Få gode økonomiske rutiner i samarbeid med regnskapsfører

Regnskap | 12.09.2022

av Laila Gjøsund Roald

Regelverk og teknologiske fremskritt endres stadig, og det bør virksomhetens rutiner også gjøre. Jevnlige gjennomganger med regnskapsfører sørger for at regnskap- og lønnsrutinene ikke går ut på dato og at regelverk etterleves.

Samarbeid med regnskapsfører sikrer lovkrav

Skal regnskapsfører kunne levere tjenester av høy kvalitet til riktig tid og samtidig være sikker på at kunden opprettholder lovkrav, er vi avhengig av samarbeid. Kvaliteten på den jobben vi som regnskapsfører gjør avhenger av informasjonen vi mottar fra våre kunder, og når den mottas. Dette er såpass viktig at vi er lovpålagt gjennom god regnskapsføringsskikk (GRFS) å gjennomføre en årlig vurdering av oppdragsgivers interne rutiner.

Samarbeid med regnskapsføreren sikrer også effektive rutiner

I dagens regnskapsproduksjon er det lite manuell håndtering av bilag. For det meste går bokføringsgrunnlaget automatisk mellom systemene. Derfor er det ikke bare rutinen i seg selv vi skal være opptatt av, men også hvilke tekniske løsninger kundene våre benytter. Er systemet riktig eller finnes det andre løsninger som kan effektivisere rutinene?

Automatisering av bilagsflyt, fakturering og lønnsregistrering er viktige områder for å sikre rasjonellt samarbeid mellom kunde og regnskapsfører.

Effektiviser bilagsflyten med automatisering

En automatisert bilagsflyt gir bilag direkte i regnskapssystemet og tilfredsstiller kvalitetskravene som bokføringslov og forskrift krever. På dette området har det skjedd store endringer på bare få år. Hvis du fortsatt leverer bilagspermen til regnskapsfører har du et stort effektiviseringspotensiale. Kunne du tenkt deg å godkjenne og betale inngående faktura bare med ett klikk? Fremtidens regnskap er her, og vi har verktøyene for å forenkle din administrasjon.

Effektiviser faktureringsrutinen

For å drive lønnsomt må du ha en god faktureringsrutine for å få inn penger. Her er valg av system avgjørende. En effektiv rutine kombinert med riktig system minimerer menneskelige feil og sørger for penger på konto.

Hos mange virksomheter skjer fakturering for sent, input er feil eller man glemmer å fakturere. Uavhengig om du fakturerer selv, eller om regnskapsfører gjør det for deg, så er vi interessert i din faktureringsrutine.

Ulike bedrifter og leveransemodeller har ulike behov, og det er viktig å finne systemer som dekker dem. Er du usikker på hvordan du kan komme i gang med automatisering? Få hjelp til løsning for fakturering, purring og inkasso.

Les også: Logi Trans sparer årsverk med automatisert faktureringsrutine

Effektiviser lønnsrutinen

Ved outsourcing av lønn er vi opptatt av hvilke rutiner du har for å registrere informasjon om lønn. En forsvarlig rutine skal sikre riktig lønn til riktig tid, at regelverk følges og at offentlige oppgaver sendes innen frist. Ikke minst er det viktig at man behandler personopplysninger i henhold til lov. Se vår guide om hvordan du kan optimalisere lønnsfunksjonen.

Årlig gjennomgang med regnskapsfører

Oppdragsgivers interne rutiner er en gjennomgang regnskapsfører gjør med deg som kunde på de oppgavene dere utfører selv. Informasjonen er viktig for å sikre effektive og gode rutiner, og at korrekte opplysninger kommer inn i regnskapet. Bruk anledningen til å se på forbedringspotensialet for regnskap- og lønnsfunksjonen!

Regnskap for alle typer bedrifter

I Azets sitter vi på en unik innsikt i løsninger og forbedringsområder innen regnskaps- og lønn. Få kontroll på med gode løsninger for fakturering, purring og inkasso.

Lurer du på noe?

post author

Om Laila Gjøsund Roald

Laila er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har jobbet i Azets Insight siden 2013. Hun er autorisert regnskapsfører og har i en årrekke jobbet med regnskap for små og mellomstore bedrifter. De senere årene har hun hatt regelverket for regnskapsføring og kvalitet i fokus, og er spesielt opptatt av hvordan dette kan gi verdi både til Azets og kundene våre.