Syke barn – dette har dine ansatte krav på

Lønn & HR | Oppdatert 20.02.2024

av Azets

Ved syke barn kan man ikke bruke egenmelding for seg selv, det gjelder kun ved egen sykdom. Har du syke barn skal du benytte deg av omsorgsdager for sykt barn eller barnepassers sykdom. 

Les også: Sykepenger, sykemelding og egenmelding - hvilke regler gjelder?

Her får du en kort innføring i reglene rundt omsorgsdager ved sykt barn. 

Omsorgsdager sykt barn eller barnepassers sykdom

Alle ansatte med omsorg for barn har rett til omsorgspenger, eller kanskje mest kjent som «sykt barn dager» når barnet eller barnepasser er syk. Dine ansatte kan bruke omsorgsdager ut kalenderåret barnet fyller 12 år. Opptjeningstiden for å kunne benytte seg av denne muligheten er 4 uker. Hvor mange omsorgsdager den ansatte har kommer an på samlivssituasjonen til den ansatte og hvor mange barn hen har.

Dager brukt hos tidligere arbeidsgiver kommer til fratrekk hos ny arbeidsgiver. Disse dagene kan også benyttes når barnet må følges til legeundersøkelse i forbindelse med sykdom.

Antall barn avgjør antall omsorgsdager 

Ansatte med inntil to barn har 10 omsorgsdager pr år, 15 dager gis til ansatte med mer enn to barn. Disse dagene følger kalenderåret, ikke løpende 12 måneder slik egenmeldinger gjør. Fra og med den 11. omsorgsdagen hvert år skal NAV refundere kostnaden til arbeidsgiver. Det betyr at du må påse at det sendes refusjonskrav fra og med dag 11. Her er det viktig å ha et system som tar hånd om registreringen av disse dagene.

Rettigheter ved langvarig sykdom hos barn

I de tilfeller barnet har langvarig sykdom vil NAV kunne gi opptil 20 kalenderdager pr år. Her vil også NAV dekke fra og med dag 11. Foreldre i en slik situasjon vil ofte ha krav på pleiepenger fra NAV i tillegg. Det er god ledelse om du i slike tilfeller bistår din ansatt med å få søkt om de korrekte ytelsene fra NAV.

Aleneforsørgere og deling av omsorgdager mellom foresatte

For foreldre som er alene om omsorgen vil det gis dobbelt opp av omsorgsdager. Er du usikker på hvor mange dager dine ansatte har krav på? Da kan du sjekke med NAV – som har all informasjon og kan hjelpe deg.

For omsorgsdager er det noen ganger aktuelt å dele dagen mellom foreldre. Her er det ingen hinder for dette og det er ofte praktisk for foreldre som begge ønsker å møte deler av dagen på jobb. Et vanlig spørsmål vi får er om arbeidsgiver kan kreve at foreldre deler antall dager likt. En slik regel finnes ikke og at foreldre derfor står fritt til å prioritere hvem som er hjemme med sykt barn. Det er likevel ingenting i veien for at du tar opp spørsmålet i samtale med foreldre, for eksempel når den ansatte kommer tilbake fra foreldrepermisjon. Det er naturlig at du bistår foreldre med forklaring på reglene og eventuell adgang til å dele dager dem imellom.

Digitalisering av sykefraværsoppfølgingen for arbeidsgiver

Som arbeidsgiver må du ha en struktur på hvordan fraværet registreres. De aller fleste bedrifter har nå en elektronisk løsning hvor leder og ansatt fyller ut fravær via et HRM- eller tidsregistreringssystem. Fører du sykefravær får du eksempelvis varsler om maks antall tilfeller egenmeldinger, eller omsorgsdager, for året.

Slike systemer er også tilpasset små bedrifter med behov for enkle løsninger. 

Fører du sykefravær manuelt og opplever det som krevende å ha oversikt? Da bør du vurdere muligheten for å forbedre og effektivisere din sykeoppfølging.

Lønnstjenester fra Azets

Vi sørger for at lønnen er korrekt og blir utbetalt til rett tid – hver eneste gang. Men lønn er også et fagfelt som krever gode løsninger på mer komplekse oppgaver. I Azets har vi erfarne rådgivere og systemene som avlaster deg fra de løpende lønnsoppgavene og de operative personaloppgavene, slik at du kan fokusere på verdiskapende arbeidet for din virksomhet. Opplev tryggheten fra et stort fagmiljø og få tilgang til alle tjenestene dine på nett.

Finn ut mer om lønnstjenester fra Azets  og tjenester innen personaladministrasjon kan være noe for deg!

Lurer du på noe?

post author

Om Azets

Leverandør av tjenester og programvare som gjør virksomheter mer konkurransedyktige. Azets tilbyr et bredt spekter av tjenester innen regnskap, lønn, HR, rekruttering, økonomisk rådgivning og management consulting.