Alt om bærekraft i næringslivet

Regnskap | Strategi og ledelse | Oppdatert 10.06.2024

av Azets

Økte forventninger til bærekraftsrapportering for små- og mellomstore bedrifter?

SMB-er står overfor økte forventninger til bærekraftsrapportering, spesielt med EUs nye direktiv, CSRD, som gradvis vil påvirke næringslivet fra 2024. Selv om de største virksomhetene rammes først, vil krav om verdikjederapportering medføre at SMB-er også må forberede seg. En nordisk standard, NSRS, tilbyr et tilpasset rammeverk for bærekraftsrapportering for SMB-er, noe som kan tjene som et konkurransefortrinn og styrke selskapets omdømme.

Les mer om bærekraftsrapportering for SMB og trinnvis innføring av CSRD

Webinar | Bærekraftsrapportering for SMB

Webinar | ESRS - Bærekraft og regnskap = Åpenhet

Større bedrifter og bærekraftsarbeid

Funnene i Azets Barometer-undersøkelsen i januar 2024 viste at større bedrifter med høyere omsetning er mer aktive i sitt bærekraftsarbeid. Mellomstore og store bedrifter er mer tilbøyelige til å følge enkle bærekraftstiltak, og de største bedriftene ledet an med 46 prosent som implementerer grunnleggende initiativer.

Azets Barometer-undersøkelsen viser et økende engasjement for bærekraft blant norske bedrifter, der større bedrifter tar en ledende rolle. Dette er nok også fordi større bedrifter i Norge er omfattet av åpenhetsloven, og derfor er nødt innen 30. juni hvert år til å presentere en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene om blant annet hvordan de håndterer negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Mange velger å presentere et klimaregnskap også selv om de ikke må, for å styrke egen merkevare.

– Vi ser ikke bort ifra at lovverket på dette området blir strengere i fremtiden, så vi anbefaler å komme i gang med klimaregnskap så raskt som mulig, sier Runar Leite, administrerende direktør i Azets Norge.

Les også: Velg de rette indikatorene: Nøkkelen til effektive aktsomhetsvurderinger

Nye data fra årets andre Azets Barometer viser at norske bedrifters innsats rundt bærekraft i stor grad speiler resultatene fra årets første undersøkelse, men at de på alle områder, inkludert bærekraft, er mer optimistiske enn før. 

Test ut vårt interaktive dashbord

Utforsk resultatene fra Azets Barometer i dashbordet, der du kan tilpasse rapporten etter omsetning, antall ansatte, land og sektor. 

Azets Barometer gir innsikt i det nåværende og fremtidige forretningsklimaet gjennom perspektivet til ambisiøse SMB-er, gründerselskaper, eierstyrte og familieeide virksomheter i Norge, Finland, Sverige, Danmark, Storbritannia og Irland.

 

Hvilke bedrifter er berørt av åpenhetsloven?

Loven gjelder for større virksomheter hjemmehørende i Norge, og virksomheter som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge.

Med større virksomheter menes virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

  • Salgsinntekt: 70 millioner kroner
  • Balansesum: 35 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Morselskaper skal regnes som større virksomheter dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet.

Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Ca. 9 000 bedrifter i Norge er direkte berørt av loven.

Store deler av norsk næringsliv blir i løpet av kort tid indirekte berørt, eksempelvis som leverandør til en direkte berørt virksomhet. Det er derfor viktig at alle virksomheter har forståelse for hva åpenhetsloven går ut på og hva som kreves.

Få hjelp til å etterleve åpenhetsloven!

Webinar | Hvordan jobbe med- og rapportere på åpenhetsloven

Fem tips til arbeidet med åpenhetsloven 

Nye krav til klima og miljø i anbudskonkurranser

Fra og med 1. januar 2024 innføres nye krav til offentlige anskaffelser i Norge, der klima- og miljøhensyn skal vektes minst 30 prosent for alle innkjøp over NOK 100 000 ekskl. mva. Dette tiltaket, som påvirker et marked på om lag 750 milliarder kroner, har som mål å redusere klimafotavtrykk og miljøpåvirkning fra offentlige innkjøp.

