Klimaregnskap som konkurranse­fortrinn

Regnskap | Strategi og ledelse | 21.11.2022

av Mats Lorentsen

Klimaregnskapet er et av de viktigste verktøyene for å gjøre bedriften mer bærekraftig. Et klimaregnskap er et godt sted å begynne når bedriften skal gjøre ulike klimatiltak.

Hva er et klimaregnskap?

Enkelt fortalt: klimaregnskap er en oversikt over de klimagassutslipp en bedrift har hos seg selv og i sin verdikjede. 

Mer korrekt sagt, mengden klimagassutslipp som kun oppstår som et resultat av bedriftens eksistens. Et klimaregnskap av god kvalitet og reviderbarhet er basert på Greenhouse Gas Protocol (GHG). GHG beskriver reglene for- og hvordan klimaregnskapet skal utformes, og hvordan bedriftens utslipp av ulike typer klimagasser beregnes om til Co2-ekvivalenter som en felles klimagassenhet. 

Webinar | Hvorfor er klimaregnskap så viktig for bedrifter for å holde seg konkurransedyktige?

Klimaregnskapet deles i tre utslippskategorier

 • Scope 1 - Bedriftens direkte utslipp fra egen aktivitet
 • Scope 2 - Bedriftens utslipp fra energiforbruk (strøm, varme, kjøling osv.)
 • Scope 3 - Bedriftens indirekte utslipp fra innkjøpte tjenester fra leverandører i leverandørkjeden

Klimaregnskap tre kategorier utslpp

Bilde lånt fra Oliver Wyman Forum 

I tillegg til å få oversikt over bedriftens utslipp, gir et klimaregnskap:

 • Mulighet til å identifisere de mest kritiske områdene hvor utslipp kan reduseres.
 • Benchmark for strategisk bærekraftsarbeid.
 • Bedre forståelse av aktivitetene i selskapet og hvilken miljøpåvirkning de har.
 • Mulighet til å dokumentere krav fra f.eks. offentlige anbud, sertifisering, leverandører, investorer, banker og andre interessenter.
 • Grunnlaget du trenger for bærekraftsrapportering i henhold til ledende standarder.
 • Innsikt i bedriftens muligheter til å bli mer lønnsom og konkurransedyktig.

Gratis webinar | Klimaregnskap

Hvorfor er klimaregnskapet viktig for både mindre og større bedrifter?

Et vanlig økonomiregnskap sier noe om hva en virksomhet driver med og hvor det kan være mulig å spare penger eller effektivisere oppgaver. På samme måte viser et klimaregnskap virksomhetens klimaavtrykk, hvor man bør prioritere ressurser og hvor man kan sette inn tiltak for å redusere utslipp og dermed styrke sin konkurranseposisjon.

De fleste standardene for bærekraftsrapportering krever klimaregnskap. Klimaregnskapet gir deg tallgrunnlaget du trenger til bærekraftsrapportering og mulighet til å kartlegge og redusere selskapets og verdikjedens klimaavtrykk.

Det er derfor klart og tydelig at klimaregnskapet er et viktig grunnlag for bærekraftsrapportering, reduksjon av utslipp og offentlige anbud og større tilbud.

Gode integrasjoner gir klimaregnskapet du trenger 

Med et vellykket pilotprosjekt jobber vi for å integrere teknologi for klimaregnskap med våre systemer. Dette gjøres i samarbeid med MoreScope (et tverrfaglig forskningsteam ved SINTEF, et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter). De har utviklet teknologi for beregning av klimagassutslipp basert på blant annet bedriftens regnskapsdata. 

For enkelte bedrifter er de direkte klimautslippene enkle å avdekke selv. De indirekte utslippene er vanskeligere å estimere og dokumentere (og ofte de største). Det er særlig her MoreScope kan hjelpe bedrifter – man slipper å legge ned mye arbeidsinnsats for å få et klimaregnskap for virksomheten.

Arbeidet som Azets og MoreScope har startet forenkler arbeidet med klimaregnskap. Vi skal rett og slett prøve å lage verdens raskeste klimaregnskap. Hvordan skal vi få til dette?

Verdens raskeste klimaregnskap - 5 enkle steg

 1. Kobling til økonomiske transaksjonene til bedriften som ligger i regnskapet. 

 2. Integrasjonen mellom Azets og MoreScope. MoreScope analyserer transaksjoner som bedriften har med sine leverandører og beregner klimaavtrykket i tilnærmet sanntid.

 3. Mulighet til å legge til data fra andre kilder. F.eks kwh forbruk eller produkter som er klimamerket (EPD).  

 4. Klimaregnskapet klart til inspeksjon. Se hvordan klimaregnskapet fordeler seg etter direkte og indirekte utslipp og utslipp i verdikjeden. Det vi kan se av klimaregnskapet nå er:
  • hvor stort er klimaavtrykket fra investeringene som ble gjennomført dette året?
  • Hvilke utgiftsposter i regnskapet påvirker mest i klimaregnskapet?
  • Hvor stor andel av klimaregnskapet er basert på økonomi, material og egne klimadata fra egne leverandører?
  • Fordeling av klimaavtrykk etter land i verden.
  • Hvor stort er klimaavtrykket fra direkteleverandørene sammenlignet med den globale verdikjeden?
  • Og sist, men ikke minst, hvordan endrer klimaregnskapet seg år for år?

 5. Etter hvert som bedriften kutter utslipp kan man dokumentere dette i klimaregnskapet.

Azets Sustainability - få kontroll på ditt klimaregnskap!

Krav til klimaregnskap kommer fra ulike hold

I forkant av COP27 kunngjorde Jonas Gahr Støre at Norge skal øke sin ambisjon for klimakutt fra 50 % til 55 % prosent innen 2030. Næringsminister Jan Christian Vestre la nylig frem nye klimamål for bedrifter med statlig eierskap. I dag har om lag 40 av de 70 statlige selskapene satt klimamål mot 2050. Snarest må alle disse rapportere sine direkte og indirekte utslipp sette mål for kutt. CSRD-direktivet fra EU (the corporate sustainability reporting) legger også nye føringer for rapportering av klimaregnskap for bedrifter, og i tillegg kommer det press fra konsumenter, forretningspartnere, investorer, banker og anbud. I tillegg krever ansatte at bedrifter tar klima på alvor. Klimakampen skjerpes nå på alle kanter!

Nye rapporteringskrav gjelder snart ikke bare for de statlige og de største private selskapene. Presset på mindre selskaper øker fortløpende og da er det lurt å være klar til å utarbeide et klimaregnskap.

Les også: Alt om bærekraft i næringslivet

Webinar thumbnail Azets

Webinar - Azets Sustainability - lær mer

Et nytt verktøy for å kalkulere, dokumentere og arbeide med ditt klimafotavtrykk. Lær hvordan det fungerer.
Se webinar download icon

Ofte stilte spørsmål om klimaregnskap

Hva er et klimaregnskap?

Enkelt fortalt så er et klimaregnskap en oversikt over de klimagassutslipp en bedrift har hos seg selv og i sin verdikjede.

Hvorfor lage klimaregnskap?

Ved å lage et klimaregnskap, dokumenterer man klimaarbeidet og utviklingen av dette som kan brukes i anbud, årsrapporter, reduksjon av kostnader og profilering av bedriften.
post author

Om Mats Lorentsen

Mats er leder forretningsutvikling og bærekraft. Han har solid erfaring som bedriftsrådgiver, prosjektøkonom og endringsleder, med spesialområder som finansiell- og prosjektkontroll, risikostyring og internkontroll, strategi og utviklingsprosesser, digitalisering og forbedringsarbeid.