Hva er oppdragsgivers interne rutiner?

Regnskap | 16.09.2021

av Laila Gjøsund Roald

Oppdragsgivers interne rutiner er en gjennomgang regnskapsfører gjør med sine kunder på delfunksjonene som kunden gjør selv. Informasjonen er viktig for å sikre effektive og gode rutiner, og at korrekte opplysninger kommer inn i regnskapet.

Regelverk og teknologiske fremskritt endres stadig, og det bør virksomhetens rutiner også gjøre. Jevnlige gjennomganger sørger for at regnskaps- og lønnsrutinene ikke går ut på dato. 

Skal regnskapsfører kunne levere tjenester av høy kvalitet til riktig tid og samtidig være sikker på at kunden opprettholder lovkrav, er vi avhengig av samarbeid. Jobben vi som regnskapsførere gjør avhenger av informasjonen vi mottar. Dette er såpass viktig at vi er lovpålagt gjennom god regnskapsføringsskikk (GRFS) å gjennomføre en årlig vurdering av oppdragsgivers interne rutiner

I dagens regnskapsproduksjon er det lite manuell håndtering av bilag. For det meste går bokføringsgrunnlaget automatisk mellom systemene. Derfor er det ikke bare oppdragsgivers rutiner vi må være opptatt av, men også hvilke tekniske løsninger kundene våre benytter. Er systemet riktig eller finnes det andre løsninger som kan effektivisere rutinene?

Automatisering av bilagsflyt, fakturering og lønnsregistrering er viktige områder for å sikre rasjonell arbeidsmetodikk for virksomheten, men også for regnskapsføreren.

Automatiser bilagsflyten

En automatisert bilagsflyt gir bilag direkte i regnskapssystemet og tilfredsstiller kvalitetskravene som bokføringslov og forskrift krever. På dette området har det skjedd store endringer på bare få år.

Hvis du fortsatt leverer bilagspermen til regnskapsføreren har du et stort effektiviseringspotensial. Kunne du tenkt deg å godkjenne og betale inngående faktura bare med ett klikk? Fremtidens regnskap er her, og vi har verktøyene for å forenkle din administrasjon.

Automatiser faktureringsrutinen

For å drive lønnsomt må du ha en god faktureringsrutine for å få inn penger. Her er valg av system avgjørende. En effektiv rutine minimerer menneskelige feil og sørger for penger på konto.

Hos mange virksomheter skjer fakturering for sent, input er feil eller at man i noen tilfeller har glemt å fakturere. Uavhengig om du fakturerer selv, eller om regnskapsfører gjør dette, så er vi interessert i din faktureringsrutine.

Ulike bedrifter og leveransemodeller har ulike behov, og det er viktig å finne systemer som dekker dem. Er du usikker på hvordan du kan komme i gang med automatisering? Azets har ekspertisen til å se på din rutine knyttet til fakturering, purring og inkasso, og komme med forslag til nye løsninger. Slik sparte en av våre kunder inn flere årsverk ved å automatisere sin manuelle faktureringsrutine.

Automatiser lønnsrutinen

Ved outsourcing av lønn er vi opptatt av hvilke rutiner du har for å registrere informasjon om lønn. En forsvarlig rutine skal sikre riktig lønn til riktig tid, at regelverk følges og at offentlige oppgaver sendes innen frist. Ikke minst er det viktig at man behandler personopplysninger i henhold til lov. Se vår guide om hvordan du kan optimalisere lønnsfunksjonen.


Så hva gjør du neste gang regnskapsføreren ber om gjennomgang av oppdragsgivers interne rutiner? Bruk anledningen til å se på forbedringspotensialet for regnskap- og lønnsfunksjonen!
Vi i Azets sitter på en unik innsikt i løsninger og forbedringsområder for våre kunder.

Kontakt oss

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Om Laila Gjøsund Roald

Laila er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har jobbet i Azets Insight siden 2013. Hun er autorisert regnskapsfører og har i en årrekke jobbet med regnskap for små og mellomstore bedrifter. De senere årene har hun hatt regelverket for regnskapsføring og kvalitet i fokus, og er spesielt opptatt av hvordan dette kan gi verdi både til Azets og kundene våre.