som gjelder for pensjonskapitalbevisene. 

Les mer om hva som skjer med pensjonen din

 

Hva er et pensjonskapitalbevis? 

Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver hvor du hadde innskuddspensjon. Pensjonskapitalbeviset utstedes når du slutter i jobben og inneholder det som arbeidsgiver har betalt inn på din tjenestepensjon mens du har vært ansatt. Hvis du har hatt flere arbeidsgivere, kan du ha flere pensjonskapitalbevis. 

Du betaler både administrasjonskostnader og forvaltningskostnader for disse pensjonskapitalbevisene.

 

Disse arbeidstakerne får ikke egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto omfatter ikke alle arbeidstakere. Som nevnt over så er egen pensjonskonto forbehold de som har innskuddsbasert pensjon. 

Det betyr at følgende ikke har fått egen pensjonskonto: 

 • Ansatte i offentlig sektor, stat og kommune 
 • Ansatte i privat sektor som har foretakspensjonsordning eller hybridpensjon
 • Ansatte i privat sektor som har hybridpensjon
 • Arbeidsledige
 • Alderspensjonister
 • Uførepensjonister som ikke er yrkesaktive og som dermed ikke har innskuddspensjonHva skjer og hvilke valgmuligheter har du?

Innføring av egen pensjonskonto gir deg som ansatt flere muligheter. 

Utgangspunktet er at samling av tidligere pensjonskapital skjer automatisk på din egen pensjonskonto hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør.  

Samtidig er det ikke ment at du skal tvinges til å samle pensjonskapitalen på denne egne pensjonskontoen eller samle pensjonskapitalen hos arbeidsgivers pensjonsleverandør. Du har derfor fått noen valgmuligheter. 

 

Reservasjons- og valgperiode 

Det er innført en reservasjonsperiode/valgmulighetene som går fra 1. februar og til og med 30. april 2021. I denne perioden kan ansatte ta noen viktige valg for egen pensjonskonto.

 

I praksis har du fire valg: 

 1. Sitte stille i båten, og ikke gjøre noen ting.
  Da vil dine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere samles etter 1 mai. Denne samlingen gjøres på din egen pensjonskonto du har hos nåværende arbeidsgivers valgte pensjonsleverandør, og vil skje i løpet av 2021. 
 2. Fremskynde samlingen før fristens utløp 30. april 2021.
  Da starter flytteprosessen før fristens utløp 1 mai. Velger du dette alternativet vil du få samlet pensjonskapitalbevisene på din pensjonskonto i løpet av en måned. 
 3. Flytte pensjonen til en selvvalgt pensjonsleverandør.
  Dersom du ønsker å ha pensjonskonto hos en annen pensjonsleverandør enn arbeidsgivers, må du selv ta direkte kontakt med selskapet. Da kan du flytte både nåværende innskuddspensjon og gamle pensjonskapitalbevis til denne selvvalgte leverandøren. Dette bør du gjøre før 1. mai for å unngå samling hos arbeidsgivers pensjonsleverandør først. Du vil få en kompensasjon til dekning av forvaltningskostnader for arbeidsgivers andel av pensjonen. 
 4. Reservere deg mot flytting av alle eller enkelte pensjons- kapitalbevis.
  Ved reservasjon blir pensjonskapitalbevisene fra dine tidligere arbeidsforhold bli liggende der de ligger i dag. 


Hvorfor bør du ta valg nå? 

Det er flere fordeler med å ta valg for egen pensjon nå. 

 1. Du får bedre oversikt over din samlede pensjonskapital
 2. Ved å aktivt velge samling før 1. mai får du raskere oversikt og kan raskere ta valg for egen pensjonssparing 
 3. Du får sannsynligvis en del lavere kostnader, som medfører mer pensjon for hver sparte krone 
 4. Velger du selvvalgt pensjonsleverandør får du ofte et bredere utvalg av sparealternativer og derfor en bedre mulighet til å tilpasse pensjonssparingen din enn det du har i arbeidsgivers pensjonsavtale 

Valgene om å reservere deg eller å velge en selvvalgt pensjonsleverandør kan også tas på et senere tidspunkt. Gjør du det etter 1. mai 2021, tas valgene for den sammenslåtte pensjonskapitalen. 