Kravene omfatter både muligheten til å stille spesifikke klima- og miljøkrav og å vekte disse hensynene i tildelingskriteriene, med en sterk oppfordring om å prioritere dem høyt.

Les mer: Nye krav til klima og miljø i offentlige anskaffelser

Webinar | Nye krav til klima og miljø i anbudskonkurranser

Klimaregnskap på 1-2-3 med Azets Sustainability!

Vi leverer det som trolig er verdens raskeste klimaregnskap! Ved å integrere økonomidata og kunstig intelligens, kan vi raskt gi tall på bedriftens globale klimafotavtrykk.

Azets Sustainability - få kontroll på ditt klimaregnskap!

Azets Sustainability er bygget for å etterleve GHG-protokollen for klimaregnskap. I tillegg er løsningen utviklet for å etterleve de strenge kravene fra EUs nye Europeiske standarder for rapportering av bærekraft (ESRS) og er dermed i tråd med de mest anerkjente frivillige rammeverkene, inkludert GRI, TCFD, CDP, m.fl. Alle beregninger er gjennomført med full transparens og kan revideres på en enkel måte.

Webinar om klimaregnskap med Azets Sustainability: Et verktøy for å kalkulere, dokumentere og arbeide med ditt klimafotavtrykk.

Få hjelp til bærekraftsrapportering

Azets har eksperter innen bærekraftsrapportering, enten du trenger hjelp med din første bærekraftsrapport eller å forbedre din eksisterende rapport. Vi bistår også med klimaregnskap, etterlevelse av åpenhetsloven, grønn forretningsutvikling og bærekraftig strategi, og er alltid oppdatert på lover og regler! Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Mer om bærekraft for bedrifter

Bærekraftsrapportering - hvordan komme i gang?

De store selskapene har allerede fått og vil få flere krevende krav til rapportering på bærekraft. Samfunnet legger opp til at de små og mellomstore bedriftene som gjør forretningen mer bærekraftig vil ha store fordeler i forretningsdriften.

Les hvordan og hvorfor bærekraftsrapportering

 

EUs taksonomi- hvordan påvirker det bedriften?

Den grønne bølgen i næringslivet påvirker ikke bare de største selskapene. For med nye reguleringer fra januar 2022, vil også de mindre virksomhetene etter hvert føle endringene. Det handler om å oppnå EUs bærekraftsmål.

Ler mer om EUs taksonomi her

 

Bærekraftige og grønne forretningsmodeller

Det som tidligere ble sett på som en økonomisk byrde, blir i større grad sett som nye muligheter for vekst. Vi stiller ikke lenger spørsmål om vi skal utvikle en mer bærekraftig virksomhet, men om hvordan dette kan skje på best mulig måte.

Les om grønn forretningsutvikling

 

Åpenhetsloven – hvordan følge den og samtidig styrke konkurranse­evnen

Loven pålegger virksomhetene informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette kan brukes til å styrke bedriftens konkurranseevne.

Les hvordan her

 

Sosiale forhold i bærekraft

Nevner du bærekraft, tenker de fleste på miljø og forretningsutvikling. Men bærekraftsbegrepet er tredelt, og inkluderer også et sosialt perspektiv.

Les om sosiale forhold i bærekraft

 

Hos Azets får du hjelp til bærekraftsarbeidet

Vi bistår med bærekraftsrapportering, klimaregnskap, etterlevelse av åpenhetsloven, grønn forretningsutvikling og en bærekraftig strategi! Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Har du spørsmål? Ta kontakt!

post author

Om Azets

Leverandør av tjenester og programvare som gjør virksomheter mer konkurransedyktige. Azets tilbyr et bredt spekter av tjenester innen regnskap, lønn, HR, rekruttering, økonomisk rådgivning og management consulting.