Alt om permisjoner – en guide til arbeidsgivere

Lønn & HR | 06.01.2019

av Elin Heesen

Hva er det første som slår deg når du hører ordet permisjoner? Gjennom en liten og høyst uoffisiell undersøkelse i et lystig lag fikk jeg kun ett svar, nemlig foreldrepermisjon. Det var da det slo meg at begrepet permisjon på folkemunne brukes veldig begrenset. Og viktigere – det kan føre til leie misforståelser mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

For hva er egentlig permisjon? Jo, permisjon er en rettighet arbeidstaker har til å være borte fra arbeidet sitt i en fastlagt og begrenset periode. Etter permisjonen har arbeidstaker rett og plikt til å gjenoppta arbeidet sitt. Permisjoner kan være lovfestede og avtaleregulerte, lønnet og ulønnet.

Et par eksempler: Visste du at rett til fri når du har sykt barn/barnepasser, faktisk er en permisjonsrettighet, som dels dekkes av arbeidsgiver (inntil 10 dager) og dels av NAV (utover 10 dager opptil en fastlagt grense)? Eller visste du at pliktig militærtjeneste gir deg som ansatt rett til å komme tilbake på jobb, så lenge du varsler din arbeidsgiver om at du ønsker å benytte deg av denne permisjonsretten? Og visste du at når en av dine nærstående er i livets sluttfase, så har du rett til fri for å pleie dem? NAV kaller dette pleiepermisjon, og dekker inntil 60 dager med pleiepenger.

personspeak.jpgMed andre ord: permisjoner møter arbeidstakere i deres gode og onde dager.

Nettopp derfor er det avgjørende at du som arbeidsgiver setter deg nøye inn i reglene for permisjon.

Dette sier loven om permisjoner

De lovfestede permisjonene finner du beskrevet i Arbeidsmiljølovens (AML) kapittel 12. Her beskrives spillereglene for hva arbeidstaker og arbeidsgiver må forholde seg til. Arbeidstaker har varslingsplikt (AML § 12-7) og må søke om permisjon. Arbeidsgiver på sin side har begrenset mulighet til å avvise en permisjonssøknad som er grunnet i lov eller avtale.

Fristene som loven legger opp til for lovfestet foreldrepermisjon (AML § 12-2 til 12-6), kan for arbeidsgiver oppleves som veldig korte frister og dermed vanskelige å forholde seg til. Dette gjelder særlig ved lengre permisjoner. For tenk deg at du som arbeidsgiver får 4 ukers varsel på å forberede deg på en 6 måneders foreldrepermisjon. Det sier seg selv at dette kan bli vanskelig. Vi anbefaler derfor alltid å legge til rette for tidlig varsling, slik at arbeidstaker og arbeidsgiver kan jobbe for å finne gode løsninger sammen.

Gode systemer som tilrettelegger for elektronisk søknad om fravær (inkludert permisjon) gir arbeidsgiver og arbeidstaker en oversiktlig og systematisert prosess, som gagner begge parter. Søknad og svar loggføres og gir begge parter innsikt i hva som ble avtalt.

Når barnet har sin første skoledag

Hvert eneste år ved skole- og barnehagestart får vi mange spørsmål om hvilke rettigheter arbeidstakere har til å ta fri. Ofte ønsker mor eller far, eller begge, å være med barnet sitt den første dagen på ny skole eller barnehage, men har de lov til det?

personspeak.jpgArbeidsmiljøloven beskriver rett til fri i ulike situasjoner, men nevner ingenting om fri for tilvenning i barnehage eller skole.

En slik type permisjon vil dermed være avtaleregulert, enten ved tariffavtale eller arbeidsreglement internt i bedriften. Husk at også slike permisjoner skal søkes om, og godkjennes av arbeidsgiver.

Permisjon ved tilvenning i barnehage eller på skole er et eksempel på det vi kaller velferdspermisjoner. Velferdspermisjoner finnes det mange av. Det kan for eksempel være rett til fri for besøk til tannlege, fridag ved flytting, fri ved blodgivning, fri ved bryllup, fri ved begravelse og så videre. Om arbeidsgiver betaler lønn ved velferdspermisjoner, vil være avhengig av om en eventuelle tariffavtale eller bedriftens permisjonsregulativ legger noen føringer for dette.

Ulønnet permisjon? Tenk nøye igjennom konsekvensene

Har du arbeidstakere som planlegger å søke om ulønnet permisjon, er det viktig at de tenker nøye gjennom de økonomiske konsekvensene – både kortsiktig og langsiktig. Ulønnet permisjon påvirker for eksempel retten til pleie- og sykepenger når arbeidsforholdet avbrytes i mer enn 14 dager. Arbeidstaker må i slike tilfeller opptjene ny sykepengerettighet ved å arbeide i fire (4) uker. Ulønnet permisjon gir naturlig nok tap av inntekt, men man kan også gå glipp av eventuelle lønnsøkninger. Tapt pensjonsopptjening vil normalt også følge ved ulønnet permisjon. Dette merkes først og fremst ved lengre ulønnede permisjoner.

Arbeidsgiver og arbeidstaker står naturligvis fritt til å avtale om permisjon som i utgangspunktet er ulønnet, allikevel skal lønnes under permisjon (for eksempel utdanningspermisjon). Slike avtaler inngås normalt med en bindingstid for arbeidstaker etter at permisjonstiden er over.

personspeak.jpgTil slutt en liten påminnelse til alle arbeidsgivere: Hold kontakten og ta vare på dine arbeidstakere også når de er i permisjon!

I denne perioden vil nye impulser og nye kontakter påvirke din arbeidstaker. Tilknytningen til arbeidsplassen vil av naturlige årsaker svekkes, og faren for at arbeidstaker etter endt permisjon velger å si opp sin stilling er faktisk veldig stor.

Regelmessig kontakt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker anbefales på det sterkeste. Dette kan utarte seg på mange måter. Det kan være en telefonsamtale i ny og ne, invitasjoner til sommerfest og julebord, en tur på cafè med personalansvarlig, eller invitasjon til «fredagskos» med avdelingen eller lignende. Det viktigste er å holde kontakten og at kontakten er personlig.

Permisjoner er alt i alt et fantastisk velferdsgode for både arbeidsgivere og arbeidstaker og hva er vel bedre enn å få motiverte arbeidstakere tilbake på arbeidsplassen etter endt permisjon!

Azets kan hjelpe deg

Vi har verktøyene du trenger for holde oversikt over permisjonsdagene til dine ansatte og bred erfaring med å utarbeide personalhåndbøker og interne arbeidsreglement som tilfredsstiller lovkravene.

Azets’ team med eksperter kan hjelpe deg med dette og en rekke andre HR-relaterte spørsmål.

Send oss gjerne en epost på azets.hr.kunde@azets.com eller se mer på nettsidene våre:

Få hjelp til HR-administrasjon

Se hva vi tilbyr innenfor lønn og HR

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Elin Heesen

Elin er senior HR-rådgiver i Azets Consulting. Hun arbeider tett på sine kunder både med arbeidsrettslige, personalrelaterte eller arbeidsmiljørelaterte problemstillinger. Hun er en racer på excel, og digger digitalisering. Den siste tiden har hun arbeidet mye med tariffavtaler og interne prosesser i tariffregulerte bedrifter.