 

Hvor finner jeg min egen pensjonskonto og hvor kan valgene tas? 

Din egen pensjonskonto finner du hos din pensjonsleverandør (arbeidsgivers eller selvvalgt) samt hos Norsk Pensjon. 

Valgene om å reservere deg eller å fremskynde samlingen av pensjonskapitalbevis må uansett tas hos Norsk Pensjon på siden; www.norskpensjon.no

Denne siden kan også nås ved å logge deg inn til din pensjonsleverandør, som har link til Norsk Pensjon. 

Ønsker du å benytte en selvvalgt pensjonsleverandør, må du selv ta kontakt med denne. Når kundeforholdet er opprettet sørger denne pensjonsleverandøren for at du får flyttet din egen pensjonskonto fra arbeidsgivers pensjonsleverandør til denne selvvalgte leverandøren. Denne leverandøren vil da fremkomme hos Norsk Pensjon. 

 

Hva er arbeidsgivers rolle i forbindelse med egen pensjonskonto? 

Har du som arbeidsgiver noe ansvar når dine ansatte nå får sin egen pensjonskonto? Svaret på det er, ja! 

Innskuddspensjonsloven pålegger arbeidsgiver et betydelig ansvar for å informere ansatte om betydning av innføring av egen pensjonskonto og de valgene ansatte nå kan ta. I tillegg pålegges arbeidsgivere et løpende ansvar for å holde ansatte oppdatert og bevisste på egen pensjon. 

Les mer om dine plikter som arbeidsgiver

 

Egen pensjonskonto 

I forbindelse med innføringen av egen pensjonskonto skal du som arbeidsgiver blant annet informere om:

 • at pensjonskapitalbevis samles på de ansattes egen pensjonskonto​
 • muligheten til å reservere seg mot at dette gjøres 
 • hvilke pensjonskapitalbevis som blir overført, herunder saldo og hvilken leverandør disse forvaltes hos 
 • hvilke investeringsvalg og kostnader som finnes hos arbeidsgivers pensjonsleverandør 
 • virkningen av overføringen med tanke på kostnader og investeringsvalg
 • mulighet til å velge egen pensjonsleverandør

 

Generell og løpende informasjon 

I tillegg har arbeidsgiver et løpende informasjonsansvar om valgt pensjonsordning: 

 • Informasjon til nyansatte samt gjennom medlemstiden - informasjon om 
  • investeringsvalg i den valgte pensjonsavtalen 
  • risiko
  • forventet avkastning
  • kostnader​
 • For ansatte som har «få år igjen til uttak av pensjon» 
  • informasjon om risikoreduserende tiltak 
 • Retten til å inngå avtale med selvvalgt leverandør​
 • Reservasjonsrett for tilflyttet pensjonskapital 
 • Om eventuelle endringer i pensjonsavtalen 

 

Oppsummering

Den første fristen for å ta velfunderte og gode valg for egen pensjonskapital nærmer seg. Ønsker du å reservere deg eller fremskynde samlingen av kapitalen bør du gjøre det før 1. mai. 

Du har likevel anledning til å ta disse valgene i etterkant, men da er prosessen med å samle pensjonen på din pensjonskonto hos arbeidsgivers pensjonsleverandør startet. Valgene du tar senere tar gjelder i så fall samlet for den tilflyttede pensjonskapitalen. 

Jeg håper at både du som arbeidsgiver og du som ansatt har fått en god oversikt over de valgmulighetene som nå gjelder. 

Vil du ha mer informasjon? Se vårt gratis informasjonwebinar om pensjon.

Har du likevel spørsmål, ta gjerne kontakt med oss i Azets. Vi har et meget dyktig kompetansemiljø innenfor lønn og HR – og vi står klare til å hjelpe. 

post author

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.