Hva skjer med pensjonen din fra 2021?

Lønn & HR | 02.11.2020

av Tormod Johansen

Det skjer mye på pensjonsfronten i 2021!

Fra 2021 har myndighetene endelig endret pensjonsreglene - og har nå kommet med endringer i pensjonsregelverket som skal gjøre alle mer bevisste på egen pensjonssparing samt legge til rette for at du får best mulig pensjon den dagen du pensjoneres.

Fra 2021 er disse pensjonsreglene innført:

  1. Du får det som kalles egen pensjonskonto
  2. De som skifter jobb ofte får med seg opptjent pensjonskapital
  3. Arbeidsgivere får et mye større ansvar for å informere ansatte om pensjon

Det blir bedre for deg som skifter jobb hyppig, og alle får en egen pensjonskonto.

Pensjon er et vanskelig og uoversiktlig tema. Vet du hvor mye du får i pensjon den dagen du går av? Og sparer du bevisst til pensjon? Og hvordan håndterer bedriften din pensjonen til de ansatte? Jeg tipper de fleste ikke tenker så mye over det før de nærmer seg pensjonsalder.

Hva er egen pensjonskonto?

Egen pensjonskonto er en konto der du som i dag har innskuddspensjon får samlet sparingen hos nåværende arbeidsgiver samt tidligere oppsparte pensjonsmidler fra innskuddsbaserte pensjonsordninger fra tidligere arbeidsgivere (det som kalles pensjonskapitalbevis - PKB).

Dette gjelder derfor kun deg som er ansatt i en  privat bedrift som har innskuddspensjon.

Formålet med å samle pensjonsopptjeningen (pensjonskapitalbevisene) på en slik konto er å gjøre pensjonsparingen “billigere” ved at pensjonskapitalen forvaltes mer effektivt og med lavere kostnad enn i dag, og på den måten bidra til at du får mer i pensjon. Du får også en bedre oversikt over din samlede pensjonskapital når pensjonen samles på ett sted.

Fripoliser fra ytelsespensjon, offentlig pensjonsopptjening samt private spareprodukter inngår ikke i denne pensjonskontoen.

 

Pensjonskontoen opprettes i utgangspunktet i arbeidsgivers pensjonsordning

Som hovedregel opprettes pensjonskontoen hos den pensjonsleverandøren din nåværende arbeidsgiver har. Det betyr at dine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold flyttes over til denne kontoen, med mindre du reserverer deg mot dette (se nedenfor).

Arbeidsgiver skal betale administrasjons- og forvaltningskostnader for den nåværende aktive opptjeningen, samt administrasjonskostnader for den pensjonskapitalen som flyttes inn på kontoen fra tidligere arbeidsforhold (PKB). Du må likevel selv betale for forvaltningen av kapitalen som gjelder tidligere pensjonskapitalbevis.

 

Du kan velge en annen pensjonsleverandør for din pensjonskonto

Dersom du ikke ønsker å ha pensjonskonto hos din nåværende arbeidsgiver, står du fritt til å velge en annen pensjonsleverandør for pensjonskontoen din. Velger du det, flyttes både den løpende pensjonsavtalen og de gamle pensjonskapitalbevisene til denne selvvalgte kontoen.

Arbeidsgiver skal likevel betale din andel av innskuddet til sin egen pensjonsleverandør. Det er laget en «motor» som skal sørge for utveksling av pensjon mellom de ulike pensjonsselskapene slik at dine penger flyttes til riktig konto.

Velger du egen pensjonsleverandør må du selv dekke kostnader til administrasjon og forvaltning, både for nåværende og tidligere opptjening. Men du skal få en standardisert kompensasjon fra din arbeidsgiver til dekning av forvaltningskostnader for nåværende opptjening hos arbeidsgiver. Det betyr at du i disse tilfellene selv må betale administrasjonskostnadene for hele pensjonskapitalen.

 

Reservasjonsrett

Det legges opp til at du kan reservere deg mot å få overført pensjonskapitalbevisene fra tidligere arbeidsforhold til pensjonsordningen hos nåværende arbeidsgiver.

Dette fører til at pensjonskapitalbevisene blir liggende hos de pensjonsleverandørene du har i dag.

Du kan likevel i reservasjonsperioden velge pensjonskonto hos en selvvalgt pensjonsleverandør.

Når reglene trer i kraft har du derfor tre valg:

  1. Ikke gjøre noen ting. Da flyttes alle dine pensjonskapitalbevis inn i nåværende arbeidsgivers innskuddspensjon etter fristen for reservasjon eller når du gir «klarsignal».
  2. Velge egen pensjonsleverandørDu må aktivt velge egen pensjonsleverandør innenfor fristen på 3 måneder - hvis ikke flyttes pensjonskapitalbevisene inn i arbeidsgivers pensjonsordning. Du kan likevel velge egen pensjonsleverandør i etterkant.
  3. Reservere deg. Det får den konsekvens at alle dine pensjonskapitalbevis blir værende der de er i dag.

 

Kortere arbeidsforhold og hyppige jobbskifter? Nå får du med deg pensjonssparingen!

I dagens regelverk i innskuddspensjonsloven er det slik at du mister opptjent pensjonskapital dersom arbeidsforholdet har vart kortere enn 12 måneder. Har du i samme periode blitt trukket i lønn til medlemsinnskudd pensjonsordningen «ryker» også disse opptjente midlene med.

Dette endres fra 1. januar 2021! Fra neste år skal du få med deg opptjent pensjonskapital uavhengig av lengden på arbeidsforholdet. Har du vært ansatt hos en arbeidsgiver «bare» i 9 måneder får du likevel med deg pensjonssparingen.

Dette er godt nytt for de som har hyppige jobbskifter, vikarer, midlertidig ansatte, og lignende.

 

Din informasjonsplikt som arbeidsgiver skjerpes

Arbeidsgivere får et utvidet informasjonsansvar, sammenliknet med dagens regler. Både i forbindelse med innføringen av egen pensjonskonto, men også løpende informasjon gjennom ansettelsesforholdet. Det skal også gis informasjon før nyansettelser.

 Les mer: Derfor bør du gi dine ansatte god pensjon

Informasjon til ansatte i forbindelse med egen pensjonskonto

Arbeidsgiver må informere de ansatte om egen pensjonskonto samt at pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere nå samles på én pensjonskonto. Det skal også informeres om hva dette innebærer for den ansatte.

 

Løpende informasjon

Arbeidsgiver har en plikt til å gi både nyansatte informasjon, samt å sørge for en løpende informasjon om pensjonsordningen gjennom ansettelsesforholdet.

Det skal blant annet gis informasjon om:

  •         Hvilket investeringsvalg som er valgt for pensjonsordningen
  •         Risiko i forbindelse med valgt investeringsprofil
  •         Forventet avkastning
  •         Kostnader

Det skal informeres om risikoreduserende tiltak når et medlem har få år igjen til uttak av pensjon.

Føler du at du har god kontroll på bedriftens pensjonsordning, eller sitter du igjen med noen spørsmål? Azets har et ledende kompetansemiljø innenfor lønn og HR – og vi står klare til å hjelpe. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

post author

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.