Leverandørsamarbeid – 5 råd til deg som driver restaurant

Regnskap | 05.06.2017

av Dag Henning Kleven

Alle restauranter har leverandører og for å lykkes er du avhengig av et godt leverandørsamarbeid. Her får du 5 råd til hvordan.

Leverandørene spenner over et stort område: fra strategisk viktige leverandører som leverer råvarer til matproduksjon, til virksomhetskritiske som leverer kasse, transaksjoner og økonomiske rapporter til det offentlige.

Hvorfor strukturere arbeidet mot leverandører?

Det er flere gode grunner til å ta tak og få en enda bedre struktur på ditt leverandørsamarbeid.

  • Få oversikt over hvem du kjøper av.
  • Hvor mye kjøper du av den enkelte, til hvilken betingelser.
  • Hvor ofte bruker du de ulike leverandørene?
  • Få oversikt over avtalene og hvor lenge de er gyldige.
  • Hva slags bonuser foreligger og hvor mye bonus hentes ut.

Først om fremst handler det om å få en oversikt over alt du kjøper og hvem du kjøper av. Deretter bør du analysere hvem du faktisk trenger og om det er mulig å kutte i antall leverandører. Jeg vil også anbefale deg å rangere hvilke leverandører som er kritiske for at du skal lykkes med din restaurant. Du vil oppnå svært god effekt av å jobbe med dette!

Her er 5 gode råd til bedre leverandørsamarbeid

  1. Kostnadskontroll: Overskudd er helt essensielt i forretningsdrift, så også for restaurantbransjen. Jobber vi for å øke topplinjen, drar det også med seg kostnader. Derfor skal vi ha kontroll på kostnadene, slik at de holdes på et lavt nivå når virksomheten vokser. Hvis virksomheten ikke vokser, skal kostnadene reduseres i takt, slik at vi hele tiden sikrer overskudd. En del av kostnadskontrollen går på å jobbe systematisk mot leverandørene.
  2. Antall leverandører: Driver du en stor restaurantkjede, kan du ha ressurser til å følge opp mange leverandører. Driver du derimot en mindre restaurant, kan det være en fordel å ha færre, slik at du til en viss grad oppnår volum hos noen få.
  3. Risikostyring: Henger sammen med punktet over. Har du mange leverandører som leverer det samme, sikrer du i større grad levering. Har du færre ,kan det innebære en viss risiko. Så det handler om å finne en balanse. På ikke-strategiske innkjøp som for eksempel kasse- og regnskapstjenester, vil det være viktig at de har solid økonomi som sikrer leveranse over tid.  
  4. Hente ut bonuser: Leverandørenes mål er selvsagt at mest mulig skal kjøpes av dem. For restauranten er det viktig å vite om grensene, slik at viktig bonus kan hentes ut. Men det skal ikke kjøpes inn ekstra for å få bonus, men kjøpes inn riktig og fra riktig leverandør.   
  5. Reforhandle i tide. Avtalene har en utløpsdato hvor de ikke lenger er gyldige, blir automatisk fornyet eller er løpende. I alle tilfeller anbefaler vi en gjennomgang per år, dette gjelder særlig de avtalene som fornyes automatisk. Trenger vi avtalen med leverandøren, er prisnivået og betingelse riktige? Kan vi kjøpe dette av andre leverandører eller samle mer hos denne? Hvilken konsekvenser har det for eventuelle bonuser eller betingelser? Kjøper vi mer, skal det være bedre betingelser. Har vi avtaler som koster penger, som vi ikke bruker, er det virkelig penger ut av vinduet.

I sum gir dette bedre kontroll. Bedre kontroll gir solid styring. Solid styring av økonomien vil bidra til økonomisk overskudd og bedre likviditet!

Samarbeid er nøkkelordet

Et annet viktig aspekt i leverandørsamarbeid er nettopp samarbeid. En av de store gevinstene i å bygge opp likviditet er å få pengene raskt inn fra kundene og betale sent for varene. På det først punktet er vi godt stilt i restaurantbransjen: kunden betaler når de besøker restauranten (med unntak av bedriftskontoer og lignende). På det andre punktet er vi avhengig av et godt samarbeid. Det bør forhandles frem lange kreditter og regninger må betales når de skal. På denne måten bygges det tillit. Denne tilliten trengs når det skal forhandles om betalingsbetingelser og den trengs i perioder med likviditetsutfordringer. Istedenfor å betale for sent, bør det avtales med leverandør om senere betaling hvis behov.

Azets’ rådgivere har solid erfaring både i å strukturere, analysere og bidra i forhandlinger med avtaler. Når dette er strukturert kan jobben med å utvikle samarbeidet starte.

Også her kan Azets bidra med en plan for restauranten din.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Dag Henning Kleven

Dag Henning har i mange år jobbet med forretningsutvikling og vekst. Han har hatt internasjonale jobber i Sony Corp og Checkpoint System før han kom til Azets i 2014 som salgssjef. I dag leder han området Forretningsutvikling i Azets hvor han jobber tett med ulike partnere og kunder for å utvikle nye forretningsområder.