Hvorfor er likviditetsstyring viktig?

Strategi og ledelse | 05.10.2021

av Torbjørn Jensen

«Cash is king!» er like sant som det var i 1987, da uttrykket ble kjent for allmennheten i forbindelse med krasjet i aksjemarkedet.

Likviditet er evnen til å betale løpende utgifter som regninger, lønn, utviklingskostnader og skatt. Uten likviditet vil aktiviteten i bedriften stoppe opp. Det er avgjørende å ha tilgang til en likviditetsreserve når uforutsette situasjoner inntreffer. Listen over bedrifter som har gått konkurs på grunn av problemer med likviditeten er lang og voksende.

Likviditet i oppstartsfasen

Likviditetsstyring er viktig i alle faser av en bedrifts liv, men det er særlig bedrifter i oppstartsfasen og/eller i en vekstfase som opplever likviditetsproblemer.

Derfor er det avgjørende å ha et realistisk likviditetsbudsjett i oppstarts- og vekstfaser. Når du skal starte bedrift har du gjerne de optimistiske brillene på, men inntektene kommer senere enn man tror, og kostnadene kommer før man forventer.

Hvorfor sette opp likviditetsbudsjett?

Et likviditetsbudsjett må vise når pengene går inn og ut av selskapets bankkonto. Når likviditetsbudsjettet settes opp, er det lurt å begynne med kjente poster før man går videre til mer usikre poster.

Likviditet er ikke det samme som regnskapsmessig resultat. Eksempelvis vil prosjektorienterte virksomheter ofte ha store utlegg til lønn og innkjøp mange måneder før innbetalingene kommer fra kundene som kjøper de samme varene. Uten riktige forberedelser med et godt likviditetsbudsjett, vil det sette likviditeten under press.

Nøkkeltall for bedrifter.

Likviditet til vekst

En beslutning om å satse ekspansivt vil være forankret i styret. Administrasjonen og styret bør bruke hverandre som sparringpartnere slik at man får et best mulig grunnlag for den kommende veksten. Hvis bedriften ikke har nødvendig likviditet til vekst fra egen drift (fri kontantstrøm), må pengene enten komme fra eierne eller ekstern finansiering, som banklån eller obligasjonslån. Majoriteten av bedrifter i en oppstartsfase er for små til at obligasjonslån er et alternativ, da MNOK 100 er ofte et minimum.

Bedriften må ha en redelig dialog med sin bank i gode og dårlige tider. Ikke vent til banken tar kontakt. Etabler en tillitsbasert dialog med banken slik at banken stoler på det den blir fortalt. Informer om gode og dårlige nyheter fra bedriftens liv.

Hvordan forbedre likviditeten.

Hvordan sikre likviditet gjennom god drift

Også etablerte bedrifter kan oppleve at likviditeten blir presset. Det kan være en større kunde som opplever likviditetsproblemer og er ute av stand til å betale. God dialog internt i bedriften er viktig slik at forhold som kan påvirke likviditeten er kjent for økonomiavdelingen. Det er økonomiavdelingen som eier likviditetsstyringen, men dette arbeidet blir av bedre kvalitet hvis andre avdelinger som salg og innkjøp informerer økonomiavdelingen om ting som kan påvirke likviditeten.

God drift er avgjørende for å sikre god likviditet i både nye og gamle bedrifter. Alle deler av virksomheten må bidra til dette. Salgsavdelingen må sørge for gode betalingsbetingelser fra kunder. Ikke vent med å ta opp betalingsbetingelser til man sitter med pennen i hånden og skal signere kontrakten. Innkjøpsavdelingen må utfordre leverandørene på betalingsbetingelsene som bedriften får. Bedriften bør ha rutiner som sikrer at salgs- og innkjøpsbetingelser på større prosjekter gjennomgås av ledere på riktig nivå så man unngår overraskelser og kan oppdatere likviditetsbudsjettet i tide.

Purring- og inkassotjenester. Et automatisert innfordringssystem gir deg full kontroll på likviditeten.

Økonomiavdelingen må være på tilbudssiden, og tilby råd og hjelp til øvrige deler av organisasjonen rundt forhold som påvirker likviditeten. Dette kan være innspill til hvordan salgsavdelingen skal gå frem for å begrunne andre betalingsbetingelser enn det kunden tilbyr.

God likviditetskultur

Ikke vent til likviditeten er blitt et problem! Legg grunnlaget for likviditet gjennom god kultur og en forståelse for likviditet i hele organisasjonen.

Azets har lang erfaring med likviditetsstyring og forbedring. Trenger du hjelp til forbedring av likviditetsstyring? Vi har solid kompetanse innen de fleste bransjer, og er alltid oppdatert på lover og regler. Ta kontakt for en uforpliktende prat:

Kontakt oss

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

post author

Om Torbjørn Jensen

Torbjørn er seniorrådgiver i Azets Consulting, og utdannet statsautorisert revisor og siviløkonom. Han har erfaring fra arbeid som økonomisjef og regnskapssjef i industrivirksomheter med internasjonal eksponering. Tidligere i karrieren har han jobbet med revisjon av selskaper i ulike bransjer, herunder eiendom, entreprenør, industri og investeringsselsskaper. Torbjørn har også utstrakt erfaring med forbedring av interne prosesser innen rapportering, effektivisering, likviditet, kostnadskontroll og kontraktsarbeid.