Slik optimaliserer du flyten mellom HR og lønn

Teknologi | 16.11.2021

av Anne Stine Kjelstad

Spar tid med skybaserte løsninger som er integrert med hverandre

Effektivisering av prosesser og god utnyttelse av menneskene som de viktigste ressursene på arbeidsplassen, har fått økt fokus.

I en perfekt verden vil lønnssystemet fôres med akkurat den informasjonen som er relevant for lønn, uten ekstra håndspåleggelse enn den som allerede er gjort i HR-systemet, ikke sant?

Mennesker er bedriftens viktigste ressurs

Vi søker stadig nye tilnærminger for å oppnå vekst og utvikling, og ser på hvordan man som selskap kan oppnå konkurransefortrinn i sin bransje. Robotisering, AI og effektivisering har stått på agendaen en del år allerede, og parallelt med rask systemutvikling, har vi fått øynene opp for at menneskene på arbeidsplassen er en vel så viktig ressurs.

Fornøyde og motiverte medarbeidere som drives av bedriftens mål gir et konkurransefortrinn, og HR har fått ny betydning som et stort og viktig område for mange arbeidsgivere.

Digitaliser HR-arbeidet!

HR sin jobb er å systematisere fellesskapet gjennom trygge og gode rammer. Fra rekruttering, ansettelse, karriereutvikling, oppfølging og frem til eventuell fratredelse. Tiltakene skal ivareta den enkelte medarbeider, mye skal håndteres “riktig” og området favner bredt. Med dette oppstår også behovet for et godt HR system.

Slik forenkler en skybasert HR-løsning hverdagen

Uansett størrelse og bransje må man ha fokus på den viktigste ressursen i selskapet, altså den ansatte. Et HR-systemet bør understøtte og tilrettelegge for digitale arbeidsprosesser, hvor du kan følge opp ansatte på en effektiv måte. Dette være seg sykefraværsoppfølging, medarbeidersamtaler, kompetanseoppfølging, eller timeregistrering. Ja, faktisk alle prosesser i den ansattes livsløp på arbeidsplassen blir forenklet og bidrar til positive og motiverende ansettelsesprosesser for nye medarbeidere. I 4human HRM kan ansatte kommunisere digitalt med sin leder om ferie, fravær og øvrige hendelser samt legge inn kompetanse og få tilgang til digitale håndbøker. De ansatte blir mer selvhjulpne og ledere kan fokusere mindre på administrasjonsoppgaver.

Se hvordan HR-systemet 4human HRM kan digitalisere oppgavene

Lønn + HR = sant

Lønn og HR henger nøye sammen. Likevel er det to områder som naturlig holdes adskilt. HR handler om de menneskelige ressursene, mens lønn ofte hører til under økonomi.

Fokuset til en lønnsmedarbeider er korrekt behandling av lønn og goder til rett tid. Tradisjonelt har dette vært en manuell jobb som krever mye kunnskap hos lønnsmedarbeideren. Fokuset hos softwareselskapene som utvikler lønnssystemer er å effektivisere prosessen ved at systemer kan utføre de repetitive oppgavene for oss. De skal ta over jobben til kalkulatoren og gjøre beregningene basert på informasjonen vi gir. Og de skal ha et innebygd regelsett som gjør at vi ikke trenger å sitte med lovdata og forskrifter på pulten når lønnen kjøres.

Les hvordan Visma.net Payroll forenkler HR-arbeidet

Kan HR-systemet fôre lønnssystemet med relevant informasjon?

En nyansatt legges oftest først inn i HR-systemet og endringer i ansettelsesforholdet registreres direkte i systemet. Ikke all informasjon er relevant for lønnsavdelingen, men navn- og adresseendringer, nyansettelser, fratreden og lønnsjusteringer, er eksempler på informasjon som er innom HR først.

Tradisjonelt har HR overlevert denne informasjonen til lønnsmedarbeideren som i sin tur legger det inn i lønnssystemet. Slikt dobbeltarbeid er det slutt på nå!

Stikkordet er API, som er en kanal for å sende og motta data fra et system til et annet. Vi lar HR-systemet fôre lønnssystemet med informasjon som er relevant for lønn. Med våre samarbeidspartnere Visma Software og 4human, leverer Azets system, rådgivning og integrasjoner innen HR og lønn. Azets’ fagkompetanse og skreddersydde integrasjoner gjør at arbeidsprosesser på lønn og HR foregår sømløst og effektivt.

Les om Sleipner som gikk fra papir og Excelark til alt i en app

ForedragsholderWerbinar

Gratis webinar | Optimalisering av lønns- og HR-prosesser

I dette webinaret på 45 minutter går vi nærmere inn på effektivisering av lønn og HR i bedrifter. Webinaret er like relevant for deg som selv kjører lønn som for deg som har outsourcet tjenestene.

Finn ut mer om webinaret

Lurer du på noe?

post author

Om Anne Stine Kjelstad

Anne Stine var tidligere senior IT-konsulent i Azets Technology.